GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG

0
1121

GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG

GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TGGŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG przeznaczona do napraw i wyrównywania ścian i sufitów oraz do wykonywania nowych wypraw tynkarskich.

Główne właściwości GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG 

  Gładź charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest plastyczna i łatwa w nakładaniu. Gładź można zabarwiac na dowolny kolor.

Główne parametry GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG 

 • grubość warstwy: 1 – 5 mm
 • zużycie: ok. 1,5 kg/1 m²/1 mm gr. warstwy

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG 

 • do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, cegła, tynki cementowe, gipsowe i wapienne
 • do wygładzania powierzchni odlewów, rzeźb i detali architektonicznych
 • biały kolor – zaprawa na bazie białego cementu portlandzkiego
 • na bazie mączki dolomitowej o średnicy do 0,1 mm – umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni
 • grubość warstwy od 1 do 5 mm
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 8,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą filcówką. Czas otwartej pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania, jak i wiązania materiału.

UWAGI

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
  w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Mieszanina drażniąca, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG 

ATLAS ZŁOTY WIEK TG jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (cementu i wapna), wypełniaczy dolomitowych oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
8,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Zużycie ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Min. / max. grubość warstwy
1 mm / 5 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj