Soudatherm Fasada – klej do styropianu

0
607

Soudatherm Fasada – klej do styropianu

Soudatherm FasadaSoudatherm Fasada Soudal to poliuretanowy klej do styropianu, który charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Znajduje powszechne zastosowanie przy montażu różnego rodzaju płyt izolacyjnych, również podczas wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej podziemnych części budowli. Z jego pomocą wypełnimy ponadto szpary i spoiny pomiędzy płytami izolacyjnymi. Klej do styropianu Soudatherm Fasada jest pistoletowym klejem w aerozolu. Jedna puszka kleju wystarcza na zamocowanie do 8m2 paneli. Soudatherm Fasada jest wodoodporny i niepalny, gwarantuje wysoką siłę mocowania wstępnego, także w niskich temperaturach (puszka min. +5°C, otoczenie min. 0°C), oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną (nie powoduje również powstawania mostków termicznych i akustycznych). Klej do styropianu marki Soudal skraca czas pracy i dodatkowo obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Właściwości

 • Doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych, betonu, cegły i innych materiałów ceramicznych, papy drewna, metali oraz większości materiałów izolacyjnych – polistyrenu, poliuretanu, podobnie żywic fenolowych itp.
 • Wysoka siła mocowania wstępnego, także przy niskich temperaturach
 • Doskonała izolacyjność – nie powoduje zatem powstania mostków termicznych i akustycznych
 • Stabilność wymiarów – w związku z tym umożliwia precyzyjny montaż paneli
 • Wodoodporny i niepalny
 • Wysokowydajny – jedno opakowanie zapewnia mocowanie 8 m2 paneli
 • Skraca czas pracy i obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi

Zastosowanie Soudatherm Fasada

 • Mocowanie płyt izolacyjnych do ścian z różnych materiałów przy ocieplaniu budynków w systemach, w których płyty są jednocześnie mocowane mechanicznie
 • Podobnie mocowanie płyt izolacyjnych przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej podziemnych części budowli
 • Wypełnianie spoin i szpar pomiędzy płytami izolacyjnymi

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

Dane techniczne

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Kolor Pomarańczowy
Struktura komórkowa: Ok. 80% komórek zamkniętych
Wydajność: Ok. 8m2 paneli z puszki 750 ml
Czas tworzenia naskórka: Ok. 8 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas pyłosuchości: Ok. 30 minut (przy 20°C/65 % RH)
Szybkość utwardzania: Ok. 2h (przy 20°C/65 % RH)
Maksymalna siła klejenia: Ok. 12h (przy 20°C/65 % RH)
Temperatura aplikacji: Od 0°C do +35°C
Odporność termiczna: Od -40°C do +100°C
Współczynnik przenikalności cieplnej: 36mW/m.K (DIN 52612)
Przyczepność do betonu > 0,4 MPa (ETAG 004)
Wytrzymałość na rozciąganie (styropian-beton):> 0,1 MPa (ETAG 004)
Przyczepność do styropianu: > 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji (ETAG 004)

Przechowywanie

Soudatherm Fasada może być przechowywany 12 miesięcy oczywiście w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodny miejscu i w temperaturze od + 5oC do +25oC.

Sposób użycia

 • Soudatherm Fasada nie stosować podczas deszczu i silnego wiatru
 • Wszystkie podłoża muszą być równe, czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.)
 • Bezpośrednio przed aplikacją kleju zwilżyć podłoże
 • Zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem elementy stolarki i obróbek blacharskich
 • Dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (ok. 30 sekund). Puszka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w letniej wodzie)
 • Nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować dyszę aplikacyjną. Wylot pistoletu trzymać w odległości 1-2 cm od po-wierzchni.
 • Nałożyć zatem bezpośrednio na powierzchnię płyty styropianowej ścieżkę kleju o średnicy 3 cm po całym obwodzie płyty w odległości ok. 5 cm od krawędzi oraz w części środkowej zygzakiem w kształcie litery W.
 • Po około 1 min. przyłożyć panel do ściany, lekko docisnąć i ustalić jego ostateczne położenie w przeciągu max. 8 min. (przy +20°C i 65% RH). Przy wyższej temperaturze i wilgotności czas korygowania skraca się, przy niższej wydłuża. Odczekanie kilku minut przed przyłożeniem paneli do ściany, umożliwi wstępne rozprężenie się kleju i ułatwi późniejsze korygowanie położenia
 • Otwory i spoiny między panelami zapełniać tym samym klejem (podczas utwardzania spienia się i wypełnia puste przestrzenie)
 • Rodzaj i oczywiście  liczbę łączników mechanicznych określa projekt techniczny ocieplenia budynku (jeśli jest konieczny)
 • Nadmiar kleju usuwać mechanicznie po utwardzeniu, świeże zabrudzenia – Płynem czyszczącym do pianki Soudal.

Zalecenia BHP

Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub podobnie ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż również etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i oczywiście zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Przy użyciu Soudatherm Fasada prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ