TS 70

0
1673

Ceresit TS 70 MEGA

TS 70Ceresit TS 70 jednoskładnikowa niskoprężna pianka poliuretanowa o dużej wydajności i stabilności formy do szybkiego montowania ościeżnic oraz do wypełniania ubytków, uzupełniania izolacji termicznej i akustycznej.

WŁAŚCIWOŚCI

  • o 35% większa wydajność
  • stabilna wymiarowo
  • dokładne dozowanie
  • o bardzo dobrej izolacyjności
  • wodoodporna
  • do wnętrz i na zewnątrz
  • nieszkodliwa dla ozonosfery
  • odporna na starzenie

ZASTOSOWANIE

Ceresit TS 70 MEGA – piana pistoletowa służy do osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych, okiennych, skrzynek roletowych, szafek instalacyjnych, parapetów itp. Dzięki nowej, lepszej formule piana wykazuje wydajność aż o 35% większą. Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Nadaje się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Pianka ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu). Po ok. 30 min od zastosowania materiał daje się łatwo ciąć, szlifować, pokrywać tynkiem, szpachlować i malować. Opatentowany skład pianki zapobiega dalszym, znaczącym zmianom objętości stwardniałego materiału. Ze względu na palność gazu powodującego zwiększanie objętości pianki, nie należy jej stosować w pobliżu otwartego ognia czy żaru

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Piankę można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Przy osadzaniu ościeżnic i wiotkich elementów, ze względu na rozprężające działanie pianki, należy pamiętać o ich rozparciu w czasie twardnienia materiału. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianką uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.

WYKONANIE

Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem. Zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet. Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu butli można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić piankę poprzez naciśnięcie spustu. Oszczędnie wypełniać szczeliny, gdyż podczas twardnienia pianka zwiększa swoją objętość o 50%. Duże przestrzenie należy wypełniać warstwowo, przy czym po naniesieniu każdej warstwy trzeba odczekać ok. 40 min. i ponownie rozpoczynać pracę od skrapiania wodą pokrywanych powierzchni. Po zakończeniu aplikacji, świeżą pianę należy spryskać wodą. W niskich temperaturach należy przeznaczyć więcej czasu na stwardnienie piany. Świeże zabrudzenia pianką należy zmywać za pomocą Ceresit TS 100 Premium Cleaner lub acetonu, a stwardniałą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materiału należy odciąć. Napoczęte opakowanie powinno być wykorzystane w możliwie najbliższym czasie. Stwardniałą piankę zaleca się chronić przed światłem słonecznym przez pokrycie tynkiem, farbą itp. W przypadku wymiany pojemnika z pianą pistoletową na inny pojemnik należy upewnić się, że nie pozostało powietrze w pistolecie. Po usunięciu pojemnika z pistoletu należy oczyścić pistolet przy użyciu Ceresit TS 100 Premium Cleaner

OPIS WYKONANIA

ts 70-step-2Piankę można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Powierzchnie mogą być wilgotne, natomiast nie mogą być oblodzone i oszronione.

Przy osadzaniu ościeżnic i wiotkich elementów, ze względu na rozprężające działanie pianki, należy pamiętać o ich rozparciu w czasie twardnienia materiału. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianką uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.

Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem. Zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet, zachowując odpowiednią ostrożność.

ts 70-step-3Oszczędnie wypełniać szczeliny, gdyż podczas twardnienia pianka zwiększa swoją objętość. Duże przestrzenie należy wypełniać warstwowo, przy czym po naniesieniu każdej warstwy trzeba odczekać ok. 40 min i ponownie rozpoczynać pracę od skrapiania wodą pokrywanych powierzchni. Po zakończeniu aplikacji, świeżą pianę należy spryskać wodą.

W ujemnych temperaturach piana rozszerza się wolniej. W bardzo niskich temperaturach należy przeznaczyć więcej czasu na stwardnienie piany. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30 °C (optymalna temperatura stosowania wynosi od +15 °C do +25 °C).

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +35°C. Piana zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy stosować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych trzeba zapewnić dobrą wentylację lub stosować sprzęt do ochrony dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Transport samochodowy: zawiń pojemnik w materiale i mocno zamocuj w bagażniku, nigdy w kabinie pasażerskiej. Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Dopuszcza się składowanie pojedynczych puszek z pianą w pozycji poziomej (chronić przed upadkiem z półki). Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie puszki.

OPAKOWANIA

Ceresit TS 70 Mega pistoletowa 870 ml.

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica poliuretanowa, gaz pędny – propan/izobutan
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min
Czas wstępnej obróbki: ok. 30 min
Czas twardnienia: ok. 8 godz.
Gęstość objętościowa: ok. 16,0 kg/m3 Nasiąkliwość po 24 h w wodzie, przy częściowym zanurzeniu: ≤ 1 kg/m2
Zmiana wymiarów liniowych w kierunku:
–długości i szerokości: ≤ 2%
–grubości (kierunek wzrostu pianki) ≤ 2%
po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotności względnej 90%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 35 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 80 kPa
Przyczepność pianki w zależności od materiału:
–do drewna: ≥ 70 kPa
–do stali ≥ 80 kPa
–do PCV: ≥ 90 kPa
–do aluminium ≥ 80 kPa
–do betonu: ≥ 100 kPa
Odporność na temperaturę: od –40°C do +90°C
Wydajność opakowania: do 61 dm3 w zależności od warunków wyrastania piany

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj