MAPEPLAST BV 44 MAPEI

0
576

MAPEPLAST BV 44 MAPEI

MAPEPLAST BV 44MAPEPLAST BV 44 MAPEI  jest wysoce efektywnym modyfikowanym plastyfikatorem na bazie lignosulfonianu. W szczególności zalecany do poniższych zastosowań w celu zredukowania wody zarobowej i poprawienia urabialności mieszanki betonowej, przy jednoczesnym doskonałym utrzymaniu urabialności.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Beton towarowy we wszystkich klasach wytrzymałości.
  • Beton licowy/architektoniczny.
  • Do redukcji wody zarobowej.

Przy zastosowaniu domieszek do betonu należy przestrzegać wymogów norm EN 934-2 i EN 206-1.

Dane techniczne

Zastosowanie: beton towarowy wszystkich klas wytrzymałości; redukcja wody zarobowej.
Dozowanie: 0,2-0,8% masy cementu.
Opakowania: beczka 200 l, kontenery 1000 l.

SKUTECZNOŚĆ

Beton z Mapeplast BV 44 wykazuje lepszą urabialność i mniejsze zapotrzebowanie na wodę.  Po dodaniu Mapeplast BV 44, napięcie powierzchniowe wody zmniejsza się, a więc cement, dodatki i drobne kruszywo szybciej się nasycają. Zaczyn cementowy miesza się łatwiej, a konsystencja mieszanki betonowej ulega poprawie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Dokładne dozowanie domieszki Mapeplast BV 44 zależne od oczekiwanego efektu uplastycznienia i stopnia redukcji wody należy określić na podstawie zarobów próbnych. Plastyfikatora Mapeplast BV 44 nie należy dozować do suchych składników. Mapeplast BV 44 należy dodać równocześnie z wodą zarobową. UWAGA: Mapeplast BV 44 nie wolno bezpośrednio mieszać w jednym cylindrze z domieszkami napowietrzającymi. Czas mieszania musi być zgodny z określonymi normami.

DOZOWANIE

Zalecane dozowanie 0,2 – 0,80% masy cementu.
Dopuszczalne maksymalne dozowanie 1,2% do masy cement
Sposób dozowania Optymalny efekt uplastycznienia można uzyskać gdy MAPEPLAST BV44 jest dozowany równocześnie z wodą zarobową.

OPAKOWANIA

Dostępny w beczkach 200 l oraz w zbiornikach 1000 l.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i promieniowaniem słonecznym. W temperaturze poniżej +5ºC możliwa jest krystalizacja domieszki, nie ma to jednak wpływu na parametry techniczne domieszki pod warunkiem ogrzania i wymieszania domieszki przed dozowaniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych i podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności jak podczas pracy z mieszaninami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ