TS 67

0
1718

Ceresit  TS 67 WINDOW FLEX B1

TS 67Ceresit TS 67 poliuretanowa, jednoskładnikowa, niskoprężna piana pistoletowa o podwyższonej elastyczności. Odporna na duże obciążenia eksploatacyjne, stanowi znakomitą izolację termiczną jak i akustyczną.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka elastyczność – do 25% ( test i.f.t. Rosenheim nr 10529445/2)
  • znakomita dźwiękoszczelność – do 60 dB (test i.f.t. Rosenheim nr 16732750)
  • o bardzo dobrej izolacyjności termicznej
  • klasa palności B1 (wg DIN 4102)
  • temperatura stosowania od –10°C do +30°C
  • niskoprężna
  • stabilna wymiarowo
  • wodoodporna
  • do wnętrz i na zewnątrz
  • odporna na wilgoć i starzenie

ZASTOSOWANIE

Ceresit TS 67 służy do osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych, okiennych, skrzynek roletowych, szafek instalacyjnych, parapetów itp. Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Nadaje się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Pianka ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu). Po ok. 20–30 min od zastosowania materiał daje się łatwo ciąć, szlifować, pokrywać tynkiem, szpachlować i malować. Opatentowany skład pianki zapobiega dalszym, znaczącym zmianom objętości stwardniałego materiału. Ze względu na palność gazu powodującego zwiększanie objętości pianki, nie należy jej stosować w pobliżu otwartego ognia czy żaru.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Piankę można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Powierzchnie mogą być wilgotne, natomiast nie mogą być oblodzone i oszronione. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianką uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.

WYKONANIE

Przed użyciem należy trzymać pojemnik z pianą przez 12 godzin w temperaturze pokojowej. Przed aplikacją mocno wstrząsnąć pojemnikiem ok. 20 razy, zdjąć zabezpieczenie zaworu puszki i nakręcić na niego pistolet. Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu pojemnika z pianką można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić piankę poprzez naciśnięcie spustu. W przypadku dodatnich temperatur nakładanie piany musi być poprzedzone zwilżeniem podłoża; na koniec świeżą piankę spryskać wodą. Piana Ceresit TS 67 nie powoduje deformacji ram okien i drzwi podczas ich montażu. Świeże zabrudzenia pianką należy zmywać za pomocą Ceresit TS 100 Premium Cleaner lub acetonu, a stwardniałą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materiału należy odciąć. Napoczęte opakowanie powinno być wykorzystane w możliwie najbliższym czasie. Stwardniałą piankę zaleca się chronić przed światłem słonecznym przez pokrycie tynkiem, farbą itp.

W przypadku wymiany pojemnika z pianą pistoletową na inny pojemnik należy upewnić się, że nie pozostało powietrze w pistolecie. Po usunięciu pojemnika z pistoletu należy oczyścić pistolet przy użyciu Ceresit TS 100 Premium Cleaner.

OPIS WYKONANIA

Piankę można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Powierzchnie mogą być wilgotne, natomiast nie mogą być oblodzone i oszronione.TS 52 step-1

Przy osadzaniu ościeżnic i wiotkich elementów, ze względu na rozprężające działanie pianki, należy pamiętać o ich rozparciu w czasie twardnienia materiału. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianką uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.TS 52 step-2

Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem. Zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet, zachowując odpowiednią ostrożność.TS 52 step-3

Oszczędnie wypełniać szczeliny, gdyż podczas twardnienia pianka zwiększa swoją objętość. Duże przestrzenie należy wypełniać warstwowo, przy czym po naniesieniu każdej warstwy trzeba odczekać ok. 40 min i ponownie rozpoczynać pracę od skrapiania wodą pokrywanych powierzchni. Po zakończeniu aplikacji, świeżą pianę należy spryskać wodą

W ujemnych temperaturach piana rozszerza się wolniej. W bardzo niskich temperaturach należy przeznaczyć więcej czasu na stwardnienie piany. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od -10 °C do +25 °C

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od –10°C do +30°C (min. temperatura puszki to +5°C). Piana zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy stosować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych trzeba zapewnić dobrą wentylację lub stosować sprzęt do ochrony dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Pojemnik z pianką należy przewozić w bagażniku samochodu – nigdy w kabinie pasażera. Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie puszki.

OPAKOWANIA

Ceresit Piana TS 67 750 ml

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica poliuretanowa, gaz pędny – propan/izobutan
Gęstość objętościowa: 16,0–18,0 kg/m3
Temperatura stosowania: od –10°C do +30°C
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 8–10 min przy +23°C/ 50% RH
Czas wstępnej obróbki: ok. 20–30 min dla 2 cm warstwy przy +23°C/ 50% RH
Czas twardnienia:
–w temp. –10°C ok. 7–10 godz.
–w temp +20°C 90 min
Nasiąkliwość po 24 h częściowego zanurzenia w wodzie: kg/m2: ≤ 2
Zmiana wymiarów liniowych w kierunku:
–długości i szerokości ± 5%
–grubości (kierunek wzrostu pianki) ± 9%
po 24 h w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:
–t=–10°C ≥ 50 kPa
–t=+30°C ≥ 25 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe:
–t=–10°C ≥ 150 kPa
–t=+30°C ≥ 80 kPa
Wytrzymałość na ścinanie:
–t=–10°C ≥ 100 kPa
–t=+30°C ≥ 35 kPa

Odporność na temperaturę: od –40°C do +90°C po utwardzeniu
Stabilność wymiarów: ±5%
Klasa palności: kategoria B1 wg DIN 4102 Izolacyjność akustyczna: ≤ 60 dB
Wydajność opakowania: ok. 45 dm3 w zależności od warunków wyrastania piany

Aprobata
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj