RENOGRUNT 411

0
1256

RENOGRUNT 411 cementowa, średniowarstwowa wylewka samopoziomująca 5-35mm

Parametry

RENOGRUNT 411 to masa przeznaczona do ręcznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń.
Może być stosowana do wyrównywania powierzchni zarówno w RENOGRUNT 411przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szpitale, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki, itp. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach anhydrytowych, cementowych i betonowych, itp. Stosowana jako warstwa wyrównująca pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp
Doskonale nadaje się do wyrównywania podkładów cementowych podłóg ogrzewanych.

Cechy produktu RENOGRUNT 411

 • Samopoziomująca
 • Do wewnątrz
 • Do stosowania ręcznego i maszynowego
 • Możliwość wchodzenia po 6h
 • Łatwa w użyciu
 • Wysoka wytrzymałość
 • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki
 • Zawiera włókna zbrojące

Skład

 • Cement portlandzki
 • Cement glinowy
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301
 • Przed wylaniem masy samopoziomującej należy odpowiednio zabezpieczyć dylatacje występujące w podłożu, aby nie nastąpiło ich wypełnienie masą i wykonać dylatacje izolacyjne, oddzielające wylewkę od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm.

Przygotowanie podłoża pod RENOGRUNT 411

 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.
 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe – co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: W zależności od chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOBE- TEM 310.
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Lastryko: Odtłuścić, oczyścić, wykonać warstwę kontaktową z elastycznego kleju do płytek.

Przygotowanie produktu

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia RENOGRUNT 411

 • Wylewać do ustalonego poziomu, odpowetrzyć wałkiem kolczastym.
 • Przed przystąpieniem do prac należy określić poziom do którego ma być wylana wylewka. Poziom wy- lewki można ustalić stosując specjalne repery, względnie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy użyciu osadzonych w podłożu kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.
 • W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej warstwie wyrównująco-wygładzającej. Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40cm.
 • W przypadku pomieszczeń o dużej szerokości, zaleca się wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależ- ności od szybkości wylewania masy). Po wylaniu masę należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego.
 • Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu.
 • Przy wylewaniu mechanicznym prace należy prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania np. „duo-mix” firmy M-tec wykonując pozostałe etapy prac jak przy wylewaniu ręcznym.

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych

Uwagi wykonawcze

 • Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza, itp. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. (Niestabilne warstwy powierzchniowe należy usunąć. Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować.)
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.
 • Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne RENOGRUNT 411

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CT-C30-F7
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą
 • ok. 30 minut (w temperaturze +20°C)
  Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po ok.6 godzinach (przy temperaturze +20°C)
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po 7 dniach
 • Grubość warstwy 5-35mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 5,5 l na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj