MAPEFLOOR FINISH 630 MAPEI

0
752

MAPEFLOOR FINISH 630 MAPEI

MAPEFLOOR FINISH 630MAPEFLOOR FINISH 630 MAPEI to dwuskładnikowy, akrylowy preparat w wodnej dyspersji, tworzący powłokę ochronną na posadzkach betonowych oraz posadzkach wykonanych w systemach ULTRATOP i ULTRATOP LIVING. Żywica może być barwiona poprzez dodanie MAPECOLOR PASTE.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapefloor Finish 630 jest specjalnie opracowanym preparatem do ochrony przed pyleniem i olejami posadzek betonowych oraz posadzek wykonanych w systemach Ultratop lub Ultratop Living.

Przykłady zastosowania

  • transparentne wykończenia posadzek cementowych wykonanych przy użyciu zapraw Ultratop lub Ultratop Living w obiektach przemysłowych i mieszkalnych
  • transparentna ochrona przed kurzem posadzek betonowych, w obiektach takich jak magazyny, składy, laboratoria narażone na lekkie obciążenia i poddawane zalaniom przez nieagresywne płyny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapefloor Finish 630 jest transparentnym dwuskładnikowym preparatem na bazie akrylowej w dyspersji wodnej, nadającym powierzchniom dobrą wytrzymałość chemiczną i mechaniczną, według receptury opracowanej w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI. Mapefloor Finish 630 nanosi się na powierzchnię przy pomocy wałka lub metodą natrysku bez powietrza (Airless) w warstwach o grubości od 60 do 100 mikronów. Po utwardzeniu preparat zwiększa wytrzymałość mechaniczną powierzchni, zmniejsza wchłanianie wody i zapewnia dobrą wytrzymałość chemiczną. Mapefloor Finish 630 cechują następujące właściwości:
• wysoka odporność na ścieranie;
• poprawa wytrzymałości chemicznej powierzchni;
• ograniczenie wchłaniania (wody i olejów).

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 10:0,15.
Postać: płynna.
Zawartość suchej substancji (3 h – 105°C): 23%.
Gęstość mieszanki: 1028 kg/m³.
Lepkość mieszanki (mPa·s): 25 (# 1 – 100 rpm).
Maksymalny czas użytkowania: 1 godz.
Temperatura powierzchni: od +12°C do +30°C.
Malowanie lakierami: po 6-8 godz. przy +23°C.
Stan pyłowo-suchy w +23°C i 50% R.H.: 2 godz.
Odporność na ścieranie – metoda Tabera (krążek CS 17 – 500 obrotów – 1000 g) po 7 dniach: 65 mg.
Obciążenie ruchem pieszym w +23°C i 50% R.H.: po 24 godz.
Całkowite utwardzenie: po 4 dniach.
Nakładanie: wałkiem o krótkim włosiu lub odpowiednią metodą natrysku hydrodynamicznego airless.
Kolor: transparentny, mleczny.
Przechowywanie: 12 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Zużycie: 0,15 – 0,2 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża.
Opakowania: zestawy 20,3 kg (A+B).

ZALECENIA

  • Nie nanosić preparatu w ilości większej niż 100 g/m2 na jedną warstwę produktu, grubsze warstwy mogą spowodować powstawanie defektów na powierzchni.
  • Nie nanosić na powierzchnie zakurzone, słabe i niespójne.
  • Nie nanosić na powierzchnie zanieczyszczone, zatłuszczone, które mogłyby spowodować zmniejszenie przyczepności produktu do podłoża.
  • Po wymieszaniu obu składników zaleca się zużyć preparat w ciągu 1 godziny. W przeciwnym wypadku parametry składnika B zmienią się i będzie konieczne ponowne dodanie go do składnika A.
  • Chronić preparat przed mrozem.
  • Nanosić  w temperaturze wyższych niż +10°C i o 3°C wyższej niż wynosi temperatura punktu rosy.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

POSADZKI WYKONANE PRZY UŻYCIU ULTRATOP LUB ULTRATOP LIVING

Posadzki wykonane przy użyciu Ultratop lub Ultratop Living, na które musi być naniesiony Mapefloor Finish 630 muszą być całkowicie utwardzone. Należy odczekać co najmniej 48 godzin w zależności od temperatury i od grubości naniesionej warstwy przed naniesieniem Mapefloor Finish 630. Powierzchnię należy zeszlifować i oczyścić z kurzu przy użyciu odkurzacza przemysłowego. Powierzchnię umyć, pozostawiając ją wilgotną w celu zapewnienia dobrej przyczepności i ułatwienia nakładania warstwy ochronnej.

POSADZKI BETONOWE

Betonowe powierzchnie powinny być spójne i czyste. Usunąć ewentualne ślady kurzu, tłuszczu i olejów przed naniesieniem warstwy Mapefloor Finish 630. Powierzchnię należy zeszlifować i oczyścić z kurzu przy użyciu odkurzacza przemysłowego. Przed naniesieniem Mapefloor Finish 630 zaleca się zwilżenie powierzchni wodą w celu zapewnienia dobrej przyczepności i ułatwienia nakładania warstwy wykończeniowej.

Przygotowanie produktu

Mapefloor Finish 630 jest dwuskładnikowym preparatem akrylowym przygotowanym w odmierzonych ilościach. Należy wymieszać składnik A ze składnikiem B w proporcjach 10:0,15 przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do otrzymania jednorodnej mieszanki bez piany. Tak przygotowany produkt należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Aplikacja materiału

Mapefloor Finish 630 nanosi się bezpośrednio po wymieszaniu dwóch składników w jednorodnej warstwie, przy użyciu wałka o krótkim włosiu (typu mohair) lub przy użyciu odpowiedniej pompy lub metodą natrysku bez powietrza (Airless).  Preparat należy nakładać w dwóch warstwach zarówno na posadzkach betonowych, jak i tych wykonanych przy użyciu zapraw Ultratop lub Ultratop Living.

ZUŻYCIE

0,15 – 0,20 kg/m² w zależności od porowatości i chłonności podłoża.

CZYSZCZENIE

Narzędzia muszą być oczyszczone natychmiast obfitą ilością bieżącej wody. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

OPAKOWANIA

Zestaw A+B = 10,15 kg:
Składnik A = 10,00 kg,
składnik B = 0,15 kg.

PRZECHOWYWANIE

Mapefloor Finish 630 może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu, w temperaturze między +12°C i 30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A nie jest niebezpieczny według aktualnych przepisów dotyczących klasyfikacji mieszanin. Składnik B jest drażniący, może powodować poważne uszkodzenie oczu, ponadto może powodować podrażnienia skóry oraz wywoływać alergię. Podczas aplikacji produktu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, rękawic i okularów oraz przedsięwzięcie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, zanieczyszczone miejsca przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Prace należy prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnych wersjach kart charakterystyki MAPEI.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ