MAPE-ANTIQUE RINZAFFO MAPEI

0
780

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO MAPEI

MAPE-ANTIQUE RINZAFFOMAPE-ANTIQUE RINZAFFO MAPEI to bezcementowa zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, odporna na działanie soli, do stosowania jako warstwa podkładowa przed nakładaniem tynków renowacyjnych MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC, MAPE-ANTIQUE LC. Stosowana do renowacji zawilgoconych murów z kamienia lub cegły

ZAKRES STOSOWANIA

Zaprawa Mape-Antique Rinzaffo jest szczególnie zalecana do renowacji, jako podkład pod zaprawy tynkarskie stosowane na powierzchniach murów starych budynków z kamienia lub cegły, uszkodzonych w wyniku intensywnego działania chlorków.

Przykłady zastosowania

Przykłady zastosowań Zaprawa Mape-Antique Rinzaffo powinna być stosowana jako warstwa podkładowa na murach w następujących przypadkach:

 • Jako zaprawa osuszająca, nakładana na mury narażone na silne podciąganie wody.
 • Jako zaprawa osuszająca w budowlach nadbrzeżnych lub narażonych na oddziaływanie środowiska morskiego (chlorków pochodzących z wody morskiej).
 • Wykonywanie tynków osuszających w budynkach z kamienia (zwłaszcza z kamieni porowatych, takich jak naturalne wapienie) lub z cegły, w tym na murach z cegieł niedopałek, ścianach, kolumnach, sklepieniach itp., oraz na wszystkich elementach, na których występują wykwity solne.
 • Jako zaprawa osuszająca do konstrukcji uszkodzonych przez chlorki.
 • Jako warstwa poprawiająca przyczepność na powierzchniach trudnych (np. murach kamiennych).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mape-Antique Rinzaffo jest gotową do zastosowania, bezcementową zaprawą proszkową, zawierającą specjalne spoiwa hydrauliczne o własnościach pucolanowych, naturalny piasek, specjalne dodatki i włókna syntetyczne, wytwarzaną według formuły opracowanej w laboratoriach badawczych MAPEI.

Po wymieszaniu  z wodą, powstaje płynna mieszanka, którą łatwo można nakładać zarówno na powierzchnie pionowe jak i sufity. Zastosowanie tej zaprawy jest szczególnie polecane do poprawy przyczepności i odporności fizycznochemicznej na działanie rozpuszczalnych soli makroporowatych zapraw osuszających Mape-Antique MC, Mape-Antique CC oraz Mape-Antique LC.

Specjalne właściwości Mape-Antique Rinzaffo uniemożliwiają penetrację makroporowatych zapraw przez roztwory rozpuszczonych soli. Higroskopijność rozpuszczalnych soli, takich jak chlorki, może powodować miejscowe zawilgocenia zapraw zastosowanych w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.

W pewnych warunkach temperatury i wilgotności obecność tych soli na powierzchni zaprawy powoduje wchłanianie wilgoci do wewnętrznych warstw zaprawy, w związku z ich dużym powinowactwem do wody. Mechaniczne właściwości zaprawy Mape-Antique Rinzaffo, jej porowatość i moduł sprężystości, są zbliżone do właściwości zapraw na bazie “antycznego” wapna hydratyzowanego, zapraw pucolanowo-wapiennych i zapraw opartych na wapnie hydraulicznym, których dawniej używano w budownictwie.

Po wyschnięciu, jest tak odporna, że praktycznie niezniszczalna w warunkach agresywnego działania różnych czynników naturalnych: cykle zamrażania i odmrażania, reakcje alkalia-kruszywo, a co najważniejsze oddziaływanie siarczanów oraz chlorków, często występujących w murach. Zjawiska te powoli, ale systematycznie niszczą budynki, ponieważ porowatość materiałów użytych pierwotnie do ich budowy przyczynia się do ich podatności na działanie czynników agresywnych. Czynniki te mogą również oddziaływać niszcząco na zaprawy z wapna hydratyzowanego, zaprawy pucolanowo-wapienne i zaprawy oparte na wapnie hydraulicznym, jeśli używa się ich do renowacji.

Mape-Antique Rinzaffo, natomiast, jest odporny na tego rodzaju procesy, ponieważ pomimo znacznej porowatości jest niewrażliwy pod względem chemicznym i fizycznym.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 2,5 mm.
Proporcje mieszania: 100 części MAPE-ANTIQUE RINZAFFO z 25-27,5 częściami wody (5-5,5 l wody na każdy worek produktu).
Porowatość świeżej mieszanki: 6%.
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 30 µ.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz.
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm.
Nakładanie: pacą lub maszynowo.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 7,5 kg/m² na 5 mm grubości.
Opakowania: worki 20 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy używać jako zaprawy wykończeniowej (należy zastosować Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC).
 • Na podłożach gdzie obecne są chlorki, przed aplikacją tynków osuszających Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC, zawsze stosować Mape-Antique Rinzaffo jako pierwszą warstwę o grubości ok. 5 mm.
 • Nie należy dodawać żadnych dodatków, cementu ani innych spoiw (wapna lub gipsu).
 • Nie nanosić w temperaturze niższej niż +5°C.
 • Podłoże, na które ma być aplikowany powinno być czyste i nasycone wodą.
 • Może być stosowany nawet w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości dokładnego umycia muru (np. w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed przygotowaniem zaprawy, należy najpierw odpowiednio przygotować konstrukcję przeznaczoną do renowacji. Należy usunąć całą warstwę tynku na wysokość co najmniej 50 cm powyżej granicy zawilgoconej powierzchni, ale nie mniej niż na wysokość dwukrotnie większą od grubości zawilgoconego muru. Zaprawę można nakładać ręcznie lub mechanicznie, tak aby dobrze przylegała do podłoża. Gdy przy usuwaniu starego tynku powstaną ubytki lub duże nierówności, należy je uzupełnić lub wyrównać, używając w miarę możliwości materiałów podobnych do oryginalnych pod względem składu i wyglądu. Po usunięciu wszelkich luźno związanych części i substancji działających antyadhezyjnie (pyłu, smaru itp.), całą powierzchnię  należy umyć wodą, aby usunąć znajdujące się na murze wykwity i osady soli rozpuszczalnych. Przez nakładaniem Mape-Antique Rinzaffo podłoże należy zwilżyć, łącznie z kamieniami lub cegłami, którymi uzupełniano ubytki. Należy odczekać, aż nadmiar wody odparuje, tak aby mur, który ma być naprawiany, był nasycona wodą, ale jego powierzchnia była sucha. Aby przyspieszyć ten proces, można użyć sprężonego powietrza.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowuje się w normalnej betoniarce. Należy wlać do niej minimalną wymaganą ilość wody (około 5 litrów na każdy worek wyrobu), a następnie ciągle mieszając, wsypać zawartość uprzednio otwartych worków zaprawy. Mieszać przez 3 minuty, po czym sprawdzić czy zaprawa jest dobrze wymieszana, zdrapać nie wymieszany proszek, który przywarł do ścianek betoniarki. Jeśli zachodzi potrzeba, można dolać więcej wody, ale nie więcej niż 5,5 litra na worek, łącznie z ilością wlaną na początku. Mieszać całość jeszcze przez 2 do 3 minut, w zależności od wydajności betoniarki, do uzyskania masy o plastyczności pozwalającej na nakładanie zaprawy pacą.

Aplikacja

Zaprawa wymieszana z wodą zgodnie z powyższymi zaleceniami charakteryzuje się plastyczną konsystencję i jest łatwa do nakładania. Należy ją rozprowadzić na uprzednio przygotowanym podłożu w warstwie o grubości około 5 mm. Ta cienka warstwa podkładu poprawia przyczepność następnych nakładanych warstw: Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC i tworzy barierę dla chlorków.
Po nałożeniu zaprawy, nie należy wygładzać jej powierzchni przez zacieranie.
Mimo tego że Mape-Antique Rinzaffo zawiera składniki zapobiegające pękaniu w wyniku skurczu plastycznego, należy unikać nakładania jej na podłoża narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wiatru, a jeżeli jest to niemożliwe, należy ją zwilżać poprzez skrapianie wodą.
Przed przystąpieniem do nakładania zapraw Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC należy odczekać, aż podkład Mape-Antique Rinzaffo stwardnieje. Nakładanie zapraw Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC Po kilku godzinach, gdy podkład z Mape-Antique Rinzaffo stwardnieje, należy rozpocząć nakładanie zaprawy Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC. Całkowita grubość tynku nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Instrukcje dotyczące mieszania i nakładania, każdej z wymienionych zapraw znajdują się w ich kartach technicznych.

Wykańczanie

Zaprawę Mape-Antique MC, Mape-Antique CC lub Mape-Antique LC można wykańczać przez proste wygładzenie pacą. Aby zapewnić odpowiednio dużą paroprzepuszczalność tynku, zaleca się aby nie zacierać go i nie dociskać zbyt mocno. Gdy wymagane jest gładkie wykończenie, można zastosować Mape-Antique FC lub Mape-Antique FC/R. Są to zaprawy wygładzające, zawierające drobnoziarniste kruszywo, które w niewielkim stopniu ogranicza paroprzepuszczalność wyprawy. Dlatego nie powinno się ich stosować, gdy mur jest narażony na silne podciąganie wilgoci oraz zasolenia o dużym stężeniu rozpuszczonych soli. W takich przypadkach należy zastosować Silexcolor Tonachino.

Silexcolor Tonachino jest silikatową masą tynkarską, dostępną w 34 kolorach. Alternatywnie powierzchnię możną pomalować farbą Silexcolor Pittura, która jest również dostępna w 34 kolorach dzięki zastosowaniu systemu barwienia Color Map®. W przypadku budynków szczególnie narażonych na działanie deszczu, a nie wymagających malowania na jakiś określony kolor, mur można zabezpieczyć bezbarwnym, hydrofobowym, paroprzepuszczalnym preparatem impregnującym na bazie żywicy siloksanowej Antipluviol S.

Czyszczenie

Narzędzia można myć wodą, przed stwardnieniem zaprawy. Po stwardnieniu czyszczenie jest trudne i można je przeprowadzić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Około 7-8 kg/m2 przy grubości 5 mm.

OPAKOWANIA

Worki po 20 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym miejscu.
Produkt odpowiada wymaganiom Dyrektywy 2003/53/EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera specjalne spoiwa hydrauliczne, które w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, mogą wywoływać reakcję alkaliczną. Jest drażniący dla oczu i skóry. Należy nosić rękawice i okulary ochronne. Więcej informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ