MAPEFLOOR FINISH 451 MAPEI

0
782

MAPEFLOOR FINISH 451 MAPEI

MAPEFLOOR FINISH 451MAPEFLOOR FINISH 451 MAPEI to dwuskładnikowe, alifatyczne, elastyczne, kolorowe wykończenie poliuretanowe odporne na zużycie i promienie UV

ZAKRES STOSOWANIA

Dzięki swojej elastyczności, wyjątkowo prostej procedurze aplikacji i wysokiej odporności na ścieranie i promienie UV, Mapefloor Finish 451 jest zalecany jako wykończenie ochronne Mapefloor PU 400, Mapefloor PU 400 LV i / lub Mapefloor PU 410 wykładzin podłogowych używanych do ochrony i wodoodporne płaskie i pochyłe powierzchnie zewnętrzne do użytku pieszego i samochodowego.

Przykłady zastosowania

  • Ochronne, odporne na zużycie wykończenie zewnętrznych systemów hydroizolacji wykonanych za pomocą Mapefloor PU 400 lub Mapefloor PU 400 LV oraz Mapefloor PU 410 po nadaniu ich piaskiem kwarcowym.
  • Kolorowe wykończenie mostów i chodników po nałożeniu elastycznych poliuretanowych membran hydroizolacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapefloor Finish 451 to dwuskładnikowe, alifatyczne, elastyczne poliuretanowe wykończenie, które zapewnia wysoką odporność na ścieranie, ścieranie i działanie promieni UV. Powierzchnie pokryte Mapefloor Finish 451 mają również atrakcyjne wykończenie. Mapefloor Finish 451 ma następujące cechy:
• dobry poziom elastyczności;
• wysoka odporność na ścieranie i ścieranie;
• doskonała odporność na promienie UV;
• doskonała odporność na czynniki atmosferyczne;
• dostępny w kolorach RAL.

Aby uzyskać pełną gamę kolorów, prosimy o kontakt z Centralą MAPEI.
Dzięki swojej wysokiej odporności na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych, Mapefloor Finish 451 jest idealny do stosowania w środowiskach zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 7:3.
Postać: płynna pasta.
Gęstość mieszanki: 1,48 kg/m³.
Lepkość mieszanki (mPa·s): 1,5 ± 200 (dysk 4-50 obrotów).
Maksymalny czas użytkowania w +23°C: 40 min.
Stan pyłowo-suchy w 23°C, 150 mikronów na szkle: 90 min.
Obciążenie ruchem pieszym w +23°C: po 24 godz.
Całkowite utwardzenie w +23°C: po 3 dniach.
Wydłużenie przy zerwaniu po 7 dniach przy +23°C + 14 dni przy +50°C: 43%.
Wytrzymałość na rozdzieranie po 7 dniach przy +23°C + 14 dni przy +50°C: 97 N/mm².
Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach przy +23°C + 14 dni przy +50°C: 12,2 N/mm².
Odporność na ścieranie – metoda Tabera (krążek CS 10 – 1,000 g – 1,000 obrotów) po 7 dniach, przy +23°C: 150.
Twardość Shore’a A: 85.
Przechowywanie: 12 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +15°C do +25°C.
Zużycie: 0,6-0,8 kg/m².
Opakowania: zestawy 20 kg (A+B): składnik A = 14 kg, składnik B = 6 kg.

ZALECENIA

  • Na urabialność produktu ma wpływ temperatura otoczenia i temperatura podłoża. Czas urabialności zmienia się w zależności od temperatury otoczenia i zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego zalecamy, aby przygotowywana była tylko wymagana ilość w maksymalnym czasie urabialności (około 40 minut w temperaturze + 23 ° C).
  • Nie należy nakładać Mapefloor Finish 451, jeśli zawartość wilgoci w podłożu jest wyższa niż 4%.
  • Nakładać tylko Mapefloor Finish 451, jeśli temperatura podłoża jest co najmniej o 3 ° C wyższa od temperatury punktu rosy.
  • Chroń produkt przed wodą przez co najmniej 24 godziny po aplikacji.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża z poliuretanową membraną hydroizolacyjną

Podłoża przeznaczone do malowania muszą być solidne konstrukcyjnie i wolne od luźnych części, kurzu, brudu, tłuszczu, oleju i innych materiałów lub substancji, które mogłyby zagrozić przyczepności wykończenia do podłoża. Mapefloor Finish 451 można nakładać tylko na Mapefloor PU 400 lub Mapefloor PU 400 LV lub Mapefloor PU 410 po utwardzeniu i dopiero po nadaniu jej powierzchni za pomocą piasku kwarcowego i nadmiaru piasku usunięto.

Przygotowanie produktu

Wymieszaj dwa składniki osobno mikserem elektrycznym z małą prędkością. Następnie wlać składnik B do pojemnika składnika A i mieszać przez kilka minut, aż zostaną całkowicie połączone. Przygotować tylko wymaganą ilość w maksymalnym czasie urabialności (około 40 minut w temperaturze + 23 ° C).

Nakładanie produktu

Mapefloor Finish 451 można nakładać w jednej warstwie za pomocą wałka lub za pomocą gładkiej pacy stalowej lub gumowej. Jeśli wykończenie jest nakładane za pomocą wałka, zalecamy nałożenie produktu za pomocą ruchów krzyżowych i upewnienie się, że jest on nakładany równomiernie, aby uzyskać dobre, atrakcyjne wykończenie. Jeśli wykończenie zostanie nałożone za pomocą gumowej kielni, zużycie będzie niższe, a powierzchnia będzie bardziej szorstka.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od chropowatości podłoża, temperatury otoczenia i rodzaju narzędzia użytego do nałożenia produktu. Podane liczby dotyczą zastosowania na podłożu w temperaturze od + 15 ° C do + 25 ° C. Niższe temperatury zwiększają szybkość zużycia i czas utwardzania produktu.
Zużycie teoretyczne: 0,6-0,8 kg / m² (zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów w celu zweryfikowania rzeczywistych poziomów zużycia produktu).

CZYSZCZENIE

Narzędzia używane do mieszania i nakładania produktu można czyścić rozcieńczalnikami do poliuretanu przed jego stwardnieniem. Po stwardnieniu może być usunięty tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

Składnik A: 14 kg.
Składnik B: 6 kg.

KOLORY

Aby uzyskać pełną gamę kolorów, prosimy o kontakt z Centralą MAPEI.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w zakrytym, suchym miejscu w temperaturze od + 15 ° C do + 25 ° C. Produkt może być przechowywany przez 12 miesięcy w takich warunkach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą osób z predyspozycjami. Składnik B jest palny. Zalecamy przechowywanie go z dala od otwartego ognia i iskier, aby uniknąć palenia, aby zapobiec gromadzeniu się energii elektrostatycznej i pracować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ponadto jest drażniący dla oczu, skóry, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą osób wrażliwych na izocyjaniany, jest niebezpieczny w przypadku wdychania i może podrażniać drogi oddechowe. Podczas używania nosić rękawice i okulary ochronne i stosować zwykłe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej. Zaleca się nosić odpowiednią ochronę dla układu oddechowego. Ponadto, składnik A Mapefloor Finish 451 jest niebezpieczny dla organizmów wodnych; nie wyrzucaj go do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Składnik A Karta
charakterystyki

Składnik B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ