MAPECURE SRA MAPEI

0
1886

MAPECURE SRA MAPEI

MAPECURE SRAMAPECURE SRA MAPEI to preparat redukujący skurcz plastyczny i powstawanie rys. Produkt dodaje się podczas mieszania w celu prawy zapraw z zakresu Mapegrout (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Thixotropic, Mapegrout Hi-Flow, Mapegrout BM, Mapegrout FMR i Mapegrout Easy Flow), do spoiw, takich jak Stabilcem i Stabilcem SCC i do wszystkich rodzajów betonu, aby umożliwić ich ekspansję podczas pierwszych kilku dni utwardzania, w tym podczas utwardzania powietrzem. Ta właściwość pomaga zmniejszyć powstawanie mikropęknięć, a także gwarantuje, że ostateczny poziom skurczu hydraulicznego jest bardzo niski.

Przykłady zastosowania

• legary podłogowe i filary wiaduktu autostradowego;
• posadzki przemysłowe;
• wielopoziomowe parkingi;
• prace hydrauliczne, takie jak kanały, kanały przelewowe, zbiorniki itp.;
• prefabrykowane elementy betonowe, takie jak kopuły, belki, słupy, panele buforowe itp.;
• podszewka tuneli drogowych i kolejowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapecure SRA jest specjalną, niezawierającą chlorków domieszką do płynów opracowaną specjalnie w MAPEI

Laboratoria badawczo-rozwojowe, w celu zmniejszenia końcowego skurczu hydrometrycznego zaprawy, betonu zwykłego i samozagęszczalnego, aby uczynić je mniej podatnymi na problemy z pękaniem. Mapecure SRA działa poprzez zmniejszanie naprężeń powierzchniowych wody występującej w porach kapilarnych, w wyniku czego siły działające na ścianki porów są znacznie zmniejszone. Dzięki temu zjawisku zmniejszenie skurczu jest wyraźnie widoczne.

Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy Mapecure SRA miesza się z naprawczymi zaprawami naprawczymi lub w połączeniu z betonem zawierającym Expancrete, dzięki czemu systemy te mogą rozszerzać się jeszcze bardziej podczas pierwszych kilku dni utwardzania, bez względu na to, czy są utwardzane wilgocią czy też utwardzane powietrzem. Kiedy Mapecure SRA i Expancrete (system Mapecrete) są używane razem, zalety każdego pojedynczego produktu łączą się i są znacznie ulepszone, aby zagwarantować, że właściwości zaprawy i betonu osiągną poziomy, które normalnie byłyby niemożliwe w tradycyjnych systemach cementowych. W wyniku tej technologii i według składu betonu, końcowe poziomy rozszerzania i skurczu mogą być zaprogramowane, aby zagwarantować, że struktura uzyska wyższą trwałość (fig. 2). Zgodnie z zastosowanymi dawkami, Mapecure SRA zmniejsza ostateczną wytrzymałość mechaniczną o 5-6%. Mapecure SRA jest kompatybilny ze wszystkimi tradycyjnymi domieszkami superplastycznymi na bazie naftalenu na bazie naftalenu z gamy Mapefluid, z nowymi akrylowymi domieszkami z serii Dynamon iz wszystkimi rodzajami cementu zgodnie z normami UNI EN 197/1.
Mapecure SRA jest zgodny z włoskim standardem UNI 11641: 2016 dotyczącym środka zmniejszającego skurcz.

DANE TECHNICZNE

Postać: ciecz.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie:
– zaprawa: 0,25% wagi wstępnie wymieszanej mieszanki;
– beton: 5-8 l/m³.
Opakowania: pojemniki 20 kg.

ZALECENIA

  • zaprawa i beton zawierające Mapecure SRA, szczególnie w gorącym, wietrznym klimacie, muszą być utwardzane w wilgotnych warunkach lub zabezpieczone folią antyodbiciową, taką jak Mapecure S lub Mapecure E, aby uniknąć gwałtownego odparowania wody z powodu wysokiej temperatury otoczenia.
  • dodaj SRA Mapecure tylko do betonu po dodaniu wszystkich pozostałych składników.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Zaprawy naprawcze:

  • wlać ilość wody zalecaną w karcie technicznej produktu, który ma być użyty do betoniarki;
  • uruchomić betoniarkę i mieszać zawartość przez kilka minut;
  • dodać Mapecure SRA w ilości 0,25-0,5% w stosunku do masy mieszanki;
  • kontynuować mieszanie do uzyskania jednorodnej mieszanki bez grudek.

Beton:

  • dodać SRA Mapecure do mieszanki w tempie 5-8 l / m³ po dodaniu cementu, kruszyw i 70% wymaganej wody do mieszania;
  • następnie dodaj pozostałą wodę i mieszaj, aż uzyskasz wymaganą konsystencję.

ZUŻYCIE

Zaprawa: 0,25-0,5% masy mieszanki.
Beton: 5-8 l / m³.

OPAKOWANIA

– zbiornikach 900 kg;
– kanister 20 kg;
– 0,25 kg puszka.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się jednak stosowanie rękawiczek i okularów ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy pracy z produktami chemicznymi. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!