RENOGRUNT 412

0
1460

RENOGRUNT 412 cementowa, szybkowiążąca wylewka samopoziomująca 2-20mm

Parametry

RENOGRUNT 412 to masa przeznaczona do ręcznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń.
Umożliwia wchodzenie już po 2 godzinach od wylania.
Może być stosowana do wyrównywania powierzchni zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szpitale, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki, itp. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach anhydrytowych, cementowych i betonowych, itp. Stosowana jako warstwa wyrównująca pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp
Doskonale nadaje się do wyrównywania podkładów cementowych podłóg ogrzewanych.
Szybkie wiązanie umożliwia przyspieszenie wykonywania prac (przyklejanie płytek już po 24 godzinach od wylania).

Cechy produktu RENOGRUNT 412

 • Szybkowiążąca
 • Samopoziomująca
 • Do wewnątrz
 • Do stosowania ręcznego i maszynowego
 • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki
 • Wysoka wytrzymałość
 • Łatwa w użyciu
 • Zawiera włókna zbrojące

Skład

 • Cement portlandzki
 • Cement glinowy
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301
 • Przed wylaniem masy samopoziomującej należy odpowiednio zabezpieczyć dylatacje występujące w podłożu, aby nie nastąpiło ich wypełnienie masą i wykonać dylatacje izolacyjne, oddzielające wylewkę od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm

Przygotowanie podłoża pod RENOGRUNT 412

 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.
 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe – co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: W zależności od chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOBE- TEM 310.
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Lastryko: Odtłuścić, oczyścić, wykonać warstwę kontaktową z elastycznego kleju do płytek.

Przygotowanie produktu RENOGRUNT 412

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia RENOGRUNT 412

 • Wylewać do ustalonego poziomu, odpowietrzyć wałkiem kolczastym.
 • Przed przystąpieniem do prac należy określić poziom do którego ma być wylana wylewka. Poziom wylewki można ustalić stosując specjalne repery, względnie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy użyciu osadzonych w podłożu kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.
 • W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej warstwie wyrównująco-wygładzającej. Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40cm.
 • W przypadku pomieszczeń o dużej szerokości, zaleca się wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależności od szybkości wylewania masy). P
 • o wylaniu masę należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu.
 • Przy wylewaniu mechanicznym prace należy prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania np. „duo-mix” firmy M-tec wykonując pozostałe etapy prac jak przy wylewaniu ręcznym.

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Uwagi wykonawcze

 • Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza, itp.
 • Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. (Niestabilne warstwy powierzchniowe należy usunąć. Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować.)
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.
 • Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki..

Parametry techniczne RENOGRUNT 412

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CT-C30-F5
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 20 minut (przy temperaturze +20°C)
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po ok.2 godzinach (przy temperaturze +20°C)
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po 24 godzinach
 • Grubość warstwy 2-20mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 5,5 l na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj