PLASTIMUL C MAPEI

0
1087

PLASTIMUL C MAPEI

PLASTIMUL CPLASTIMUL C MAPEI to bezrozpuszczalnikowa, zagęszczona emulsja bitumiczna do gruntowania powierzchni przed zastosowaniem powłok hydroizolacyjnych z grupy PLASTIMUL.

ZAKRES STOSOWANIA

Plastimul C jest stosowany po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:10 jako preparat gruntujący pod hydroizolację Plastimul Fibre Plus lub Plastimul 2K Super, oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powłok ochronnych powierzchni pionowych i poziomych podziemnych elementów konstrukcji z betonu i cegły, także w budownictwie komunikacyjnym. Plastimul C jest nakładany pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Przykłady zastosowania

  • Po rozcieńczeniu wodą, zagruntowanie podłoży mineralnych przed naniesieniem izolacji z grupy Plastimul
  • Wykonywana na zimno izolacja przeciwwilgociowa konstrukcji betonowych i murowych w gruncie.
  • Wykonywanie powłok ochronnych elementów konstrukcji znajdujących się w gruncie.
  • Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i powłok ochronnych podziemnych części obiektów inżynierii komunikacyjnej jak: mostów, wiaduktów, tuneli, murów oporowych.
  • Dodatek do zaprawa cementowych, zwiększający ich szczelność oraz odporność chemiczną.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Plastimul C jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym materiałem, składającym się z wyselekcjonowanych bituminów w emulsji wodnej, nie zawiera wypełniaczy mineralnych. Konsystencja Plastimul C umożliwia aplikację zarówno na powierzchniach pionowych jak i pochyłych. Preparat może być stosowany do zabezpieczania murów lub elementów betonowych, nawet jeśli ich powierzchnia jest lekko wilgotna. Po całkowitym wyschnięciu, powłoka z Plastimul C charakteryzuje się odpornością na zemulgowanie po dłuższym zanurzeniu w wodzie, nawet jeśli jest ona lekko kwaśna lub alkaliczna, oraz na czynniki agresywne obecne w glebie (np. kwasy humusowe).

DANE TECHNICZNE

Postać: pasta.
Gęstość: 0,11 kg/dm³.
pH: 10.
Proporcje mieszania: 1:10 (PLASTIMUL C:woda).
Temperatura nakładania: od +5°C do +30°C.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: około 0,1-0,2 kg/m2.
Opakowania: wiaderka 5 kg.

ZALECENIA

  • Nie używać w temperaturze niższej niż +5°C ani na zamarzniętych powierzchniach.
  • Nie stosować na zewnątrz gdy zanosi się na deszcz.
  • Nie rozcieńczać  rozpuszczalnikami organicznymi.
  • Nie stosować na powierzchniach, które mają kontakt ze środkami spożywczymi.
  • Nie stosować do impregnacji powierzchni mających kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, tłuszczami pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego albo olejami mineralnymi.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem Plastimul C powierzchnie należy oczyścić z mleczka cementowego, często występującego na elementach betonowych, a także z olejów lub smarów, oraz środków antyadhezyjnych stosowanych do szalunków.

Z podłoża należy usunąć luźno związane części oraz kurz i pył. W przypadku konstrukcji murowych, należy usunąć z powierzchni resztki zaprawy murarskiej i uzupełnić ewentualne braki fug. Do wyrównania powierzchni można użyć gotowych produktów z linii Mapegrout lub Planitop.

Przygotowanie produktu

Plastimul C jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie przemieszać.

Gruntowanie podłoża

Plastimul C rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1 : 10 (1 część Plastimul C na 10 części wody). Rozcieńczony produkt nanosić na uprzednio przygotowane podłoże pędzlem lub wałkiem. Do naniesienia grubowarstwowej izolacji bitumicznej Plastimul Fibre Plus bądź Plastimul 2K Super można przystąpić gdy warstwa gruntująca osiągnie stan matowo – wilgotny (zwykle po około 1 godzinie w temperaturze +23°C i w wilgotności względnej 50%).

Powłoka ochronno izolacyjna

Do wykonania powłoki ochronnej i przeciwwilgociowej stosujemy Plastimul C nierozcieńczony. Podłoże opcjonalnie można zagruntować rozcieńczonym w proporcji jak wyżej Plastimul C. Warstwę izolacji należy nanosić po wyschnięciu warstwy gruntującej najlepiej w dwóch cyklach roboczych, pędzlem lub wałkiem.

Ochrona warstwy izolacji

Przed zasypywaniem wykopów i układaniem płyt ochronnych, warstwa hydroizolacji z materiału Plastimul C musi wyschnąć. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza proces schnięcia przebiega wolniej. Do zasypywania wykopów należy używać odpowiednich materiałów a nie korzystać z gruzu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia można umyć wodą, gdy Plastimul C jest jeszcze wilgotny. Gdy stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie

ZUŻYCIE

Jako zagruntowanie 20 – 30 g/m² koncentratu. Jako powłoka ochronna ~0,5 kg/m2 na dwie warstwy

OPAKOWANIA

Dostępny w wiaderkach po 5 lub 30 kg.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C, maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Plastimul C działa drażniąco na oczy. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt dostanie się do oczu lub wejdzie w kontakt ze skórą, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przy stosowaniu produktu zaleca się nosić maskę ochronną. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!