Primer PUPR-60PL

0
978

Primer PUPR-60PL

Primer PUPR-60PL Soudal Jednoskładnikowa poliuretanowa bariera przeciwwilgociowa (do 4% CM) i primer wzmacniający do podkładów betonowych oraz jastrychów cementowych i anhydrytowych. Nie zawiera wody a ponadto wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je, jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.Ponadto zwiększa adhezję kleju do podłoża i może być stosowany na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie

 • PRIMER PUPR-60PL Soudal stosuje się zatem jako środek zabezpieczający przed przenikaniem wilgoci kapilarnej do podłoży wykonanych z jastrychów cementowych i betonu, o zawartości wilgoci nie przekraczającej 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu kleju PU- 20PL.
 • Gruntowanie wzmacniające podłoża betonowe oraz jastrychy cementowe również i anhydrytowe.
 • Szybkie naprawy niewielkich pęknięć i ubytków podłoża – po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym.

Dane techniczne

Podstawa: Poliuretan
Konsystencja:  Ciecz
System utwardzania: Reakcja chemiczna
Ciężar właściwy: 0,98g/cm3
Zawartość masy suchej: 60%
Zalecane klejenie: 24 – 72 godziny
Temperatura aplikacji: Od 15°C do +25°C
Wilgotność powietrza:  < 65%
Wilgotność podłoża (metoda CM):
Izolacja przeciwwilgociowa:
– jastrychy cementowe i beton maks. 4%
– jastrychy anhydrytowe maks. 0,5%
Gruntowanie:
– jastrychy cementowe i beton maks. 2,0%
– jastrychy anhydrytowe maks. 0,5%
Zużycie:
100 –200 g/m2 – dla warstwy gruntującej
200 – 400 g/m2  – dla dwóch warstw barie
Opakowanie: Kanister – 5kg

Przechowywanie

Primer PUPR-60PL może być przechowywany 12 miesięcy oczywiście w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodny miejscu i w temperaturze od + 5oC do +25oC.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być wysezonowane, równe, suche i czyste, pozbawione pęknięć i nierówności a ponadto pozostałości starych klejów mające wpływ na przyczepność powinny zostać usunięte mechanicznie.
 • Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć.

Gruntowanie

 • Doprowadzić preparat do temperatury pokojowej i oczywiście dokładnie wymieszać.
 • Nanosić obficie za pomocą pędzla lub podobnie wałka (bez tworzenia kałuż) i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20°C – 25°C i wilgotności względnej najwyżej 65%).

Izolacja przeciwwilgociowa (bariera odcinająca wilgoć kapilarną)

 • Nałożyć dwie warstwy preparatu prostopadle do siebie (w układzie na krzyż) w odstępie od 4 do 12 godzin.
 • W celu poprawienia przyczepności kle-jów parkietowych, natychmiast po na-niesieniu drugiej warstwy (na mokre) posypać podłoże piaskiem kwarcowym.
 • Po wyschnięciu Primer PUPR-60PL usunąć nadmiar piasku (odkurzyć).
 • Parkiet przyklejać dopiero po całkowi-tym wyschnięciu preparatu – nie wcześniej niż po 24 godzinach *.

* Czas wysychania zależy od warunków w pomieszczeniu pracy i może wynosić od 24 do 72h.

Czyszczenie

 • Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu lub octanu etylu, utwardzony preparat natomiast może być usunięty tylko mechanicznie.
 • Do czyszczenia narzędzi i podłoży nie stosować wody jak i również alkoholu.

Zalecenia

 • Otwarte opakowanie należy zużyć możliwie szybko, gdyż produkt reaguje z wilgocią z powietrza.
 • Nie gruntować podłoża w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż +25°C.
 • Minimalna temperatura podłoża 18°C.
 • Nie stosować przy wilgotności względnej > 65%.
 • Primer PUPR-60PL nie stosować na podłożach, których wilgotność przekracza 4%.

Zalecenia BHP

 • Przy aplikacji Primer PUPR-60PL zachować zwyczajne środki ostrożności.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice również i okulary lub ochronę twarzy.
 • Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.
 • Produkt przeznaczony dla profesjonalistów.

Przy użyciu Primer PUPR-60PL prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!