MAPEFLEX MS CRYSTAL MAPEI

0
1696

MAPEFLEX MS CRYSTAL MAPEI

MAPEFLEX MS CRYSTALMAPEFLEX MS CRYSTAL MAPEI to elastyczny, transparentny uszczelniacz i klej hybrydowy o wysokim module sprężystości. Nadaje się na wilgotne podłoża.

Zastosowanie

Mapeflex MS Crystal został specjalnie opracowany w celu utworzenia wysoce przezroczystego uszczelniacza i kleju o zdolności do uszczelniania i wiązania bez wpływu na wygląd elementów, na których jest używany.

Przykłady zastosowania

Stosowane jako szczeliwo: Elastyczny środek uszczelniający i wypełniacz do szczelin wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak pęknięcia i szczeliny, połączenia zaokrągleń i kompensacyjne, których ruch może wynosić nawet 20%. Najczęściej jest używany w następujących aplikacjach:
• fasady;
• wewnętrzne ścianki działowe;
• szklane ściany działowe;
• wypełnienie luk między listwą przypodłogową a podłogami;
• okucia do okien i drzwi;
• kabiny prysznicowe.

Stosowany jako elastyczny klej: cienka warstwa jest wystarczająca do utworzenia elastycznego połączenia z najczęściej stosowanymi materiałami budowlanymi. Idealny do klejenia przezroczystego szkła i plastikowych przedmiotów *. Idealny do klejenia szklanych półek i blatów oraz przedmiotów szklanych w ogóle.

Przylega do wielu innych rodzajów materiałów budowlanych, takich jak:
• materiały cementowe i cementowe;
• cegły;
• metale, takie jak miedź, aluminium i pomalowane powierzchnie;
• szkło i lustra;
• gips;
• drewno i materiały drewnopochodne;
• ceramika i klinkier;
• ogólnie materiały izolacyjne;
• wiele rodzajów tworzyw sztucznych *.

* Ten produkt na ogół tworzy dobre wiązanie z tworzywami sztucznymi, nawet jeśli podkład nie został wcześniej zastosowany: przed użyciem produktu należy skontaktować się z działem technicznym MAPEI.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex MS Crystal jest tiksotropowym klejem i uszczelniaczem wykonanym z sililowanych polimerów i dlatego nie zawiera silikonu ani izocyjanianów. W porównaniu z produktami poliuretanowymi,  jest łatwiejszy do nałożenia i wygładzenia (szczególnie w niskich temperaturach), ma szerszy zakres temperatur stosowania, nie pieni się nawet w szczególnie wilgotnych warunkach, jest bardziej odporny na promienie UV, jego powierzchnia szybciej się ustawia, ma dłuższy okres trwałości i jest dostarczana w standardowych plastikowych nabojach.

W porównaniu z neutralnymi produktami silikonowymi, lepiej przylega do zwartych i chłonnych podłoży, znacznie redukuje ilość zanieczyszczeń gromadzących się na powierzchni, ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie i może być malowany zwykłymi farbami elastomerowymi.

Mapeflex MS Crystal można również nakładać na podłoża, które są tymczasowo wilgotne z powodu nieodpowiednich warunków otoczenia (tuż po deszczowej pogodzie, w kontakcie z wodą, w przypadku wilgoci w atmosferze itp.). W przypadku ciągłej wilgoci kapilarnej należy wcześniej nałożyć warstwę Primer FD. W przypadku stosowania na wilgotnych podłożach lub na podłożach stale zanurzanych w trakcie eksploatacji, właściwości mechaniczne produktu mogą być znacznie niższe w porównaniu z użytkowaniem w suchych warunkach

Mapeflex MS Crystal nie zawiera rozpuszczalnika, ma bardzo niską emisję lotnych związków organicznych i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną zgodnie z normami ISO 11600 (klasa F20 HM).

Mapeflex MS Crystal reaguje z wilgocią w powietrzu, nie wydzielając znaczących ilości płynów lub gazów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika lub środowiska. Na opakowaniu nie są wymagane etykiety ostrzegające o zagrożeniach. Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia i jest dostępny w plastikowych nabojach do użytku ze standardowymi pistoletami uszczelniającymi.

Mapeflex MS Crystal jest zgodny z EN 15651-1 („Uszczelniacze do elewacji wewnętrznych i zewnętrznych”) o klasie wytrzymałości F-EXT-INT i EN 15651-3 („Uszczelniacze do złączy sanitarnych”) o klasie wydajności XS1.

DANE TECHNICZNE 

Rozszerzalność podczas użytkowania: 20%.
Moduł spreżystości przy wydłużeniu 10%: 0,6 N/mm².
Twardość wg Shore’a A: 35.
Maksymalny czas użytkowania: 20 min.
Nakładanie: pistoletem.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: transparentny.
Zużycie: 3 mb z kartusza 300 ml (przekrój wypełnienia 10×10 mm).
Opakowania: kartusze 300 ml.

ZALECENIA

  • Nie należy nakładać na zakurzone lub kruszące się powierzchnie.
  • Nie nakładaj na mokre powierzchnie. Nie używać na powierzchniach ze śladami oleju, smaru lub mieszanki uwalniającej postać; może to mieć wpływ na przyczepność.
  • Nie nakładać na powierzchnie bitumiczne, w których mogą występować ślady krwawiącego oleju.
  • Nie stosować, jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C.
  • Użyj farby elastomerowej do malowania nad uszczelniaczem.
  • W przypadku ekspozycji na promienie UV powierzchnia może być żółta.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni do uszczelnienia lub klejenia

Powierzchnie do uszczelnienia lub połączenia muszą być czyste, suche, mocne i wolne od pyłu, luźnych części, oleju, smaru, wosku i starej farby. W przypadku uszczelnienia Mapeflex MS Crystal musi przylegać tylko do boków złącza, nie dotykając dna. Dlatego też, w przypadku stawów narażonych na ruchy podczas użytkowania, należy umieścić ściśliwy, rozszerzony polietylenowy sznur Mapefoam w ściankach z zamkniętymi komórkami o odpowiedniej średnicy wzdłuż dna złącza, tak aby powstał odstęp, zgodnie z poniższą tabelą:

stosunek szerokości do głębokości szczeliwa
 szerokość złącza  głębokości złącza
 do 10 mm  równe szerokości
 od 10 do 20 mm  10 mm we wszystkich przypadkach
od 20 do 40 mm połowa szerokości

Mapeflex MS Crystal wytrzymuje ruchy podczas użytkowania do 20% średniej szerokości uszczelnionego złącza. W przypadku większych ruchów podczas eksploatacji należy użyć jednokomponentowego, poliuretanowego uszczelniacza Mapeflex PU40, neutralnego uszczelniacza silikonowego Mapesil LM lub silikonowego uszczelniacza Mapesil AC.

Aby uniknąć pozostawiania śladów szczeliwa wzdłuż krawędzi złącza podczas operacji nakładania i wykańczania, nałóż taśmę maskującą wzdłuż krawędzi, a następnie usuń ją natychmiast po wygładzeniu nad szczeliwem.

Mapeflex MS Crystal dobrze przylega do najbardziej chłonnych lub zwartych podłoży stosowanych w budownictwie, o ile są one stałe i nie mają śladów pyłu lub związków formoutasiennych. Zalecamy zastosowanie podkładu FD, jeśli powierzchnie chłonne nie są wystarczająco twarde lub zwarte, lub gdy złącza są narażone na duży nacisk mechaniczny lub częste, długotrwałe zanurzenie w wodzie.

W przypadku nakładania na plastik, należy przeszlifować powierzchnię i nałożyć warstwę Primer P. Ze względu na szeroką gamę tworzyw wykorzystywanych w budownictwie, zalecamy wcześniejsze przeprowadzenie wstępnego testu lub skontaktowanie się z działem technicznym MAPEI przed użyciem produktu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy przygotować odpowiednimi środkami w zależności od zastosowanego materiału podłoża.  Obszar, który ma być uszczelniony wzdłuż krawędzi szczelin lub spoina po tym zabiegu musi być całkowicie wyschnięta przed nałożeniem Mapeflex MS Crystal.

Przygotowanie i nałożenie szczeliwa

Użycie jako szczeliwo: Włóż nabój do pistoletu uszczelniającego, odetnij jego końcówkę, przykręć dyszę do wytłaczania, obetnij dyszę pod kątem 45 ° zgodnie z wymaganą szerokością spoiny i zastosuj produkt w ciągłym strumieniem do szczeliny lub złącza; unikać wciągania powietrza do złącza. Natychmiast po nałożeniu produktu wygładź powierzchnię za pomocą odpowiedniego narzędzia lub narzędzia zanurzonego w wodzie z mydłem. Zalecamy wygładzanie powierzchni w jednym rzucie, aby zapobiec powstawaniu zmarszczek na powierzchni i zmniejszeniu przezroczystości szczeliwa.

Stosowanie jako elastyczny klej: podczas klejenia elementów o niewielkiej powierzchni, wyciągnij pojedyncze krople produktu z tyłu elementu i dociśnij dobrze do podłoża, aby równomiernie rozprowadzić klej. Podczas klejenia elementów o dużej powierzchni należy nałożyć serię pionowych, równoległych kulek w odległości około 10-15 cm od siebie i dobrze docisnąć, aby równomiernie rozprowadzić klej. Położenie klejonego elementu można regulować w ciągu 10 minut w temperaturze + 23 ° C. W przypadku dużych obciążeń lub w krytycznych warunkach wiązania, dodatkowe wsparcie, takie jak zaciski lub podpory, może być wymagane przez pierwsze 24 godziny w temperaturze + 23 ° C. Podczas klejenia nie należy nakładać warstw grubszych niż 3 mm.

ZUŻYCIE

Stosowane jako uszczelniacz: w zależności od wielkości złącza. Zobacz tabelę zużycia poniżej:

 Rozmiar złącza w mm  tuba 300 ml
 5 x 5  12
 10 x 10  3
 15 x 10  2
 20 x 10   1.5
 25 x 12.5   0.9
 30 x 15   0.6

Stosowany jako klej: zgodnie z zastosowaną techniką klejenia (klejenie punktowe lub ciągłe).

Czyszczenie

Usuń Mapeflex MS Crystal z powierzchni, narzędzi, ubrań itp. Za pomocą toluenu lub alkoholu, zanim się zetnie. Po ustawieniu należy go usunąć mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

OPAKOWANIE

Pudełka z wkładami 12 x 300 ml.

KOLOR

Mapeflex MS Crystal jest krystalicznie czysty.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od + 5 ° C do + 25 ° C i 50% R.H.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj