MAPEAIR AE 10 MAPEI

0
1409

MAPEAIR AE 10 MAPEI

MAPEAIR AE 10MAPEAIR AE 10 MAPEI to domieszka napowietrzająca do betonu odpornego na cykle zamrażania i odmrażania. Zastosowanie w pracach hydraulicznych (tamy, kanały wodne, baseny, zbiorniki magazynowe),  podłogi, stropy, tunele i parkingi.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapeair AE 10 można bardzo dobrze wykorzystać, jeśli jest używany w następujących aplikacjach:

 • trwały beton narażony na wahania temperatury wokół punktu zamarzania (0 ° C);
 • chudego betonu (zawartość cementu poniżej 250 kg / m³) o niskiej zawartości drobnego piasku do pompowania;
 • beton z lekkimi kruszywami w celu poprawy jednorodności, urabialności i zastosowania mieszanki.

Przykłady zastosowania

 • prace hydrauliczne (tamy, kanały wodne, baseny, zbiorniki magazynowe) narażone na działanie zimnego klimatu;
 • podłogi, stropy, tunele i parkingi wystawione na działanie wody deszczowej i zimnego klimatu;
 • lekkie betonowe elementy konstrukcyjne (panele, belki stropowe itp.).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Główne właściwości technologiczne mieszanek cementowych z czynnikami napowietrzającymi są następujące:

 • odporność na cykle zamrażania i rozmrażania;
 • lepsze właściwości pompowania dla chudego betonu o niskiej zawartości drobnego piasku;
 • niższa segregacja w betonie wykonanym z lekkich kruszyw.

Zaprawy i beton nie są w stanie wytrzymać cyklicznych naprężeń wynikających z naprzemiennych cykli zamarzania / odmrażania. Powstanie lodu, które prowadzi do zwiększenia objętości (około 9%), powoduje wysokie naprężenia w zaprawie i betonie nasyconym wodą lub narażone na deszczówkę (parkingi na świeżym powietrzu, pas startowy lotniska, tunele itp.). W takich przypadkach najskuteczniejszą formą zapobiegania w celu przeciwdziałania zmęczeniu spowodowanemu cyklami zamrażania / odmrażania jest wchłonięcie niewielkiej objętości powietrza (3-6%) w postaci stabilnych mikropęcherzyków o średnicy od 100 do 300 μm przy równomiernym nachyleniu od 100 do 300 μm.

W takich warunkach, gdy tworzą się pierwsze kryształy lodu, zwiększenie ich objętości powoduje wypychanie wody w postaci ciekłej, która jeszcze nie zamarzła w sąsiadujących mikropęcherzykach w celu złagodzenia wewnętrznych naprężeń. W fazie po rozmrożeniu kapilarne działanie ssące powoduje uwalnianie wody przez mikropęcherzyki i płynięcie w kierunku porów w otaczającej mieszaninie cementowej. Ten ruch pozostawia mikropęcherzyki puste i gotowy do przyjmowania wody w stanie zamarzania, gdy następnym razem nastąpi naturalny cykl termiczny.

Niestety, jak również pomaga zmniejszyć wpływ naprężeń spowodowanych przez tworzenie się lodu, wchłonięte mikropęcherzyki powietrza zmniejszają wytrzymałość betonu o około 20%. Dlatego stosunek wody do cementu musi zostać zmniejszony, aby zwiększyć wytrzymałość betonu, aby zrekompensować to zmniejszenie z powodu pochłaniania bąbelków powietrza.

Z tego powodu używaniu Mapeair AE 10 w betonie odpornym na cykle zamrażania / rozmrażania zawsze musi towarzyszyć superplastyfikator (Dynamon lub Chronos) zgodnie z wymaganą charakterystyką działania.

Dzięki rozwojowi sferycznych mikropęcherzyków powietrza Mapeair AE 10 kompensuje brak drobnoziarnistego materiału w piasku (100-300 μm), który jest niezbędny do celów pompowania, szczególnie w przypadku chudego betonu o niskiej zawartości cementu.

Ponadto, absorbując powietrze w betonie wykonanym z ekspandowanej gliny lub polistyrenu, następuje zmniejszenie tendencji agregatów do „unoszenia się” (segregacji) z powodu niższej różnicy między gęstością kruszyw i mieszanki cementowej, która jest również oświetlony. W wyniku tego konglomerat jest bardziej jednorodny, a zatem właściwości termoizolacyjne są również bardziej jednorodne.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: konstrukcje hydrotechniczne (kanały, tamy wodne, baseny); posadzki, stropy, tunele wystawione na działanie wody deszczowej i chłodnego klimatu.
Dozowanie: 0,4-0,8 l na każde 100 kg cementu.
Opakowania: beczka 200 l, kontenery 1000 l.

ZALECENIA

Nie należy używać Mapeair AE 10 bez sprawdzania objętości powietrza, które powstaje w betonie za pomocą porosometru.

Nie należy stosować Mapeair AE 10 w zbyt suchych mieszankach (klasa konsystencji S1), w takich warunkach trudno jest im uzyskać powietrze. Klasa konsystencji świeżego betonu musi wynosić co najmniej S2.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

W celu wytworzenia betonu odpornego na cykle zamrażania / rozmrażania należy sprawdzić dawkę Mapeair AE 10 w celu pobrania wymaganej ilości powietrza i zgodnie z maksymalną średnicą kruszywa, przeprowadzając wstępne testy w cementowni. używając tych samych składników (cement, piasek, duże kruszywa itp.), które będą użyte do budowy konstrukcji.
Zgodnie z ogólną zasadą dawka Mapeair AE 10 waha się od 0,4 do 0,8 l na każde 100 kg spoiwa (cement plus popiół lotny lub krzemionka). Dokładna dawka w celu uzyskania objętości powietrza wymaganego do odlania zależy od następujących parametrów:

 • forma agregatów (okrągłych lub pokruszonych);
 • wielkość ziaren piasku;
 • wykonalność;
 • czas mieszania i wydajność;
 • czas transportu;
 • metoda zagęszczania.

Zalecamy dodanie Mapeair AE 10 wraz z wodą do mieszania, a następnie dokładne wymieszanie go przez kilka minut, aby ułatwić rozwój wymaganej ilości powietrza. Efekt napowietrzania, który należy sprawdzić za pomocą przepływomierza, jest bardziej wydajny, jeśli beton jest bardziej płynny.

Jeśli stosuje się dodatek super plastyczny, taki jak Dynamon lub Chronos, lub popiół lotny lub produkt oparty na krzemionce (taki jak Mapefluid PZ500), dawka Mapeair AE 10 należy nieznacznie zwiększyć, aby uzyskać taką samą objętość powietrza jak normalny beton.

Zalecamy dodanie Mapeair AE 10 oddzielnie od innych dodatków.

Kompatybilność z innymi produktami

Mapeair AE 10 jest kompatybilny z wieloma dodatkami. Jego stosowanie jest szczególnie zalecane w przypadku superplastyfikatorów z serii Dynamon lub Chronos.

Podczas utwardzania konstrukcji bez szalunku (np. podłóg) zalecamy stosowanie utwardzaczy Mapecure E o Mapecure S bezpośrednio po odlaniu betonu zawierającego Mapeair AE 10. W konstrukcjach z szalunkiem, który jest bardzo szybko usuwany (po 1 do 3 dni), utwardzacz należy nakładać natychmiast po zdjęciu szalunku. Zalecamy stosowanie środka zapobiegającego przywieraniu z gamy Mapeform Eco do usuwania betonu z Mapeair AE 10.

ZUŻYCIE

Preparat Mapeair AE 10 stosuje się w dawce od 0,4 do 0,8 litra na 100 kg środka wiążącego. Lekko wyższe dawki mogą być stosowane w betonie zawierającym popioły lotne, krzemionkę dymną i dodatki super plastyczne.
Różne dawki od sugerowanych muszą być uprzednio przetestowane przez próby betonowe, oprócz konsultacji z działem technicznym MAPEI.

OPAKOWANIA

Mapeair AE 10 jest dostępny w ilościach hurtowych, zbiornikach o pojemności 1000 litrów, beczkach o pojemności 200 litrów i puszkach o wadze 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach przez okres do 12 miesięcy i zabezpieczony przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zalecamy jednak stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj