MAPESIL AC MAPEI

0
1805

MAPESIL AC MAPEI

MAPESIL ACMAPESIL AC MAPEI to bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwój pleśni, dostępny w 37 kolorach oraz transparentny. Ma postać tiksotropowej, łatwej w nanoszeniu pasty, którą można stosować na powierzchniach poziomych, pionowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapesil AC jest masą silikonową na bazie kwasu octowego stosowaną do uszczelniania połączeń szkła, ceramiki i aluminium anodyzowanego. Po wstępnym zastosowaniu Primer FD może być również stosowany na betonie, drewnie, metalu, powierzchniach malowanych, plastiku, gumie.
Mapesil AC stosuje się do:

 • Wypełniania złączy dylatacyjnych narażonych na odkształcenia o wartości do 25% rozmiaru początkowego.
 • Uszczelnianie elastycznych elementów w budownictwie mieszkaniowym, sektorze mechanicznym, okrętowym, motoryzacyjnym, przemysłowym.

Przykłady zastosowań

 • Uszczelnianie pokryć z płytek ceramicznych i cementowych, nienarażonych na silne ścieranie.
 • Uszczelnianie złączeń umywalek, urządzeń sanitarnych i pokryć ceramicznych w kuchniach łazienkach, kabinach natryskowych (kolorami zgodnymi z kolorami fug).
 • Uszczelnianie dylatacji w basenach.
 • Montaż kompozycji ze szklanych płytek i witraży artystycznych.
 • Uszczelnianie szklarni i drzwi szklanych.
 • Uszczelnianie kanałów powietrznych, rurociągów wodociągowych, itp.
 • Uszczelnianie bulai, okien i witraży.
 • Uszczelnianie zbiorników, rur, kotłów wodnych.
 • Uszczelnianie styków materiałów o różnym współczynniku rozszerzalności.
 • Jako klej uszczelniacz ogólnego zastosowania.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapesil AC jest jednoskładnikową masą silikonową, uszczelniającą, przezroczystą lub kolorową, o sieciowaniu octowym, nie zawierającą rozpuszczalników. Ma postać tiksotropowej, łatwej w nanoszeniu pasty, którą można stosować na powierzchniach poziomych, pionowych. Wiąże przy udziale wilgoci pochodzącej z powietrza, tworząc elastyczny materiał o następujących właściwościach:

 • Duża trwałość – zachowuje wysokie parametry i właściwości nawet po kilkunastu latach użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych, przemysłowych, przy zmianie temperatur, zanurzony w wodzie;
 • Wysoka elastyczność;
 • Duża przyczepność do szkła, ceramiki i aluminium anodyzowanego;
 • Wysoka odporność na tworzenie się pleśni
 • Wodoodporny i paroprzepuszczalny;
 • Dobra odporność na działanie środków chemicznych;
 • Odkształcalny do temp. –40°C oraz wytrzymały do temp. +180°C;
 • Łatwo urabialny.
 • Zgodny z normą ISO 11600, Mapesil AC jest klasyfikowany jako F-25-LM;
 • zgodny z wieloma międzynarodowymi normami;
 • zgodny z normą EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 i oznakowany CE.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 25%.
Moduł spreżystości przy wydłużeniu 100%: 0,35 N/mm².
Czas naskórkowania: 10 min.
Szybkość sieciowania: 4 mm dziennie, 10 mm w ciągu 7 dni.
Maksymalne wydłużenie: 800%.
Twardość wg Shore’a A: 20.
Nakładanie: pistoletem.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: 37 kolorów i transparentny.
Zużycie: zależy od wymiarów spoiny.
Opakowania: kartusze 310 ml.

ZALECENIA

 • Nie stosować Mapesil AC do uszczelnienia połączeń zewnętrznych między jasnymi płytkami ceramicznymi i kamiennymi, ze względu na możliwość akumulowania zanieczyszczeń pochodzących z powietrza. W tym przypadku należy zastosować Mapesil LM.
 • Do uszczelniania powierzchni wrażliwych na działanie kwasów takich jak kamienie wapienne, zastosować neutralną masę silikonową (np. Mapesil LM).
 • Nie stosować Mapesil AC na powierzchnie plastikowe o wysokiej zawartości plastyfikatorów, lub powierzchnie bitumiczne ponieważ uwalniają substancje zmniejszające przyczepność, wytrzymałość i zmieniające kolor.
 • Odporność Mapesil AC na działanie substancji chemicznych jest wysoka; jednak ze względu na mnogość produktów oraz różne warunki użytkowania, w przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próby przed zastosowaniem.
 • Nie stosować Mapesil AC do uszczelniania akwariów.
 • Do uszczelniania podłoży narażonych na intensywny ruch, należy użyć uszczelniacza poliuretanowego (np. Mapeflex PU45 FT) lub epoksy-poliuretanowego (np. Mapeflex PU20).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie i mierzenie szczelin Powierzchnie muszą być suche, mocne, odkurzone, odtłuszczone, wolne od luźno związanych części, śladów wosków, rdzy, farby i innych substancji zmniejszających przyczepność. Aby Mapesil AC mógł poprawnie spełnić swoją rolę, szczeliny należy wypełnić w taki sposób aby materiał mógł swobodnie pracować podczas ściskania i rozprzęgania. Dlatego niezbędne jest, aby:

 • Mapesil AC przylegał do ścianek bocznych a nie do dna szczeliny;
 • Szczelina była zaprojektowana w taki sposób, aby szacunkowe maksymalne wydłużenie nie wynosiło więcej niż 25% początkowej szerokości (liczone w temperaturze +20°C);
 • Gdy szerokość szczeliny wynosi do 10 mm, grubość powinna być równa szerokości, przy szerokości od 11 do 20 mm, grubość powinna wynosić 10 m; a przy jeszcze większych szerokościach powinna być równa połowie szerokości.
 • Aby Mapesil AC nie przyklejał się do dna szczeliny dylatacyjnej, zalecane jest stosowanie sznura dylatacyjnego z pianki poliuretanowej Mapefoam, który będzie również pełnił role wkładki dystansowej umożliwiającej uzyskanie wymaganej grubości spoiny.

Aplikacja PRIMER FD

Jeśli jest wymagane zwiększenie przyczepności Mapesil AC do podłoża zaleca się zastosowanie preparatu Primer FD. Primer FD należy nanieść na podłoże pędzlem, zostawić do wyschnięcia na kilka minut, aby rozpuszczalnik wyparował, po czym można przystąpić do nanoszenia Mapesil AC.

Aplikacja MAPESIL AC

Mapesil AC dostępny jest w tubach 310 ml. Odciąć czubek tubki pod katem 45° na odpowiedniej wysokości, dopasowując w ten sposób szerokość otworu do szerokości wypełnianej szczeliny. Aplikować przy użyciu pistoletu. Wyrównywanie powierzchni Mapesil AC odbywa się przy pomocy mokrej szmatki lub pędzla, najlepiej zamoczonego w wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń, zanim uformuje się powierzchniowy naskórek.
Sieciowanie Pod wpływem powietrza i wilgoci w nim zawartej Mapesil AC utwardza się i staje się elastyczny. Prędkość utwardzania zależy tylko w nieznacznym stopniu od temperatury, natomiast związana jest z wilgotnością powietrza.

Czyszczenie

Aby usunąć częściowo utwardzony Mapesil AC z narzędzi lub zanieczyszczonych powierzchni, można zastosować popularne rozpuszczalniki (na przykład octan etylu, benzynę, toluen). Po całkowitym utwardzeniu, silikon może zostać usunięty jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie Mapesil AC zależy od rozmiarów szczeliny.

OPAKOWANIA

Dostępny w tubkach 310 ml. Primer FD dostępny jest w butelkach 0,9-0,2 kg.

KOLORY

Mapesil AC dostępny jest w 37 kolorach z gamy „KOLOROWE FUGI MAPEI” oraz transparentnym.

PRZECHOWYWANIE

W suchych pomieszczeniach i oryginalnie zamkniętych opakowaniach Mapesil AC może być przechowywany przez 24 miesiące.
W chłodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie wyższej niż +25°C) Primer FD może być przechowywany przez 6 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapesil AC nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności dotyczących obchodzenia się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki. Primer FD jest wysoce łatwopalny. Przechować z dala od otwartego ognia i iskier oraz nie palić podczas pracy z produktem. Należy zapobiegać gromadzeniu się energii elektrostatycznej, a prace przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Primer FD działa drażniąco na oczy i skórę, może powodować senność, zawroty głowy Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe narażenie. Przy stosowaniu produktu, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu zapobieżenia wysychaniu i pękaniu skóry oraz okularów ochronnych oraz podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z chemikaliami. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. W przypadku słabej wentylacji zaleca się noszenie maski z filtrami. Nie należy stosować w obecności kobiet w ciąży. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj