MAPEPRIM SP

0
1714

MAPEPRIM SP MAPEI

MAPEPRIM SPMAPEPRIM SP MAPEI to dwuskładnikowy, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, na bazie żywic syntetycznych preparat gruntujący do różnego rodzaju podłoży.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Emulsja gruntująca na bazie żywic syntetycznych dająca idealną przyczepność dla wszystkich szpachlówek i klejów na bazie cementowej, jak również do trudnych i nie nasiąkliwych podłoży (warstwa czepna).

PRZYKŁADY STOSOWANIA

  • Przygotowanie posadzek cementowych bardzo gładkich i śliskich, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego przed położeniem wszystkich szpachlówek (np. ULTRAPLAN lub PLANOLIT).
  • Przygotowanie podłoży na bazach anhydrytowych lub magnetyzowych lub gipsowych przed szpachlowaniem lub układaniem płytek ceramicznych.
  • Gruntowanie podłoży: asfaltowych lanych, drewnianych, drewnopodobnych, blach, PVC, farb.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

MAPEPRIM SP składa się z dwóch składników (A+B), które to po dokładnym wymieszaniu i naniesieniu na powierzchnię, wyschnięciu i związaniu tworzą warstwę: jednorodną, spoistą, odporną na wodę i starzenie. MAPEPRIM SP jest produktem dyspersji wodnej, z tego względu jest niepalny i może być magazynowany bez specjalnego zabezpieczenia.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: płynna; składnik B: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 1:1.
Maksymalny czas użytkowania: około 3 godz.
Czas oczekiwania przed nanoszeniem warstwy wyrównującej lub montażem okładziny: 1-3 godz.
Czas oczekiwania przed nanoszeniem warstwy wyrównującej po posypaniu powierzchni piaskiem: minimum 24 godz.
Nakładanie: pędzlem, wałkiem lub gładką pacą.
Kolor: składnik A: niebieski; składnik B: biały.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,1-0,2 kg/m2.
Opakowania: zestawy 4 kg (2+2).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste bez kwasów, tłuszczów, olejów, resztek farb i wolnych części. Nie wolno nanosić MAPEPRIM SP na powierzchnie wilgotne lub narażone na podciąganie kapilarne wilgoci z podłoża.

Przygotowanie produktu

MAPEPRIM SP składa się z dwóch składników (A+B) o różnych kolorach (błękitnym i białym), które po wymieszaniu muszą osiągnąć jedolity kolor. Produkt należy zużyć w przeciągu 3 godzin.

Nanoszenie produktu

Można nanosić bezpośrednio za pomocą szczotki malarskiej, rulonu, szpachli gumowej w ilości od 100-200 g/m2, w zależności od chłonności podłoża i jego równości. Można rozcieńczyć z 5-10% wody w celu łatwiejszej przerabialności. Czas schnięcia zależny jest od typu podłoża, temperatury i wilgotności zewnętrznej, wentylacji pomieszczenia. Czas ten wynosi nie mniej niż 1-3 godzin. Musimy pamiętać, iż przed przystąpieniem do następnych czynności MAPEPRIM SP musi być całkowicie wyschnięty zalecamy jednak nie przedłużać czasu schnięcia powyżej 24 godzin.

CZYSZCZENIE

Narzędzia pracy po użyciu należy natychmiast umyć pod bieżącą wodą. Ewentualne plamy i resztki MAPEPRIM’u SP należy umyć czystą wodą przed wyschnięciem.

ZUŻYCIE

Wynosi 100-200 g/m2 w zależności od chłonności podłoża.

OPAKOWANIA

Pojemniki: 4+4 kg i 2+2 kg (składnik A+B)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produktu nie połykać! W przypadku dostania się zaprawy do oczu, przepłukać oczy dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie oczu nie znika w ciągu kilku minut, udać się do lekarza okulisty. W razie połknięcia natychmiast udać się do lekarza i pokazać mu opakowanie.

Karta
techniczna

PRODUKT A Karta
charakterystyki

PRODUKT B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj