KERALASTIC T

0
1696

KERALASTIC T MAPEI

KERALASTIC TKERALASTIC T MAPEI to wysokowydajny, dwuskładnikowy, elastyczny i wodoodporny klej poliuretanowy do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWNIA

Klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków przy klejenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, mozaiki z kamienia itp. Na: jastrychach, tynkach, betonie, asfalcie, drewnie, metalu, PCV, poliestrach zbrojonych, włókno-cementach, gipsach, płytach gipsowych, gipsach panele itp.

Przykłady zastosowania

 • Łączenie płytek ceramicznych, materiałów kamiennych i wszelkiego rodzaju mozaik w prysznicach i na arkuszach używanych do prefabrykowanych łazienek.
 • Klejenie płytek ceramicznych i mozaik na drewnianych powierzchniach roboczych lub w kuchniach w celu uzyskania wodoodpornego podłoża.
 • Klejenie płytek ceramicznych, materiałów kamiennych i mozaiki na balkonach, tarasach zewnętrznych, kopułach lub dachach płaskich narażonych na ruch pieszy.
 • Klejenie kamieni naturalnych i zrekonstruowanych kamieni (marmur każdego rodzaju, łupków, itp.) Również podlega ruchom i zmianom wielkości ze względu na pochłanianie wody (klasa C stabilności wielkości zgodnie ze standardami MAPEI).
 • Klejenie płytek ceramicznych i materiałów kamiennych na powierzchniach narażonych na wibracje i ugięcia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Keralastic i Keralastic T to dwuskładnikowe, wolne od rozpuszczalników i wody kleje, które są elastyczne i wodoodporne. Składają się z poliuretanowej bazy (składnik A) i specjalnego utwardzacza (składnik B). Po zmieszaniu obu składników powstaje pasta o następujących właściwościach:

 • dobra urabialność;
 • doskonała trwałość i odporność na starzenie;
 • doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni używanych w budownictwie;
 • twardnieje w wyniku reakcji chemicznej bez skurczenia (aż stanie się wysoce odporny);
 • wysoka odkształcalność;
 • w przypadku Keralastic T, wysoce tiksotropowy: można go nakładać pionowo bez załamań i bez poślizgu nawet ciężkich lub dużych płytek. Wytrzymałość na poślizg jest zgodna z EN 1308.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 50 min.
Spoinowanie: po minimum 12 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 12 godz.
Pełne obciążenie: po około 7 dniach.
Odkształcalność: wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4 lub 5.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 2,5-5 kg/m².
Opakowania: wiaderka 10 i 5 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy używać na bardzo wilgotnych powierzchniach lub w miejscach, gdzie występuje ryzyko podciągania wilgoci.
 • Składniki kleju są dostarczane w odpowiednio odmierzonych ilościach, dlatego błędy przy mieszaniu są praktycznie niemożliwe. Należy wykorzystywać całe opakowania. Niewłaściwe proporcje mieszania mogą spowodować zaburzenia procesu wiązania.
 • Używaj produktów w temperaturze od + 10 ° C do + 30 ° C.
 • W przypadku stosowania na powierzchniach podlegających ciągłemu zanurzaniu w wodzie, należy wcześniej skonsultować się z działem technicznym MAPEI.
 • Nie należy stosować Keralastic i Keralastic T do łączenia przezroczystych materiałów szklanych.
 • Odradzamy używanie tych produktów na szczególnie porowatych lub jasnych naturalnych kamieniach do wiązania takich materiałów, używaj Ultrabond Eco PU 2K.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być utwardzone, mocne mechanicznie, wolne od luźnych cząstek, smaru, oleju, farby, wosku itp. I muszą być wystarczająco suche. Podłoża cementowe nie mogą ulegać skurczowi po montażu płytek. Wiosną i latem powierzchnie muszą być wystezonowane przez co najmniej tydzień na każdy centymetr grubości, a jastrychy cementowe muszą być utwardzane przez co najmniej 28 dni, chyba że zostały wykonane ze specjalnymi spoiwami MAPEI dla jastrychów, takich jak Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem lub Topcem Pronto. Jeśli nie zostanie to zaobserwowane, przyczepność Keralastic i Keralastic T do podłoża będzie znacznie ograniczona. Rdza na powierzchniach żelaza musi być usunięta przez piaskowanie. Zaleca się wzmocnienie podłoża gipsowego, gipsowego i anhydrytowego powłoką Primer EP lub Primer MF.

Przygotowanie mieszanki

Dwa składniki Keralastic i Keralastic T są dostarczane w gotowych do wymieszania puszkach:
• składnik A: szary lub biały, 94 części wagowe;
• składnik B: przezroczysta słomka, 6 części wagowych.
Stosunek żywicy (składnika A) i utwardzacza (składnik B) jest stały i każda modyfikacja może spowodować nieprawidłowe utwardzenie produktu. Wlać utwardzacz (składnik B) do składnika A i dobrze wymieszać, aż uzyska się jednorodną szarą lub białą pastę. Zaleca się stosowanie mieszadła elektrycznego o niskiej prędkości, aby zapewnić doskonałe mieszanie i uniknąć przegrzania mieszanki, co skróci czas pracy. Użyj tej mieszanki w ciągu 30-40 minut mieszania.

Nakładanie mieszanki

Nanieść na podłoże jednolitą warstwę Keralastic lub Keralastic T za pomocą pacy zębatej. Wybierz kielnię, która zapewni pokrycie z tyłu płytek w co najmniej 65-70% (patrz „Zużycie”). W przypadku instalacji zewnętrznych, płytki muszą być całkowicie pokryte klejem. Gdy wymagane jest zarówno uszczelnienie, jak i klejenie, na przykład na drewnianych blatach kuchennych, można zastosować jedną z dwóch procedur:

 • rozprowadzić Keralastic lub Keralastic T na podłożu za pomocą płaskiej pacy do grubości co najmniej 2 mm; następnie przerobić powierzchnię za pomocą pacy zębatej tak, aby wyrównać całość, ale bez zmniejszania grubości do mniej niż 1 mm. Ta grubość musi być zachowana nawet po zainstalowaniu płytek, zwłaszcza gdy płytki mają wysokie występy lub żebra;
 • rozprowadzić Keralastic lub Keralastic T płaską kielnią na jednolitą grubość 1 mm w celu uszczelnienia i po utwardzeniu (w każdym przypadku w ciągu 24 godzin) nałóż drugą warstwę Keralastic lub Keralastic T za pomocą pacy zębatej.

Montaż płytek

Płytki muszą być absolutnie suche. Zastosuj silny nacisk na płytki, aby zapewnić dobry kontakt i pokrycie grzbietu. Jeśli Keralastic lub Keralastic T ma również spełniać funkcję membrany wodoszczelnej, należy się upewnić, że żadne wystające elementy struktury (rowki i żłobienia) spodniej strony płytki nie naruszają warstwy świeżego kleju i nie powodują tym samym przerwania ciągłości izolacji.

Jeśli Keralastic lub Keralastic T jest stosowany do montażu okładzin na podłożach szczególnie odkształcalnych, wszystkie okładziny większe niż 5×5 cm powinny być układane z zastosowaniem szerokich spoin.

Czas otwarty Keralastic i Keralastic T przy normalnych temperaturach i wilgotności wynosi około 50 minut. Ewentualne korekty ułożenia płytek należy przeprowadzić w ciągu 90 minut.

Wszelkie regulacje należy przeprowadzić w ciągu 90 minut od instalacji.

SPOINOWANIE I USZCZELNIANIE

Spoiny pomiędzy płytkami mogą być fugowane po 12 godzinach z zastosowaniem odpowiednich cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI dostępnych w szerokiej gamie kolorów.
Złącza dylatacyjne należy wypełnić specjalnymi masami uszczelniającymi MAPEI.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Podłogi mogą być obciążone ruchem pieszym po 12 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Powierzchnie są gotowe do użytku po 7 dniach.
Czyszczenie Narzędzia, wiadra i ubrania można łatwo wyczyścić alkoholem zanim produkt stwardnieje. Po stwardnieniu Keralastic można usuwać tylko mechanicznie lub za pomocą preparatu Pulicol.

ZUŻYCIE

Klejenie ceramiki i materiałów kamiennych:
– Mozaiki i płytki o małych rozmiarach (kielnia nr 4): 2,5 kg / m²
– Płytki o normalnej wielkości (kielnia nr 5): 3,5 kg / m²
– Płytki o dużych gabarytach, marmur, kamienie (tył masowanie): 5 kg / m²

OPAKOWANIE

Keralastic i Keralastic T są dostępne w wiadrach o następujących pojemnościach:
10 kg (składnik 9,4 kg / m² A + 0,6 kg / m² składnik B);
5 kg (składnik 4,7 kg / m² A + 0,3 kg / m² składnik B).

PRZECHOWYWANIE

Keralastic i Keralastic T zachowują swoje właściwości przez przynajmniej 24 miesiące, jeśli są przechowywane w zamkniętych opakowaniach. Składnik B (utwardzacz) powinien być przechowywany w ciepłym miejscu, aby uniknąć krystalizacji zachodzącej w niskiej temperaturze (przynajmniej +10°C). W przypadku wystąpienia krystalizacji, przed użyciem, rozpuścić przez ogrzanie. Przed zastosowaniem wyrób należy wymieszać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składniki A Keralastic i Keralastic T są drażniące przy bezpośrednim kontakcie z oczami i skórą oraz mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych na składniki produktu. Składnik B Keralastic i Keralastic T to preparat silnie żrący i szkodliwy przy bezpośrednim kontakcie ze skórą i w przypadku połknięcia. Oba składniki Keralastic i Keralastic T mogą powodować podrażnienia u osób uczulonych na składniki preparatu. Należy unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i zawsze nosić rękawice ochronne podczas wykonywania prac. Przy dolewaniu składnika B i podczas mieszania nosić rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Keralastic i Keralastic T są niebezpieczne dla organizmów wodnych: nie wyrzucać do środowiska. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu jest dostępnych w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

PRODUKT  A Karta
charakterystyki

PRODUKT B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj