KLEJ ELASTYCZNY BUILDFIX MAPEI

0
886

KLEJ ELASTYCZNY BUILDFIX MAPEI

KLEJ ELASTYCZNY BUILDFIXKLEJ ELASTYCZNY BUILDFIX MAPEI to cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i wysokiej przyczepności, do klejenia podłogowych i ściennych płytek ceramicznych.

ZAKRES STOSOWANIA

Mocowanie płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres), mozaiki ceramicznej i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego na zewnątrz i wewnątrz budynku, na powierzchniach pionowych i poziomych. Klej elastyczny BUILDFIX nadaje się również do klejenia punktowego materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp.

Przykłady zastosowania

Klejenie płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na następujących podłożach:

 • tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach cementowych;
 • betonie (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność poniżej 4%);
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych;
 • stabilnie zamocowanych płytach kartonowo-gipsowych;
 • podkładach anhydrytowych przeszlifowanych i zagruntowanych wcześniej Primer G lub Eco Prim T;
 • ścianach wewnętrznych z betonu komórkowego;
 • podłogach ogrzewanych; – balkonach, tarasach;
 • dobrze przylegających, starych powłokach malarskich po ich zmatowieniu lub zagruntowaniu Eco Prim Grip;
 • powłokach hydroizolacyjnych Mapelastic, Mapelastic Smart lub Mapegum WPS;
 • istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych, kamiennych po uprzednim dokładnym ich oczyszczeniu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klej elastyczny BUILDFIX jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym, składającą się z cementu, drobnoziarnistego kruszywa, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin.
Czas schnięcia otwartego: około 30 minut.
Korygowalność: około 45 minut.
Spoinowanie:
ścian: 4-8 godzin,
podłóg: po 24 godzinach.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
Pełne obciążenie: po 14 dniach.
Kolory: szary.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

Kleju elastyczny BUILDFIX nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • na elementy z betonu prefabrykowanego;
 • na ściany narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje (drewno, fibrobeton);
 • na powierzchnie metalowe;
 • przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Klej elastyczny BUILDFIX powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto, Mapecem Pronto lub Szybka posadzka BUILDFIX. Powierzchnie zewnętrzne narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Eco Prim T, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS lub przy użyciu Zestawu uszczelniającego do łazienki BUILDFIX.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego pojemnika należy wlać 7,0-7,5 litrów czystej, zimnej wody na 25 kg worek lub 1,4 -1,5 litrów czystej, zimnej wody na 5 kg worek. Wsypać zawartość całego opakowania Kleju elastycznego BUILDFIX następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie wymieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych, przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej

Klej elastyczny BUILDFIX należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kleju elastycznego BUILDFIX. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) – w celu zapewnienia pełnego pokrycia ich spodniej strony zaprawą klejącą. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę poprzez zwiększenie ilości wody zarobowej – w podanym zakresie.

Montaż płytek

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość zaprawy, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kleju elastycznego BUILDFIX około 30 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, zwiększonej wentylacji lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 60 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Kleju elastycznego BUILDFIX nie powinny być poddane działaniu deszczu, silnego nasłonecznienia i mrozu przez przynajmniej 5-7 dni po położeniu.

Klejenie punktowe materiałów izolacyjnych

Przy klejeniu materiałów dźwiękochłonnych lub izolacyjnych, Klej elastyczny BUILDFIX należy nanieść punktowo i obwodowo kielnią lub pacą, w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli.

SPOINOWANIE

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 – 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Posadzki mogą być obciążone lekkim ruchem pieszym po około 24 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki jest dopuszczalne po upływie 14 dni.

POLEROWANIE

Powierzchnie mogą być polerowane po upływie około 14 dni.

ZUŻYCIE

Montaż ceramiki:
– mozaika i małe formaty płytek (szpachla nr 4): 2 kg/m2;
– formaty normalne (szpachla nr 5): 2,5-3 kg/m2;
– duże formaty, płytki na zewnątrz (szpachla nr 8): 5 kg/m2.

CZYSZCZENIE

Dopóki klej jest świeży, narzędzia i pojemniki można czyścić wodą. Zabrudzone powierzchnie okładziny należy czyścić wilgotną szmatką, zanim zaprawa wyschnie. Po wyschnięciu zaprawę można usunąć mechanicznie lub przy użyciu preparatu Keranet.

OPAKOWANIA

 25 i 5 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ