PLANITOP 200 MAPEI

0
747

PLANITOP 200 MAPEI

PLANITOP 200PLANITOP 200 MAPEI to jednoskładnikowa, cementowa zaprawa o wysokiej przyczepności do podłoża, stosowana na zewnątrz i wewnątrz do wygładzania ścian, starych tynków i warstw fakturowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Wyrównywanie i wygładzanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ścian betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, starych mineralnych powłok malarskich, farb strukturalnych, ścian z płyt gipsowych, itp.

Przykłady zastosowania

 • Wyrównywanie i wykańczanie szorstkich powierzchni przed malowaniem – ścian betonowych, tynków cementowych, tynków cementowo-wapiennych.
 • Wygładzanie ścian przed montażem płytek ceramicznych.
 • Wygładzanie ścian, również z istniejącymi powłokami malarskimi, jak np. zmywalne powłoki z farb akrylowych, mineralnych, strukturalnych, itp. pod warunkiem, że są w dobrym stanie, oczyszczone i dobrze związane z podłożem.
 • Wygładzanie starych okładzin mozaikowych na ścianach.
 • Wygładzanie powierzchni ścian z płyt gipsowokartonowych (po uprzednim zagruntowaniu Primer G).
 • Wygładzanie płyt wiórowo-cementowych (jak np. Eraclit®).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planitop 200 jest jednokomponentową cementową zaprawą o normalnym czasie wiązania, na bazie specjalnych spoiw o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych, drobnoziarnistych kruszyw, specjalnych dodatków i syntetycznych sproszkowanych polimerów, przygotowaną w oparciu o recepturę opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI. Dzięki specjalnej formule Planitop 200, po wymieszaniu tylko z wodą, staje się plastyczną masą, łatwą do nakładania gładką pacą i wykańczania przy pomocy metalowej pacy lub gąbki, charakteryzującą się dodatkowo wysoką przyczepnością do podłoża.
Planitop 200 może być nanoszony w warstwach o maksymalnej grubości 3 mm. Zaprawę można nanosić w dwóch warstwach, o całkowitej grubości nie większej niż 6 mm, pod warunkiem zastosowania pomiędzy warstwami siatki z włókna szklanego o oczkach 4 x 4,5 mm.
Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach mogą być instalowane na warstwie Planitop 200 już po 4 dniach, przy użyciu cementowych zaprawach klejących MAPEI. Kolorowe powłoki takie jak Elastocolor, Silexcolor lub Silancolor mogą być nanoszone na Planitop 200 po upływie przynajmniej 7 dni (przy dobrej pogodzie).

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 0,4 mm.
Proporcje mieszania: 100 części PLANITOP 200 z 20-23 częściami wody.
Maksymalny czas użytkowania: około 90 min (w +20°C).
Minimalna grubość warstwy: 1 mm.
Maksymalna grubość warstwy: 3 mm (6 mm w 2 warstwach z zatopionym MAPENET 150).
Nakładanie: pacą.
Kolor: szary i biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy stosować do wykonywania warstw o grubości ponad 6 mm – należy zastosować Mapegrout Tissotropico, Mapegrout T40, Mapegrout BM, Mapegrout Colabile, Planitop 400 lub Planitop 430.
 • Nie należy nanosić w temperaturach poniżej +5°C.
 • Do Planitop 200 nie powinien być dodawany cement ani inne spoiwa lub kruszywa.
 • Do zabezpieczenia powierzchni narażonych na ciągłe działanie wody lub powierzchni narażonych na ścieranie należy użyć Mapefinish.
 • Przed zastosowaniem Planitop 200 należy się upewnić, że podłoże jest czyste, w dobrym stanie i że zostało odkurzone.
 • Nie nanosić wyrobu przy bardzo wietrznej pogodzie lub jeśli wygładzane powierzchnie są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • W przypadku nanoszenia wyrobu w dwu następujących po sobie warstwach, należy między nimi umieścić siatkę z włókna szklanego.
 • Tynki na bazie gipsu, należy najpierw zagruntować odpowiednim preparatem (np. Primer G).
 • Nie nanosić wyrobu na tynki renowacyjne (do wykończenia zastosować Mape-Antique FC lub kolorowe produkty z gamy Silexcolor lub Silancolor).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do wyrównywania powinny być stabilne i idealnie oczyszczone. Jeśli na podłożu znajdują się stare powłoki malarskie, należy upewnić się, że są kompatybilne i dobrze związane z podłożem. Zaleca się zastosowanie mechanicznych metod oczyszczenia powierzchni, aby usunąć luźno związane części i istniejące, kruszące się wykończenia, a następnie dokładnie zmyć wodą w celu usunięcia wszelkich pozostałości pyłów, które mogą stanowić warstwę antyprzyczepnościową. Przed przystąpieniem do nakładania Planitop 200 należy poczekać aż woda całkowicie wniknie w podłoże lub usunąć ją suchą szmatką.

Podłoża nasiąkliwe takie jak tynki lub beton powinny być przed nakładaniem zwilżone wodą. Jeśli Planitop 200 jest nakładany na stare powłoki malarskie, powierzchnie powinny być one dokładnie oczyszczone i suche.

Jeśli po umyciu podłoże wciąż jest pylące, należy je zagruntować odpowiednim preparatem z gamy produktów MAPEI (skontaktować się z doradcą technicznym).

Przygotowanie zaprawy

Należy wlać 5-5,25 litrów wody do odpowiedniego czystego wiadra i powoli dodawać, cały czas mieszając, 25 kg worek Planitop 200. Mieszać ostrożnie przez kilka minut upewniając się, że na dnie i brzegach pojemnika nie pozostał nie wymieszany proszek.

Mieszać do momentu otrzymania jednorodnej i gładkiej masy, bez grudek. Aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia zaprawy, zalecane jest zastosowanie wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego. Należy unikać przygotowywania mieszanki poprzez mieszanie ręczne.

Nanoszenie zaprawy

Zaprawę należy nanosić metalową pacą, warstwami o maksymalnej grubości 3 mm.
Wykańczanie powierzchni wykonanej z Planitop 200 można przeprowadzić już po kilku minutach od naniesienia, przy pomocy tej samej metalowej pacy lub pacy z wilgotną gąbką.
Podczas występowania wysokich temperatur, przy silnym wietrze lub dużym nasłonecznieniu, zaleca się rozpylenie wody na wykonanej powierzchni – po związaniu zaprawy (kiedy na powierzchni nie pozostają ślady palców), a także w ciągu następnych dni, kiedy zaprawa całkowicie stwardnieje. Ma to na celu uniknięcie zbyt szybkiego wysychania lub skurczu higrometrycznego, które mogą spowodować powstanie rys.

Czyszczenie

Narzędzia czyścić wodą, zanim zaprawa zwiąże. Stwardniały produkt można czyścić tylko mechanicznie.

Przygotowanie zaprawy

n

Nanoszenie

n

ZUŻYCIE

Około 1,3 kg/m2 na mm grubości.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

n

CZYSZCZENIE

n

OPAKOWANIA

n

KOLORY

n

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach i w suchym miejscu.
Produkt odpowiada wymaganiom Dyrektywy 2003/53/EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować drażniącą reakcję alkaliczną i reakcję alergiczną u osób uczulonych. Należy nosić rękawice i okulary ochronne. Dalsze informacje w karcie bezpieczeństwa produktu.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ