PLANITOP 510 MAPEI

0
562

PLANITOP 510 MAPEI

PLANITOP 510PLANITOP 510 MAPEI to cementowo-wapienna, drobnoziarnista zaprawa, nadająca naturalne wykończenie wygładzanym powierzchniom tynków.

ZAKRES STOSOWANIA

Warstwy ścierające o delikatnym, naturalnym wykończeniu na świeżym lub utwardzonym szorstkim wewnętrznym i zewnętrznym tradycyjnym lub wstępnie zmieszanym tynku, przed dekorowaniem cienką warstwą mineralnej lub syntetycznej farby lub powłoki.

Przykłady zastosowania

 • Naturalne wykończenia na „świeżej” lub „utwardzonej” zaprawie wapiennej lub wstępnie zmieszanej na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach przed nałożeniem kolorowej farby lub powłoki.
 • Naturalne wykończenia na „świeżym” lub „utwardzonym” tynku wstępnym lub zaprawie wapiennej na ścianach i sufitach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planitop 510 to jednoskładnikowa, wstępnie zmieszana, normalnie utwardzalna, sproszkowana drobnoziarnista zaprawa do zgarniania dostępna w kolorze szarym i białym, wykonana z napowietrzanych i hydraulicznych spoiw, wybranego piasku wapiennego i kwarcowego oraz specjalnych dodatków w postaci proszku, zgodnie z formułą opracowane w laboratoriach badawczych MAPEI.

Dzięki swojemu specjalnemu składowi, zaprawa do zgarniania otrzymana przez zmieszanie Planitopu 510 z wodą ma wysoką przyczepność. Charakteryzuje się doskonałą sypkością, co ułatwia nakładanie za pomocą metalowej pacy i, w razie potrzeby, szybkie wykończenie za pomocą pływaka gąbkowego. Można ją nakładać warstwami o grubości do 3 mm. Ze względu na delikatne wykończenie jest szczególnie odpowiednia do malowania produktem, takim jak Silexcolor Tonachino, Silancolor Tonachino lub Quarzolite Tonachino. Nie ma szczególnych powodów, aby powierzchnia była malowana bezpośrednio takimi produktami jak Silexcolor Paint, Silancolor Paint, Farba Quarzolite, farba Elastocolor, Colorite Performance lub Dursilite. Ten ostatni produkt może być stosowany do ozdabiania wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni, o ile są one częściowo przykryte i chronione przed bezpośrednim kontaktem ze słońcem i deszczem.

Przy dobrej pogodzie można nakładać kolorowe farby lub farby w 4 tygodnie po zastosowaniu Planitop 510. Zgodnie z normami EN 998-1, Planitop 510 zaklasyfikowano jako zaprawę wykończeniową o naturalnym wykończeniu typu GP („Zaprawa ogólnego zastosowania do tynków wewnętrznych / zewnętrznych”) , kategoria CS II.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 0,4 mm.
Proporcje mieszania: 100 części PLANITOP 510 z 28-31 częściami wody.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz. (w +20°C).
Minimalna grubość warstwy: 1 mm.
Maksymalna grubość warstwy: 3 mm.
Nakładanie: pacą.
Kolor: szary i biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: około 1,3 kg/m² na 1 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy stosować w przypadku warstw ściernych o grubości przekraczającej 3 mm.
 • Nie należy stosować jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C lub wyższa niż + 35 ° C.
 • Nie dodawaj cementu, wapna, domieszek lub kruszyw do Planitop 510.
 • Nie nakładaj na malowane powierzchnie.
 • Nie należy stosować na plastikowych materiałach powlekających (należy stosować Planitop 200, Planitop 207 lub Planitop 210).
 • Nie należy używać do szorowania podłóg cementowych lub podłóg ceramicznych lub drewnianych.
 • Przed nałożeniem należy poddać obróbce tynk na bazie gipsu za pomocą Primer G.
 • Nie należy nakładać na brudne lub kruszące się powierzchnie.
 • Nie należy stosować na podłożach betonowych (należy stosować Planitop 530 lub Planitop 540).
 • Nie należy używać  jeśli występują silne wiatry lub powierzchnie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Nie stosuj do usuwania wilgoci (użyj produktów z serii Mape-Antique lub kolorowych produktów wykończeniowych z linii Silexcolor lub Silancolor).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być idealnie czyste i solidne. Jeśli podłoże jest zabrudzone, zaleca się dokładne oczyszczenie wszystkich powierzchni, które mają zostać odtłuszczone wodą, aby usunąć wszelkie ślady kurzu, które mogłyby utrudniać skuteczne przywieranie. Przed zastosowaniem Planitop 510 całkowicie usunąć warstwę wody powierzchniowej. Jeśli podłoże jest sproszkowane po czyszczeniu, co wskazuje na słabą spójność powierzchni, nałożyć podkład z zakresu MAPEI (proszę skontaktować się z działem technicznym).

Przygotowanie zaprawki do szalowania

Wlać 7-7,5 litrów wody do odpowiedniego czystego pojemnika i powoli dodawać zawartość worka 25 kg Planitop 510 podczas mieszania. Mieszaj przez kilka minut, upewniając się, że wszystkie ślady proszku zostały usunięte z boków i dna pojemnika. Mieszaj do momentu całkowitego wymieszania (bez grudek). Do tej operacji zalecany jest mieszacz mechaniczny o niskiej prędkości, aby zapobiec wciągnięciu zbyt dużej ilości powietrza do mieszanki. Aby umożliwić całkowite zdyspergowanie dodatków w produkcie, a tym samym prawidłową ich funkcję, zalecamy pozostawienie mieszanki na około 3 minuty po przygotowaniu i krótką remiksację bezpośrednio przed nałożeniem. Unikaj mieszania produktu ręcznie.

Nanoszenie zaprawy

Nałożyć zaprawę szlipiącą na powierzchnię warstwami o grubości do 3 mm za pomocą gładkiej pacy metalowej. Przed nałożeniem produktu chłonne podłoża należy zwilżyć wodą. Wykończ powierzchnię Planitop 510 kilka minut po aplikacji, używając tej samej kielni lub tradycyjnego pływaka z tworzywa sztucznego po około 30 minutach. Podczas gorącej lub wietrznej pogody, lub w szczególnie gorących miejscach, rozpylaj wodę na powierzchnię masy wygładzającej, gdy zaczyna się ustawiać (to znaczy, gdy można ją lekko wycisnąć bez pozostawiania odcisków palców) i przez następne kilka dni, gdy zaprawa całkowicie stwardnieje, aby uniknąć szybkiego wysychania i skurczu higrometrycznego, który może spowodować pęknięcia.

Środki ostrożności podczas stosowania i po zastosowaniu

Nie należy podejmować szczególnych środków ostrożności, jeśli temperatura wynosi około +20°C. Jeśli temperatura jest szczególnie wysoka lub niska lub występują silne wiatry, należy stosować się do normalnych środków ostrożności dotyczących materiałów cementowych. Aby uzyskać doskonałe wykończenie i ochronę powierzchni, zalecamy zastosowanie produktu wykończeniowego z serii Silexcolor, Silancolor, Quarzolite, Elastocolor, Colorite lub Dursilite. Ten ostatni produkt może być używany tylko do dekorowania wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni, jeśli są one częściowo przykryte i zabezpieczone.

Czyszczenie

Świeżą zaprawę można usunąć z narzędzi wodą. Po stwardnieniu, czyszczenie jest znacznie trudniejsze i musi być przeprowadzone mechanicznie.

ZUŻYCIE

ok. 1,3 kg / m² na mm grubości.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

KOLORY

Szary lub biały.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy. Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), pozycja 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi płynami ustrojowymi wywołuje drażniącą reakcję alkaliczną i reakcje alergiczne na osoby z predyspozycjami. Może powodować uszkodzenie oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ