RENOGRUNT 414

0
2055

KREISEL RENOGRUNT 414 wylewka na podłoża drewniane 2-30 mm

Parametry

RENOGRUNT 414RENOGRUNT 414 to specjalistyczna cementowa wylewka samopoziomująca, do wykonywania warstwy wyrównującej na podłożach trudnych takich jak ogrzewanie podłogowe, płyty OSB, wiórowe i inne drewnopochodne. Ze względu na duże wytrzymałości na ścinanie jest idealna pod parkiety, podłogi klejone.
Zawiera włókna zbrojące.
Stosowana może być także do wyrównywania podłoży betonowych lub jastrychów cementowych pod płytki ceramiczne, panele, wykładziny pcv, i inne

Cechy produktu RENOGRUNT 414

 • Samopoziomująca
 • Do wewnątrz
 • Do wykonywania ręcznego i mechanicznego
 • Zawiera włókna zbrojące
 • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki
 • Możliwość wchodzenia po 3h.

Skład

 • Cement portlandzki
 • Cement glinowy
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302; w przypadku podłoży gładkich oraz podłoży z płyt OSB I wiórowych GRUNTOBETEM 310.
 • Przed wylaniem masy samopoziomującej należy odpowiednio zabezpieczyć dylatacje występujące w podłożu, aby nie nastąpiło ich wypełnienie masą i wykonać dylatacje izolacyjne, oddzielające wylewkę od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm

Przygotowanie podłoża pod RENOGRUNT 414

 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.
 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe – co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub w przypadku gładkich powierzchni GRUNTOBETEM 310.
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty OSB, wiórowe, pilśniowe: zagruntować środkiem GRUNTOBET 310

Przygotowanie produktu RENOGRUNT 414

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
  Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.
 • Nie należy mocować do wylewki parkietów, klejonych desek itp. gdy wylewka została zastosowana jako warstwa wyrównująca podłoża drewniane.

Sposób użycia RENOGRUNT 414

 • Wylewać do ustalonego poziomu, odpowietrzyć wałkiem kolczastym.
 • Przed przystąpieniem do prac należy określić poziom do którego ma być wylana wylewka. Poziom wylewki można ustalić stosując specjalne repery, względnie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy użyciu osadzonych w podłożu kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.
 • W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej warstwie wyrównująco-wygładzającej. Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40cm. W przypadku pomieszczeń o dużej szerokości, zaleca się wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależności od szybkości wylewania masy). Po wylaniu masę należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu.
 • Przy wylewaniu mechanicznym prace należy prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania np. „duo-mix” firmy M-tec wykonując pozostałe etapy prac jak przy wylewaniu ręcznym.

Przechowywanie

Maksymalnie 9 miesięcy w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Uwagi wykonawcze

 • Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza, itp.
 • Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. (Niestabilne warstwy powierzchniowe należy usunąć.
 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować.)
 • Przed stosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki.

Parametry techniczne RENOGRUNT 414

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CT-C25-F6
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 30 minut (w temperaturze +20°C)
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po ok. 3 dniach
 • Grubość warstwy 2-30mm
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj