Primer PUPR-30PL

0
672

Primer PUPR-30PL

Primer PUPR-30PLPrimer PUPR-30PL Soudal jednoskładnikowy grunt na bazie roztworu prepolimeru poliuretanowego w rozpuszczalniku organicznym. Preparat nie zawiera wody, wnika w głąb gruntowanego podłoża, zatem wzmacnia je, jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Nadaje się również do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie

PRIMER PUPR-30PL Soudal  stosuje się jako grunt odpylający i wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych również i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu kleju PU-20PL. Wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Zastosowanie gruntu zwiększa adhezję kleju do podłoża a ponadto nadaje się do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne

Podstawa: Poliuretan
Konsystencja: Ciecz
System utwardzania: Reakcja chemiczna
Ciężar właściwy: 0,9 g/cm3
Zawartość masy suchej: 30%
Zalecane klejenie: Po upływie min. 4h
Temperatura aplikacji: Od 15°C do +25°C
Wilgotność powietrza: < 65%
Opakowanie: Kanister – 4kg
Wilgotność podłoża (metoda CM):
– jastrychy cementowe i beton maks. 2,0%
– jastrychy anhydrytowe maks. 0,5%
Zużycie: 120 –200 g/m2

Przechowywanie

Primer PUPR-30PL może być przechowywany 12 miesięcy oczywiście w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodny miejscu w temperaturze od + 5oC do +25oC.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być wysezonowane, równe, suche i czyste, pozbawione pęknięć i nierówności a ponadto pozostałości starych klejów mające wpływ na przyczepność powinny zostać usunięte mechanicznie.
 • Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć.

Gruntowanie

 • Doprowadzić preparat do temperatury pokojowej i oczywiście dokładnie wymieszać.
 • Nanosić obficie za pomocą pędzla lub podobnie wałka (bez tworzenia kałuż) i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20°C – 25°C i wilgotności względnej najwyżej 65%).

Czyszczenie

 • Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu lub octanu etylu, utwardzony preparat natomiast może być usunięty tylko mechanicznie.
 • Do czyszczenia narzędzi i podłoży nie stosować wody jak i również alkoholu.

Zalecenia

 • Otwarte opakowanie należy zużyć możliwie szybko, gdyż produkt reaguje z wilgocią z powietrza.
 • Nie gruntować podłoża w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż +25°C.
 • Minimalna temperatura podłoża 18°C.
 • Nie stosować przy wilgotności względnej > 65%.

Zalecenia BHP

 • Przy aplikacji PRIMER PUPR-30PL należy oczywiście zachować zwyczajne środki ostrożności.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary lub ochronę twarzy.
 • Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.
 • Produkt przeznaczony dla profesjonalistów.
 • Chronić przed dziećmi.

Przy użyciu Primer PUPR-30PL prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

 

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ