RESFOAM 1 KM MAPEI

0
1808

RESFOAM 1 KM MAPEI

RESFOAM 1KMRESFOAM 1 KM FLEX MAPEI to jednoskładnikowa żywica poliuretanowa do iniekcji uszczelniających, dla poprawy efektywności stosowana z akceleratorem RESFOAM 1KM-AKS.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Hydroizolacja konstrukcji betonowych i pękniętych murów narażonych na przesiąkanie wody, również pod ciśnieniem.
  • Hydroizolacja skał podatnych na przesiąkanie wody.
  • Hydroizolacja gruntów przepuszczalnych nasyconych wodą.

Przykłady zastosowania

  • Hydroizolacja tuneli narażonych na przesiąkanie wody przez pęknięcia lub zimne połączenia między warstwami.
  • Wodoszczelne studnie lub konstrukcje hydrauliczne, które przeciekają wodę przez połączenia robocze lub pęknięcia.
  • Naprawianie pęknięć w tamach, kanałach i bramach grzebienia, nawet pod dnem wody.
  • Uszczelnianie pęknięć w podłogach lub wilgotnych fundamentach nasyconych wodą.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Resfoam 1 KM to jednoskładnikowa żywica poliuretanowa, wolna od halogenów, składająca się z mieszanki izocyjanków, specjalnych domieszek i przyspieszacza przygotowanego według formuły opracowanej w laboratoriach badawczych MAPEI. Przed użyciem Resfoam 1 KM należy zmieszać z Resfoam 1 KM AKS (akcelerator), który w bezpośrednim stosunku do użytej dawki (od 1 do 5% masy żywicy), ma różne czasy reakcji, zależnie od potrzeb w miejscu pracy.

Po zmieszaniu z przyspieszaczem i przy braku wilgotności, Resfoam 1 KM ma żywotność około jednej godziny. Podczas okresu użytkowania, Resfoam 1 KM musi zostać wtryśnięty przez specjalne pakery do konstrukcji, która wymaga uszczelnienia, przez pompę tłokową lub membranę do produktów jednoskładnikowych. Gdy żywica styka się z wodą, tworzy półsztywną wodoodporną piankę poliuretanową. Dzięki wysokiej płynności, Resfoam 1 KM przenika do kilkuset mikronowych pęknięć i może je uszczelnić, nawet jeśli są one narażone na przesiąkanie wody. Po ustawieniu, po 40-80 sekundach w zależności od temperatury i ilości dodanego przyspieszacza, Resfoam 1 KM zapewnia całkowitą hydroizolację leczonego obszaru.

Resfoam 1 KM spełnia wymagania określone w EN 1504-9 („Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności – Ogólne zasady użytkowania produktów”) oraz minimalne wymagania według EN 1504-5 („Wtrysk betonu”).

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania: żywica:akcelerator = 1:0,1-0,2 wagowo.
Nakładanie: metodą iniekcji.
Przechowywanie: 6 mies.
Zużycie: mieszanka 1 kg żywicy RESFOAM 1KM i 0,1 kg akceleratora RESFOAM 1KM-AKS wytwarza 50 litrów piany w kontakcie z 0,1 l wody.
Opakowania:
– RESFOAM 1KM – puszki metalowe 10 kg lub 20 kg;
– RESFOAM 1KM-AKS – pojemniki 1 kg.

ZALECENIA

Aby skonsolidować pęknięte konstrukcje betonowe, które w momencie wstrzyknięcia nie są narażone na przesiąkanie wody lub silną wilgoć, należy użyć Epojet, płynnej żywicy epoksydowej. W przypadku przesiąkania wody pod silnym ciśnieniem, konieczne jest zwiększenie ilości akceleratora Resfoam 1 KM AKS do 10% żywicy i w każdym przypadku staraj się zmniejszyć ciśnienie wody, nawet chwilowo, podczas wstrzykiwania produktu. Jeżeli obróbka wtryskowa musi spełniać funkcję konsolidacji strukturalnej, zaleca się użycie Foamjet F lub Foamjet T, dwuskładnikowych żywic poliuretanowych do konsolidacji pękniętego betonu i skał narażonych na przesiąkanie wody, które w wyniku reakcji stają się bardzo silne piana

WYTYCZNE STOSOWANIA

Uszczelnianie pęknięć przez wstrzyknięcie

Umieść wtryskiwacze: otwory w miejscu ustawienia po bokach pęknięć. Wielkość otworów powinna odpowiadać średnicy wtryskiwaczy, które będą używane. Wtryskiwacze rozprężne z zaworem jednokierunkowym można łatwo przymocować, obracając, aby całkowicie je zablokować do ścian otworu. W przypadku braku przesiąkania wody można zastosować zwykłe rury metalowe lub plastikowe o średnicy około 10 mm, które można przymocować za pomocą Adesilex PG1. Jednakże konieczne jest wstrzyknięcie wody przed wstrzyknięciem  w celu uzyskania reakcji rozszerzania. W miejscach, gdzie znajduje się woda, można użyć standardowych rur metalowych lub plastikowych o średnicy około 10 mm, które należy przymocować za pomocą lampy Lamposilex.

Przygotowanie i wstrzyknięcie produktu

Produkt miesza się bezpośrednio w bębnie z około 5% akceleratorem Resfoam 1 KM AKS (10%, jeśli potrzebna jest bardzo szybka reakcja). Po wymieszaniu, w przypadku braku wilgoci lub wody, można go wstrzykiwać przez około 1 godzinę (konieczne jest zabezpieczenie produktu przed kontaktem z wilgotnym powietrzem poprzez przykrywanie bębna pokrywką).

Uwaga: jeśli po wymieszaniu z przyspieszaczem nie jest chroniony przed wilgocią, na powierzchni może wytworzyć się cienka warstewka (w ciągu 30 minut od jej przygotowania). Nie przeszkadza to jednak w użyciu materiału.
Wlewać ciągle w szczelinę. Produkt zwiększa swoją objętość, gdy tylko znajdzie się w kontakcie z wodą (po około 8-20 sekundach w zależności od temperatury i wilgotności) uszczelniając pęknięcia i blokując wodę. W przypadku braku wody Resfoam 1 KM nie rozszerza się i nadal przenika do pęknięć.

Konsolidacja gruntu i skały

Produkt musi być przygotowany w taki sam sposób, jak przy wtryskiwaniu do pęknięć w konstrukcjach betonowych. Podczas wstrzykiwania i gdy Resfoam 1 KM ma kontakt z wodą, zwiększa się objętość. Powoduje to niewielki nacisk na pojedyncze ziarna podłoża, ubijając je. W wyniku tego tworzy się wodoodporna warstwa poliuretanowa, która ma różną grubość i trwale utrwala wstrzyknięty materiał.

Czyszczenie

Narzędzia do wstrzykiwania (pompa i rury) należy myć olejem mineralnym lub specjalnymi rozpuszczalnikami bez wody i zanieczyszczeń.

ZUŻYCIE 

Na wolnym powietrzu 1 kg Resfoamu 1 KM + 0,1 kg Resfoam 1 KM AKS wytwarza 50 litrów pianki ekspandowanej w kontakcie z 0,1 litra wody.

OPAKOWANIA

Resfoam 1 KM (żywica): bębny z tworzywa 20 kg.
Resfoam 1 KM AKS (akcelerator): 1 kg plastikowych beczek.

PRZECHOWYWANIE

Można przechowywać przez 6 miesięcy w suchym, osłoniętym miejscu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w temperaturze od + 10 ° C do + 30 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest niebezpieczny i może powodować nieodwracalne uszkodzenia. Może powodować uczulenie u osób wrażliwych na takie substancje w przypadku wdychania lub kontaktu ze skórą. Podczas stosowania produktu zalecamy używanie odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych oraz pracę tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i poszukaj pomocy medycznej. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj