MAPEGRID G 220 MAPEI

0
739

MAPEGRID G 220 MAPEI

MAPEGRID G 220 MAPEI to siatka z impregnowanych włókien szklanych alkaloodpornych, stosowana do wzmacniania konstrukcji murowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Zagruntowany, odporna na alkalia siatka z włókna szklanego stosowana w połączeniu z Planitop HDM lub Planitop HDM Maxi (dwuskładnikowa gotowa mieszana zaprawa cementowa o wysokiej ciągliwości pucobankowej o wysokiej ciągliwości z domieszką włókien wzmacniających konstrukcję „wzmocnione” wzmocnienie konstrukcji murowych) lub Planitop HDM Restauro (dwuskładnikowa mieszane, wzmocnione włóknem naturalnym wapno hydrauliczne (NHL) i zaprawą na bazie eko-pucolanu do strukturalnego „wzmocnienia” wzmocnienia konstrukcji murarskiej) w celu wzmocnienia konstrukcji murowanych, cegieł, tufów i mieszanych murów w celu poprawy wytrzymałości i ogólnej ciągliwości.

Siatka MAPEGRID G 220 jest częścią systemu MAPEI FRG, kompletnej gamy materiałów kompozytowych, które wykorzystują matrycę nieorganiczną, aby zagwarantować doskonałą chemiczno-fizyczną i elastyczno-mechaniczną kompatybilność z podłożami murowymi.

Ten rodzaj systemu oferuje kilka ważnych zalet, gdy są stosowane w budynkach o znaczeniu historycznym lub artystycznym. Zamiast zastępować istniejące struktury, system działa równolegle z nimi, nie zmieniając sposobu, w jaki rozkładają się masy i sztywność w strukturach. To ostatnie jest bardzo ważnym aspektem, szczególnie w dziedzinie projektowania sejsmicznego, w którym naprężenia są proporcjonalne do zaangażowanych mas. System jest zgodny z podejściem określonym w wytycznych dotyczących zatwierdzania systemów FRCM (ang. Fiber Reinforced Cementitious Matrix), które podkreślają znaczenie uzyskania zgody na cały pakiet wzmacniający.

Przykłady zastosowania

 • Zginanie / wzmacnianie na rozciąganie ścian działowych poprzez zastosowanie na powierzchnię wewnętrzną i / lub zewnętrzną.
 • Wzmacnianie strukturalne łuków i sklepień dachowych poprzez zastosowanie na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Wzmocnienie wzmocnienia dla bardziej równomiernego rozkładu naprężeń wywołanych aktywnością sejsmiczną.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MAPEGRID G 220 to specjalna kwadratowa siatka wykonana z zagruntowanego, odpornego na alkalia materiału – włókna szklane o zawartości tlenku cyrkonu wynoszącej 17%, które dzięki specjalnemu splotowi, po nałożeniu na konstrukcje murowe, nadrabiają brak wytrzymałości na rozciąganie i zwiększają ich ogólną ciągliwość, dzięki czemu naprężenia są równomiernie rozłożone. W wyniku tego, w przypadku ruchów struktury, pakiet wzmacniający ma zdolność rozprowadzania naprężeń i odkształceń na całej powierzchni członów i elementów wzmocnionych siatką tak, że jej tryb awaryjny przekształca się z rodzaju kruchego w typ sferoidalny.

System doskonale przylega do podłoża, a jego właściwości mechaniczne są takie, że zlokalizowane naprężenia zawsze wywołują awarię podłoża, a nie na powierzchni podłoża / układu wzmacniającego. W przypadku wzmocnienia zastosowanego do elementów łukowych lub sklepionych, murarstwo nabywa zdolność do wytrzymywania obciążeń rozciągających i hamowania tworzenia plastikowych punktów przegubu po stronie przeciwnej do miejsca, w którym stosuje się pakiet wzmacniający.

ZALETY

 • Doskonała wytrzymałość na rozciąganie.
 • Stabilny i odporny na chemiczną agresję z cementu.
 • Odporny na czynniki atmosferyczne.
 • Wysoka stabilność wymiarowa.
 • Wysoka trwałość i stabilność w matrycy nieorganicznej.
 • Bardzo mały wpływ na wygląd konstrukcji.
 • Nie rdzewieje.
 • Lekki i łatwy w obsłudze.
 • Łatwe cięcie i składanie w celu dopasowania do kształtu podłoża.

DANE TECHNICZNE

Typ włókien: typ A.R. włókna szklane.
Waga: 225 g/m².
Wielkość oczek siatki: 25 x 25 mm.
Wytrzymałość na rozciąganie: 45 kN/m.
Wydłużenie przy zerwaniu: < 3%.
Opakowania: rolki 45,7 m x 90 cm.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których ma być zastosowana MAPEGRID G 220, muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. W przypadku stosowania do wzmocnienia ścianek działowych lub wewnętrznej powierzchni łukowych lub sklepionych elementów i elementów, tynk musi być całkowicie usunięty ręcznie lub za pomocą odpowiednich elektronarzędzi, wraz z wszelkimi uszkodzonymi lub odłączonymi obszarami, dopóki podłoże nie będzie zdrowe, zwarte i mocne, aby sam pakiet wzmacniający się nie odrywa.

Ta operacja musi zostać przeprowadzona do momentu odsłonięcia bazowego muru. Podczas usuwania tynku, jeśli nowe kamienie, cegły i / lub tuf są wymagane do wypełnienia dużych szczelin w ścianie, należy użyć materiału o właściwościach jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnie użytego do budowy ściany. W przypadku wzmocnienia zewnętrznej powierzchni elementów i elementów sklepionych w murze, należy usunąć całą podłogę i spandrele oraz wszelkie uszkodzone lub oddzielone obszary, aż do uzyskania solidnego, zwartego i mocnego podłoża, tak aby sam pakiet wzmacniający się nie oderwał.
Zalecamy powierzchnie hydro-czyszczące z niskociśnieniowymi strumieniami wody. Pozostaw powierzchnię wody do odparowania, aby mur był nasycony, a powierzchnia sucha (stan s.s.d). Do przyspieszenia tego procesu można użyć sprężonego powietrza.

Technika nakładania

Nakładanie pierwszej warstwy zaprawy Przygotowanie Planitop HDM, Planitop HDM Maxi lub Planitop HDM Restauro (patrz odpowiednia karta danych technicznych). Zastosuj równą warstwę Planitop HDM, Planitop HDM Maxi lub Planitop HDM Restauro o grubości około 5-6 mm za pomocą płaskiej metalowej pacy lub sprayu. Wypoziomuj powierzchnię ściany, tworząc wystarczająco płaską warstwę.

Aplikacja Mapegrid G ​​220

Po nałożeniu pierwszej warstwy zaprawy i gdy jest jeszcze „mokra”, należy umieścić MAPEGRID G 220 na całej powierzchni i lekko docisnąć płaską kielnią tak, aby idealnie przylegała do zaprawy. Nakładaj sąsiadujące fragmenty MAPEGRID G 220 na co najmniej 15 cm zarówno wzdłuż, jak i na szerokość.

Nakładanie drugiej warstwy zaprawy

Nanieś drugą równą warstwę Planitop HDM, Planitop HDM Maxi lub Planitop HDM Restauro o grubości około 5-6 mm, aby całkowicie pokryć siatkę.
Zalecamy złożenie paczki wzmacniającej na nadgarstkach o co najmniej 40 cm, szczególnie podczas pracy na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni łukowych i sklepionych elementów i prętów.

Ochrona systemu wzmacniającego

W celu ulepszenia mechanizmu kotwiczącego systemu wzmacniającego, można również zastosować strategicznie rozmieszczone łączniki wykonane z MapeWrap FIOCCO (patrz odpowiedni arkusz danych technicznych) na ścianie czołowej lub na impostach, zwornikach i wokół sprężyn łukowych lub członków o sklepionym łuku. Złącza eliminują wszelkie zjawiska „demontażu” i zwiększają statyczną skuteczność zastosowanego pakietu wzmacniającego. Liczba i skok łączników jest określany podczas fazy projektowania.

OPAKOWANIA

Dostarczany jest w rolkach o szerokości 0,90 m, długości 45,70 m, zapakowanych w kartonowe pudła.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w zadaszonym, suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

MAPEGRID G 220 jest artykułem odnoszącym się do aktualnych przepisów europejskich (rozporządzenie 1906/2007 / CE – REACH) nie wymaga przygotowania karty charakterystyki bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zaleca się noszenie rękawic i okularów oraz przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ