MAPESIL 300 °C MAPEI

0
891

MAPESIL 300 °C MAPEI

MAPESIL 300°CMAPESIL 300 °C MAPEI uszczelniacz silikonowy odporny na wysoką temperaturę. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszystkich niechłonnych, nieoksydowanych podłoży po ich dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu. Podłoża chłonne o odczynie alkalicznym należy uprzednio zagruntować Primer FD.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapesil 300 °C jest elastycznym silikonem octowym charakteryzującym się odpornością na wysoką temperaturę do +300°C. Produkt jest przeznaczony do uszczelniania przewodów spalinowych, bojlerów, domowych i przemysłowych pieców oraz rur i przewodów poddanych podczas pracy działaniu wysokiej temperatury.

Przykłady zastosowania

Elastyczne uszczelnienie elementów podczas pracy poddanych działaniu wysokiej temperatury jak np.:
• przewodów spalinowych;
• pieców;
• kominów;
• chłodnic;
• rur i przewodów;
• wymienników ciepła, bojlerów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapesil 300 °C ma postać gęstej pasty, która reaguje w kontakcie z wilgocią z otoczenia, wydzielając kwas octowy tworzy elastyczną, sprężystą spoinę. Aplikacja oraz polimeryzacja Mapesil 300 °C musi przebiegać w temperaturze otoczenia aż do całkowitego związania produktu. Tylko w pełni utwardzony  może zostać poddany działaniu wysokiej temperatury. Jest elastycznym uszczelniaczem zawierającym specjalne wypełniacze odporne na wysoką temperaturę, jakkolwiek nie jest odporny na bezpośredni kontakt z otwartym płomieniem.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 20%.
Moduł spreżystości przy wydłużeniu 100%: 0,6 N/mm².
Twardość wg Shore’a A: 20.
Maksymalny czas użytkowania: 6 min.
Nakładanie: pistoletem.
Kolor: czarny.
Zużycie: zależy od wymiarów spoiny.
Opakowania: kartusze 300 ml.

ZALECENIA

  • Nie stosować na zapylone i kruszące się podłoża.
  • Nie stosować na zawilgoconych podłożach bądź na powierzchnie z zastoinami wody.
  • Nie nanosić na gorące powierzchnie, gdy temperatura przekracza +35°C.
  • Nie stosować gdy może dojść do kontaktu z otwartym ogniem.
  • Należy nosić rękawice oraz okulary ochronne podczas aplikacji produktu.
  • Nie może być malowany.
  • Nadmiar uszczelniacza usunąć natychmiast po aplikacji i wygładzeniu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, które maja zostać uszczelnione muszą być suche, odtłuszczone, mocne, wolne od pyłu, luźnych elementów, zaolejeń i zatłuszczeń, wosku, starych powłok malarskich oraz rdzy. Aby zapobiec wyciekom produktu oraz żeby zapewnić estetyczny wygląd uszczelnieniu zalecamy przyklejenie ochronnej taśmy malarskiej wzdłuż uszczelnianego styku. Natychmiast po naniesieniu produktu, powierzchnię należy wygładzić szpachelką zwilżoną wodą z mydłem. Natychmiast po wygładzeniu usunąć taśmę ochronną.

ZUŻYCIE

Z jednego kartusza Mapesil 300 °C można ułożyć 3 mb przekroju 10 x 10 mm.

CZYSZCZENIE

Wszystkie narzędzia należy wyczyścić natychmiast po aplikacji czystą, suchą szmatką. Po utwardzeniu produkt może być usunięty jedynie mechanicznie

OPAKOWANIA

Pudełka zawierające 12 kartuszy po 300 ml.

PRZECHOWYWANIE

18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +35°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Podczas używania produktu używać rękawic i okularów ochronnych oraz zachować zwyczajowe środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyk

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ