MAPELECTRIC CP1 MAPEI

0
1205

MAPELECTRIC CP1 MAPEI

MAPELECTRIC CP1MAPELECTRIC CP1 MAPEI to niezawierający rozpuszczalników, przewodzący dodatek do podkładów, mas wygładzających, klejów i zapraw, do spoinowania, stosowany do wykonywania przewodzących oraz antyelektrostatycznych posadzek na wszystkich rodzajach podłoży chłonnych stosowanych w budownictwie i które są stabilne w obecności wilgoci.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapelectric CP1 jest płynną pastą zmieszaną z następującymi:

 • podkład w dyspersji wodnej;
 • kleje cementowe i zaprawy do układania przewodzących podłóg ceramicznych;
 • kleje dyspersyjne do układania tkanin przewodzących, wykładzin PCV, gumowych i winylowych.

Przykłady zastosowania

Układanie podłóg przewodzących i rozpraszających statycznie w obszarach EPA (obszary chronione przed ładunkami elektrostatycznymi) zgodnie z normami CEI EN 61340-5-1 i ANSI 20.20, takimi jak:

 • w elektronice i podobnych branżach: produkcja przewodów, półprzewodników, płytek drukowanych, komputerów i odpowiednich linii montażowych, central telefonicznych, biur sortujących, stacji radiolokacyjnych, centrów przetwarzania danych itp .;
 • salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki i tomografii, oddziałach NMR, laboratoriach analitycznych itp .;
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny: wytwarzanie produktów chemicznych w obecności łatwopalnych lub wybuchowych proszków i / lub rozpuszczalników, produkcja amunicji i materiałów wybuchowych itp .;
 • drukarnie, w których stosuje się rozpuszczalniki, jednostki ładujące akumulatory, sterylne pomieszczenia, fałszywe podłogi itp.

Przeznaczony do stosowania na wszystkie rodzaje chłonnych podłoży stosowanych zwykle w budownictwie i które są stabilne w obecności wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapelectric CP1 jest gotową do użycia, płynną pastą o neutralnym kolorze, wykonaną z wysoce przewodzącego ładunku materiałów drobno zdyspergowanych w wodzie, dodawanych do produktów MAPEI w celu nadania im właściwości przewodzących. Pasta nie jest łatwopalna i nie zawiera substancji niebezpiecznych podczas jej mieszania i stosowania. W celu przechowywania nie należy podejmować specjalnych środków ostrożności. Produkt ma bardzo niską lepkość, co ułatwia mieszanie z produktami cementowymi i dyspersyjnymi. Właściwości produktów, które w związku z tym są przewodzące (klej, fuga, podkład itp.) są tylko nieznacznie zmodyfikowane: na przykład czas hydratacji dla produktów cementowych lub czas suszenia produktów dyspersyjnych może być nieco dłuższy.

DANE TECHNICZNE

Postać: ciecz.
Gęstość: 1,05 kg/dm³.
pH: nie.
Zapalność: nie.
Kolor: czarny.
Zużycie: patrz karta techniczna.
Opakowania: pojemniki 2,5 kg.

ZALECENIA

 • Należy używać wyłącznie do układania podłóg przewodzących i statycznie rozpraszających.
 • Można mieszać wyłącznie z produktami wskazanymi w karcie technicznej. Podczas układania niechłonnych sprężystych i przewodzących prąd podłóg na nieabsorbujących powierzchniach należy stosować Adesilex G19 Conductive lub Adesilex VZ Conductive.
 • Nie należy używać na podłożach narażonych na podciąganie wilgoci.
 • Zawsze postępuj zgodnie ze wskazaniami mieszania.
 • Upewnij się, że system węzłów ekwipotencjalnych jest trwale podłączony do odpowiednich przewodów metalowych.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w odnośnej karcie technicznej dla każdego produktu, do którego dodano Mapelectric CP1.

Mieszanie 

Przy przygotowywaniu podkładów i klejów w dyspersji dla wykładzin elastycznych i tkaninowych należy dodać Mapelectric CP1 zgodnie ze wskazaną ilością i mieszać za pomocą miksera wolnoobrotowego do uzyskania jednolitego koloru. Przygotowując zaprawę cementową i klej do materiałów ceramicznych, dodaj Mapelectric CP1 do wody używanej do mieszania, a następnie dodaj proszek. Mieszaj, aż uzyskasz gładką, pozbawioną grudek mieszankę. Podczas rozprowadzania kleju, zaprawy lub podkładu, a także podczas układania i oddawania do użytku wykładzin ceramicznych, gumowych, PCV i tekstylnych należy postępować zgodnie ze wskazaniami w karcie technicznej produktu, do którego dodano Mapelectric CP1. Należy ściśle przestrzegać szczególnych instrukcji producenta wykładziny i przepisów oraz norm dotyczących podłóg przewodzących zgodnie z krajem, w którym podłoga jest układana. Szczególną ostrożność należy zachować przy uziemieniu ekwipotencjalnym, który musi być przeprowadzony zgodnie z metodami opisanymi w różnych normach, takich jak CEI, DIN, ANSO, NFPA, ANSI itp. Przewodząca sieć wykonana z pasków miedzi (grubość od 0,08 do 0,10 mm, szerokość od 10 do 25 mm) musi zostać przymocowany do podłoża za pomocą tego samego kleju, do którego dodano Mapelectric CP1.

Czyszczenie

Postępować zgodnie ze wskazaniami w karcie technicznej produktu, do którego dodano Mapelectric CP1.

OPAKOWANIE

2,5 kg puszek.

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy. Chroń Mapelectric CP1 przed mroźnymi warunkami pogodowymi. W normalnych warunkach pozostaje stabilny przez co najmniej 6 miesięcy, jeśli jest przechowywany w zamkniętym oryginalnym pojemniku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapelectric CP1 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi klasyfikacji preparatów. Zalecane są jednak zwykłe środki ostrożności przy pracy z produktami chemicznymi. Karta charakterystyki dostępna jest na życzenie dla profesjonalnych użytkowników.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj