MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO MAPEI

0
674

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO MAPEI

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTOMAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO MAPEI to odporna na działanie soli, paroprzepuszczalna zaprawa murarska na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do wypełniania przestrzeni między elementami murów i wznoszenia konstrukcji murowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Warstwy do układania transparentnego i wskazujące na wewnętrzne i zewnętrzne kamienne, ceglane, tufowe i mieszane ścianki nośne i buforowe „naturalne wykończenie”, w tym o znaczeniu historycznym i artystycznym. Do nowych ścian nośnych i buforowych lub do odbudowy starych murów.

Przykłady zastosowania

 • Budowanie nowych ścian i odnawianie starych murów, w tym obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym będących pod ochroną.
 • Jako wypełnienie pomiędzy warstwami kamienia, cegły i tufu na murze z „naturalnym wykończeniem”.
 • Wykonanie połączeń montażowych i „wzmocnionych” za pomocą prętów zbrojeniowych lub kompozytów (takich jak Maperod)
 • Budowanie ścian licujących z użyciem zaprawy o gwarantowanych właściwościach użytkowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mape-Antique Allettamento to wstępnie zmieszana, bezcementowa zaprawa murarska w formie proszku z naturalnego wapna hydraulicznego, Eco-Pozzolan, naturalnego piasku, specjalnych dodatków i mikrowłókien według formuły opracowanej w laboratoriach badawczych MAPEI.

Produkt jest sklasyfikowany jako G zgodnie z normami EN 998-2: „Gwarantowana wydajność, zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia do użytku zewnętrznego na elementach o wymaganiach konstrukcyjnych”, klasa M 5, z kompresją wytrzymałość > 5 N/ mm².

Po zmieszaniu z wodą w betoniarce tworzy odporną na sól zaprawę murarską o plastycznej tiksotropowej konsystencji i dobrej zdolności do wypalania. Dzięki specjalnemu składowi ma wyjątkowo niski współczynnik skurczliwości higrometrycznej, co drastycznie zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć w zaprawie. Ma również właściwości, które sprawiają, że produkt jest odporny na różne agresywne chemiczno-fizyczne zjawiska, takie jak rozpuszczalne sole, cykle zamrażania i rozmrażania, działanie wymywania wody deszczowej i reakcje alkaliów i kruszyw.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 1,5 mm.
Proporcje mieszania: 100 części MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO z 18-20 częściami wody (4,5-5 l wody na każdy worek produktu).
Porowatość świeżej mieszanki: 6%.
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ 15/35.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz.
Minimalna grubość warstwy: 5 mm.
Maksymalna grubość jednej warstwy: 30 mm.
Nakładanie: pacą.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 16,5 kg/m² na 1 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Należy nakładać warstwami o grubości co najmniej 5 mm.
 • Nie należy stosować do odlewania w szalunku (stosować Mape-Antique LC zmieszany z kruszywami o odpowiedniej wielkości ziarna).
 • Nie używaj do tworzenia zawiesiny do wstrzykiwania w struktury (użyj Mape-Antique I lub Mape-Antique F21).
 • Nie używaj  do „wzmocnionego” renderowania (użyj Mape-Antique Strutturale NHL).
 • Nigdy nie dodawać cementu lub innych spoiw (wapiennych i gipsowych).
 • Nie należy dodawać produktów, które mogłyby mieć znaczący wpływ na właściwości transpiracyjne. Należy stosować środki hydrofobowe, takie jak Antipluviol S lub Antipluviol W.
 • Nie należy stosować jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie ślady luźnego lub kruchego materiału, kurzu, pleśni i innych materiałów, które mogłyby zagrozić połączeniu Mape-Antique Allettamento ręcznie lub mechanicznie, dopóki podłoże nie będzie czyste, zdrowe i zwarte. Usunąć słabą zaprawę montażową między blokami murowymi; następnie wyczyść ścianę strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, aby usunąć wszelkie wykwity i sole obecne na powierzchni. Powtórz tę operację kilka razy, jeśli to konieczne. Jeśli słabe podłoża wymagają konsolidacji, należy nałożyć kilka warstw Consolidante 8020 lub Primer 3296 (patrz odpowiednie karty danych technicznych). Przed nałożeniem Mape-Antique Allettamento podłoże musi być nasycone, aby zapobiec wchłanianiu wody z zaprawy i pogorszyć końcową charakterystykę zaprawy. Nadmiar wody musi zostać odparowany, aby mur był nasycony, a powierzchnia sucha. Do przyspieszenia tego procesu można użyć sprężonego powietrza. Jeśli podłoże nie może być nasycone wodą, zaleca się przynajmniej jego zwilżenie, aby umożliwić Mape-Antique Allettamento prawidłowe wiązanie.

Przygotowanie produktu

Przygotuj Mape-Antique Allettamento za pomocą pionowego mieszalnika do cementu. Niewielkie ilości produktu można przygotować za pomocą wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadłem. Ręczne mieszanie produktu nie jest zalecane. Po wylaniu minimalnej ilości czystej wody wymaganej do mieszarki (4,5 litra na 25 kg worek Mape-Antique Allettamento), powoli dodawać sproszkowaną zaprawę w ciągłym przepływie. Mieszaj przez około 3 minuty i sprawdź, czy mieszanka jest dobrze wymieszana, równa i pozbawiona grudek oraz, że żaden materiał nie przylgnął do boków i dna miksera. W razie potrzeby dodaj kolejną ilość wody do łącznej objętości 5 litrów na worek, w tym wodę dodaną na początku mieszania. Następnie ponownie mieszaj przez kolejne 2-3 minuty, aby uzyskać równomierną, „plastyczną” i tiksotropową mieszankę.

Nakładanie produktu

Mape-Antique Allettamento należy nanosić kielnią. Jeśli zaprawę stosuje się do punktowania „naturalnego wykończenia” muru, nałóż zaprawę między bloki przy niewielkim nacisku, aby ułatwić jej dobre wiązanie. Nadmiar zaprawy należy usunąć natychmiast po aplikacji, w tym z elementów budowlanych murowanych. W razie potrzeby wyczyść fugi wilgotną gąbką lub pędzelkiem. W przypadku muru „naturalnego wykończenia” uformuj „leżankę”, a następnie ułóż elementy konstrukcyjne w miejscu, dociskając je dobrze, aby upewnić się, że są one utrzymywane na miejscu. Usunąć nadmiar zaprawy kielnią. Mimo że Mape-Antique Allettamento zawiera produkty, które są sprzeczne z tworzeniem mikropęknięć, dobrą praktyką jest nakładanie zaprawy, gdy ściana nie jest narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wiatru. W takich przypadkach, na przykład podczas gorącej i / lub szczególnie wietrznej pogody, należy zachować szczególną ostrożność podczas utwardzania zaprawy, szczególnie podczas pierwszych 36-48 godzin. Spryskać wodą na powierzchni lub zastosować inne systemy, aby zapobiec zbyt szybkiemu parowaniu wody zarobowej.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Jeśli ma być stosowana impregnowana wodoodporna obróbka, szczególnie w przypadku konstrukcji narażonych na działanie deszczu, należy odczekać, aż zaprawa się całkowicie utwardzi i zastosować Antipluviol S, impregnat żywicy siloksanowej w rozpuszczalniku lub Antipluviol W, impregnat żywicy siloksanowej w dyspersji wodnej .

Czyszczenie

Zaprawę można usunąć z narzędzi wodą, zanim się utwardzi. Po utwardzeniu czyszczenie jest trudne i musi być wykonane mechanicznie.

ZUŻYCIE

16,5 kg / m² (na cm grubości).

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

KOLORY

Dostępny w 7 kolorach.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym, osłoniętym otoczeniu w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera specjalne spoiwa hydrauliczne, które w kontakcie z potem lub innymi płynami ustrojowymi mogą powodować korozję lub uszkodzenie oczu. Podczas stosowania produktu należy nosić rękawice i okulary ochronne i stosować zwykłe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

AVORIO Karta
charakterystyki

CREMA Karta
charakterystyki

GRIGIO Karta
charakterystyki

TORTORA Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ