MAPECOAT BS 1 MAPEI

0
849

MAPECOAT BS 1 MAPEI

MAPECOAT BS 1MAPECOAT BS 1 MAPEI to dwuskładnikowa, elastyczna, odporna na ścieranie powłoka na bazie mieszaniny żywic epoksydowych i poliuretanowych przeznaczona do wykonywania izolacji i nawierzchni powierzchni betonu poddanych działaniu znacznych obciążeń, np. chodników mostowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Elastyczna, wodoszczelna i odporna na ścieranie powłoka powinna być nakładana na dowolną powierzchnię betonu, aby uniemożliwić przenikanie agresywnych materiałów (takich jak chlorki, oleje i węglowodory) do betonu.

Przykłady zastosowania

 • Powłoka ochronna dla krawężników mostu, aby zapobiec przenikaniu soli odladzających i zwiększyć odporność na zamarzanie / rozmrażanie.
 • Wodoodporna powłoka nawierzchni betonowej na mostach i kładkach dla pieszych.
 • Hydroizolacja płaskich pokryć dachowych, w tym pojazdów poddawanych ruchem kołowym, gdzie nie przewiduje się dalszej obróbki powierzchni.
 • Elastyczne powlekanie powierzchni betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne i ruch, takich jak rampy wejściowe, wielopoziomowe parkingi i podłogi na parkingach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapecoat BS 1 to dwuskładnikowa, elastyczna, odporna na zużycie powłoka epoksydowo-poliuretanowa wytwarzana zgodnie ze specjalną formułą opracowaną przez własne Laboratoria Badawcze MAPEI. Dzięki swojej elastyczności może uszczelniać pęknięcia o szerokości do 4 mm w temperaturach do -20 ° C. Wiąże się doskonale z betonem, pod warunkiem, że ten został uprzednio potraktowany podkładem. Ma również dobrą odporność na uderzenia i środki chemiczne.

DANE TECHNICZNE

Postać: gęsta ciecz.
Gęstość: 1,2 kg/dm3.
Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4,3:1 wagowo.
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu: 45 min w +20ºC.
Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C.
Pyłosuchość: po 7 godz. w +20°C.
Możliwość obciążenia lekkim ruchem pieszym: po 24 godz.
Końcowe utwardzenie: po 3 dniach.
Twardość Shore’a A: 69.
Wydłużenie przy zerwaniu: 150% (badanie w -20ºC).
Wytrzymałość na rozciąganie: 11,6 N/mm2 (badanie w -20ºC).

ZALECENIA

 • Nie należy używać do szczelin dylatacyjnych (należy używać Mapeflex PU20 lub Mapeflex PU55 SL).
 • Nie należy rozcieńczać  rozpuszczalnikami ani wodą.
 • Nie należy nakładać  na wilgotne podłoża lub na podłoża narażone na działanie wilgoci podciągającej kapilarnie.
 • Nie nakładaj  na zakurzone lub kruche powierzchnie.
 • Nie używaj częściowych ilości składników, aby uniknąć ryzyka przypadkowych błędów wskaźnika mieszania, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na parametry końcowe produktu.
 • Po zmieszaniu nie wystawiaj produktu na działanie źródeł ciepła.
 • Powierzchnia Mapecoat BS 1 musi być zawsze chroniona przed promieniowaniem ultrafioletowym.  Zaleca się zawsze wykonanie warstwy końcowej za pomocą 0,5 kwarcu lub alternatywnie, stosować ochronne wykończeń alifatycznych z poliuretanu, zwłaszcza gdy produkt ma być nakładany na zewnątrz.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, które mają być obrabiane, muszą być gładkie, czyste i suche i nie mogą być narażone na działanie kapilarnej wilgoci wznoszącej. Wszelkie mleczko cementowe i kurz, które mogą być obecne na podłożu, muszą być usunięte mechanicznie. Podłoże musi być wystarczająco mocne, aby wytrzymać przewidywane obciążenia robocze i musi mieć wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 1,5 N / mm2. Przed aplikacją produktu wszelkie pęknięcia muszą być uszczelnione za pomocą Eporip lub Epojet.

Uszkodzone powierzchnie betonowe należy naprawić za pomocą produktu z serii Mapegrout lub zaprawy epoksydowej, takiej jak Planigrout 300 lub Mapefloor System 91.
Przygotowanie gruntu MF Dwa składniki, które stanowią Primer MF, są dostarczane w uprzednio zmierzonych ilościach: – składnik A: 3 części wagowe; – składnik B: 1 część wagowa; i muszą być całkowicie i dokładnie wymieszane razem z mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Aplikacja podkładu

Nałóż kolejne warstwy podkładu MF za pomocą wałka lub pędzla bez pozostawiania kałuż na powierzchni, aby całkowicie uszczelnić porowatość powierzchni podłoża. Mapecoat BS1 może być nakładany na świeży lub utwardzony podkład Primer MF. Kiedy Mapecoat BS1 nakłada się na świeży Primer MF, w ciągu nie więcej niż 4-6 godzin w zależności od temperatury, nie jest konieczne pokrycie powierzchni piaskiem; jeśli jednak produkt zostanie nałożony na podkład po jego ustawieniu, właściwa procedura wygląda następująco:

 • nasycić podłoże Primer MF;
 • zasypać powierzchnię piaskiem kwarcowym (kwarc 0,25 lub kwarc 0,5), gdy jest jeszcze świeży;
 • gdy Primer MF utwardzi się po ok. 24 godziny w temperaturze + 20 ° C, usunąć luźny piasek przez odkurzanie;
 • nałóż pierwszą warstwę Mapecoat BS1.

Przygotowanie Mapecoat BS 1

Dwa składniki, które składają się na Mapecoat BS 1, muszą być zmieszane razem. Wlać składnik B (utwardzacz) do komponentu A (żywica) i zmieszać razem z wiertarką wolnoobrotową, aby uniknąć porywania powietrza do uzyskania jednorodnej mieszanki. Mapecoat BS 1 należy nakładać w dwóch warstwach. Jeśli Mapecoat BS1 ma być nakładany na powierzchnie pionowe, dodaj 5% masy Additix PE do mieszanki, zagęszczającej i tiksotropowej domieszki do produktów epoksydowych i poliuretanowych.

Aplikacja Mapecoat BS 1

Pierwsza warstwa

Po nałożeniu Primer MF, wymieszaj dwa składniki, które składają się na Mapecoat BS 1 i rozprowadź produkt na grubość co najmniej 1 mm za pomocą pacy. Przełóż powierzchnię za pomocą kolczastego wałka, aby usunąć wszelkie powietrze uwięzione w produkcie podczas jego aplikacji.

Druga warstwa

Drugą warstwę można rozprowadzić po okresie od około 7 godzin do 4 dni (w temperaturze + 23 ° C) po nałożeniu pierwszej warstwy, zgodnie z następującą procedurą: zmieszać dwa składniki Mapecoat BS 1 wiertarką o niskiej prędkości, następnie dodać 0,5 kwarcu, w stosunku 1: 0,5. Grubość drugiej warstwy nie może być mniejsza niż 1 mm.
Okryj powierzchnię Mapecoat BS 1 0.5 kwarcem, gdy jest jeszcze świeży.

ZUŻYCIE

Primer MF ok. 0,3-0,4 kg / m2.
Mapecoat BS 1 ok. 2.2. kg / m2 dla dwóch warstw (grubość 2 mm)
0,5 Kwarc ok. 6,5 kg / m2, aby posypać i przygotować mieszaninę za pomocą Mapecoat BS 1.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i odzież muszą być czyszczone alkoholem etylowym, gdy produkt jest jeszcze świeży. Utwardzony produkt może być usunięty tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

10 kg: składnik A = 8,1 kg; składnik B = 1,9 kg.

PRZECHOWYWANIE

Produkt pozostaje stabilny przez 12 miesięcy, jeśli trzymany jest w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od + 5 ° C do + 30 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A ziała drażniąco na oczy i skórę. Komponent B jest korozyjny i może powodować poważne oparzenia oraz jest szkodliwy na drogi oddechowe. Oba składniki A i B mogą powodować reakcję uczulającą. Nosić odzież ochronną, rękawice i gogle. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Komponent A  jest niebezpieczny dla organizmów wodnych – należy unikać uwalniania do środowiska.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ