MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT MAPEI

0
633

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT MAPEI

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPTMAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT MAPEI  to samorozlewna posadzka epoksydowa o wysokiej odporności na ścieranie i charakterystycznym wyglądzie (efekt kolorowego granulatu).

ZAKRES STOSOWANIA

Mapefloor I 320 SL CONCEPT stosuje się do powlekania podłóg w środowiskach przemysłowych i cywilnych, w tym w środowiskach średnich i dużych obciążeń, takich jak laboratoria i magazyny dystrybucyjne.
Mapefloor I 320 SL CONCEPT może być również używany do powlekania podłóg w sterylnych pomieszczeniach oraz w obszarach produkcyjnych, takich jak w przemyśle farmaceutycznym.
Ma atrakcyjne wykończenie, a jego odporność na ścieranie jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów samopoziomujących, co sprawia, że ​​nadaje się również do użytku w miejscach powszechnie używanych, takich jak bary, lobby hotelowe, biura, stołówki, sale lekcyjne, sale wystawowe itp.

Przykłady zastosowania

 • Wykonywanie podłóg w sterylnych obszarach, takich jak obszary produkcyjne w przemyśle farmaceutycznym i w pomieszczeniach czystych.
 • Wykonywanie podłóg w klinikach, stołówkach i laboratoriach.
 • Wykonywanie podłóg dekoracyjnych w salonach sprzedaży i magazynach dystrybucyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapefloor I 320 SL CONCEPT to dwuskładnikowy preparat na bazie żywicy epoksydowej o zawartości części stałych 100% zgodnie ze wzorem opracowanym w laboratoriach MAP & R & D. Po utwardzeniu tworzy bardzo gładką powierzchnię, aby stworzyć gładkie podłogi łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Jest dostępny w specjalnej gamie kolorów, aby nadać podłodze bardzo atrakcyjny wygląd.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 100:22.
Postać: płynna.
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach w +23°C (DIN EN 196-1): 52 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach w +23°C (DIN EN 196-1): 31 N/mm².
Twardość Shore’a D: 75.
Odporność na ścieranie – metoda Tabera – krążek CS17, 1000 obrotów, 1000 g: 80 mg.
Nakładanie: pacą.
Kolor: jasnoszary, ciemnoszary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski i czerwony.
Przechowywanie: 12 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Zużycie: 3 kg/m2 – warstwa o grubości 2 mm.
Opakowania: zestaw 16,8 kg (A+B).

ZALECENIA

 • Nie należy stosować jeśli temperatura jest niższa niż + 8 ° C lub wyższa niż + 35 ° C.
 • Nie nakładaj na wilgotne podłoża lub na podłoża z kapilarną wilgocią wznoszącą (skonsultuj się z naszym działem technicznym).
 • Nie rozcieńczaj rozpuszczalnikiem ani wodą.
 • Nie nakładaj  na zakurzone lub rozdrobnione podłoża.
 • Nie nakładaj  na podłoża z ogólnie plamami lub plamami olejowymi lub smarowymi.
 • Nie należy stosować na podłożach, które nie zostały poddane działaniu Primer SN lub które nie zostały przygotowane w sposób określony.
 • Nie mieszaj częściowych ilości składników, aby uniknąć błędów mieszania; produkt może nie stwardnieć.
 • Nie wystawiaj mieszanego produktu na działanie źródeł ciepła.
 • Powłoki wykonane z Mapefloor I 320 SL CONCEPT mogą zmieniać kolor lub blaknąć w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych, ale nie ma to wpływu na charakterystykę działania.
 • Powłoka może również zmienić kolor, jeśli wejdzie w kontakt z agresywnymi chemikaliami. Zmiana koloru nie oznacza jednak, że została ona uszkodzona przez substancję chemiczną.
 • Jeśli pomieszczenia, w których używany jest produkt, wymagają rozgrzania, nie używaj grzejników, które spalają węglowodory, w przeciwnym razie dwutlenek węgla i para wodna wyrzucone do powietrza wpłyną na połysk wykończenia i zrujnują jego wygląd. Używaj wyłącznie grzejników elektrycznych.
 • Usuń agresywne chemikalia tak szybko, jak to możliwe po kontakcie z Mapefloor I 320 SL CONCEPT.
 • Do czyszczenia produktu należy używać odpowiedniego środka czyszczącego i detergentu, w zależności od rodzaju zabrudzeń i plam, które należy usunąć.
 • Chroń produkt przed wodą przez co najmniej 24 godziny po aplikacji.
 • Nie nakładaj produktu bezpośrednio na podłoża o zawartości wilgoci wyższej niż 4% i / lub z wilgocią kapilarną (sprawdź, sprawdzając je za pomocą arkusza polietylenu).
 • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 ° C wyższa niż temperatura punktu rosy.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia posadzek betonowych musi być sucha lub lekko wilgotna, czysta i zdrowa i nie może się rozpadać ani odrywać. Płyta betonowa musi mieć minimalną wytrzymałość na ściskanie 25 N / mm2 i minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N / mm². Wytrzymałość podłoża musi być również odpowiednia do jego końcowego zastosowania i rodzajów obciążenia, na które będzie on narażony.

Poziom wilgoci w podłożu musi wynosić maksymalnie 4% i nie może występować podciągająca wilgoć kapilarna (sprawdzić, sprawdzając ją za pomocą arkusza polietylenu). Powierzchnia podłogi musi być przygotowana za pomocą odpowiedniego procesu mechanicznego (np. Śrutowanie lub szlifowanie tarczą diamentową) w celu usunięcia wszelkich śladów brudu i mleczka cementowego oraz kruszących się lub oderwanych części, a także w celu uzyskania powierzchni nieco szorstkiej i chłonnej.

Przed nałożeniem powłoki należy usunąć cały pył z powierzchni za pomocą odkurzacza. Wszelkie pęknięcia należy naprawić, wypełniając je Eporip, podczas gdy wszelkie uszkodzone obszary betonu należy naprawić za pomocą Mapefloor EP19 lub cementowej zaprawy z linii Mapegrout. Przed zastosowaniem Mapefloor I 320 SL CONCEPT usunąć wszelkie ślady kurzu z powierzchni za pomocą odkurzacza.

Przygotowanie i nakładanie Primeru SN

Wlać składnik B (4 kg) do składnika A (16 kg) i wymieszać za pomocą wiertarki ze spiralnym urządzeniem do mieszania, aby uzyskać gładką, jednorodną pastę. Podczas mieszania dodaj 4 kg kwarcu 0,5 do pasty, gdy tylko się ją przygotuje i kontynuuj mieszanie przez kilka minut, aby uzyskać gładki, równomierny związek. Wlej mieszaninę do czystego pojemnika i krótko wymieszaj ponownie. Wlać podkładkę SN przygotowaną według wskazań powyżej na podłodze, która ma być powlekana i rozprowadzić ją równomiernie i równomiernie za pomocą kielni lub grabi. Natychmiast po nałożeniu Primer SN należy w pełni rozesłać powierzchnię za pomocą Quartz 0,5, gdy jest jeszcze mokra, aby zapewnić doskonałą przyczepność następnej warstwy żywicy. Po utwardzeniu podkładu usunąć nadmiar piasku, przeszlifować powierzchnię i usunąć ostatnie ziarenka piasku za pomocą odkurzacza industrialgrade. Przygotuj nową partię Primer SN, dodaj Mapecolor Paste (jedna torebka 0,7 kg na każdy zestaw 20 kg Primer SN) w kolorze podobnym do wybranego dla wykończenia i nałóż drugą warstwę na zagruntowaną powierzchnię.

Przygotowanie i stosowanie Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Te dwa składniki, które składają się na Mapefloor I 320 SL CONCEPT, muszą być ze sobą połączone. Wlać składnik B (katalizator) do składnika A (żywica) i mieszać przez co najmniej 2 minuty z mikserem elektrycznym przy niskiej prędkości, aby zapobiec wciągnięciu powietrza do mieszanki (300-400 obr / min), aż zostanie całkowicie wymieszany. Nie mieszaj produktu zbyt długo, aby zapobiec wciągnięciu zbyt dużej ilości powietrza do mieszanki. Wlej mieszaninę do czystego pojemnika i krótko wymieszaj ponownie.

Nałóż warstwę o grubości co najmniej 2 mm na podłogę poprzednio traktowaną Primer SN za pomocą pacy zębatej. Używanie zwykłej kielni pomaga zmniejszyć ślady powstające w wyniku zaciągnięcia. Zastosuj mieszankę w okresie przydatności wskazanym w tabeli (odnosi się do temperatury + 20 ° C). Wyższe temperatury otoczenia skracają żywotność miksu, a niższe temperatury wydłużają jego żywotność. Przejdź kilkakrotnie po powierzchni za pomocą kolczastej rolki, gdy produkt jest jeszcze mokry, aby wyrównać grubość powłoki i usunąć wszelkie powietrze uwięzione w produkcie.

ZUŻYCIE

Powłoka 1 °: Podkład SN (A + B): 0,7 kg / m² Kwarc 0,5: 0,14 kg / m² Emisja z kwarcem 0,5 na mokrym podkładzie: 3 kg / m²
Powłoka 2 °: Primer SN (A + B + Pasta Mapecolor): 0,3-0,5 kg / m²
Warstwa samopoziomująca ok. Grubość 2 mm: Mapefloor I 320 SL CONCEPT (A + B): 2,7-3 kg / m²
Powyższe poziomy zużycia są teoretyczne i zależą od stanu powierzchni poddawanej obróbce, chłonności, szorstkości,  rzeczywiste warunki na miejscu itp. Ilość piasku dodana do Primer SN może być różna w zależności od temperatury otoczenia. Wymagana ilość może być mniejsza w niskich temperaturach i bardziej w wysokich temperaturach.

CZYSZCZENIE

Metylowym spirytusami bezpośrednio po użyciu. Po stwardnieniu produkt można usunąć tylko za pomocą środków mechanicznych.

OPAKOWANIA

Zestaw 16,8 kg: składnik A = 13,8 kg; składnik B = 3 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 8 ° C do + 35 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A działa drażniąco na oczy i skórę. Oba składniki A i B mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą osób z predyspozycjami. Mapefloor I 320 SL CONCEPT jest żrący i może powodować oparzenia i uszkodzenie oczu. Produkt zawiera żywice epoksydowe o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą powodować uczulenie w przypadku zanieczyszczenia krzyżowego z innymi związkami epoksydowymi. Podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej. Ponadto, składnik A i B Mapefloor I 320 SL CONCEPT są niebezpieczne dla organizmów wodnych. Nie wyrzucaj ich do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ