FUGA 701

0
2096

FUGA 701 Specjalistyczna zaprawa do fugowania okładzin klinkierowych.

Parametry

FUGA 701FUGA 701 to zaprawa przeznaczona do spoinowania płytek, cegieł i kształtek klinkierowych.
Można nią także spoinować ścienne i podłogowe płytki ceramiczne, betonowe, układane na podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Zawartość w jej składzie trasu ogranicza możliwość powstawania wykwitów solnych.
Umożliwia uzyskanie spoin o dużej stabilności barwy, wytrzymałości i przyczepności do krawędzi cegieł, płytek i kształtek klinkierowych. Zaprawę można stosować przy szerokości spoin od 5 do 20mm.

Cechy produktu FUGA 701

 • Wysoka przyczepność
 • Wysoka wytrzymałość
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Zapobiega wykwitom
 • Zawiera tras
 • Bardzo dobra odporność na ścieranie

Skład

 • Cement portlandzki
 • Tras
 • Wypełniacze mineralne
 • Pigmenty
 • Dodatki modyfikująca

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Przygotowanie podłoża pod FUGA 701

 • Do spoinowania przystąpić gdy zaprawa mocująca płytki jest dostatecznie związana i wyschnięta.
 • W przypadku zapraw murarskich zaleca się spoinowanie po okresie 2 tygodni sezonowania, w przypadku spoinowania płytek klinkierowych i ceramicznych mocowanych zaprawą klejącą okres ten wynosi minimum 2 dni (dla 20˚C i 60% wilgotności powietrza).
 • Aby zachować jednolitość koloru szczeliny pomiędzy płytkami powinny mieć jednakową głębokość, być oczyszczone z resztek zaprawy mocującej płytki, kurzu i innych zabrudzeń.
 • W przypadku płytek mocno wchłaniających wodę, szczeliny zwilżyć przy użyciu wilgotnej gąbki

Rodzaje podłoża

Płytki ceramiczne, gresowe, klinkierowe, betonowe i inne: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu FUGA 701

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Kolejne partie zaprawy przygotowywać zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może powodować różnice kolorystyczne.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
 • Zbyt duża ilość wody użyta do zarobienia zaprawy może powodować obniżenie wytrzymałości spoin i ich pękanie, a także powoduje możliwość wystąpienia przebarwień.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia FUGA 701

 • Szczeliny w elementach klinkierowych wypełniać za pomocą specjalnej szpachelki do spoinowania tzw. spoinówki. Szczelinę należy szczelnie wypełnić zaprawą, unikając zabrudzenia lica cegły zaprawą. Po spoinowaniu delikatnie oczyścić cegły z pozostałości zabrudzeń.
 • Zaleca się, aby na jednej spoinowanej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcji. Przed przystąpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi należy sprawdzić, czy pigment zaprawy nie brudzi w sposób trwały powierzchni spoinowanego elementu.
 • W przypadku spoinowania płytek ceramicznych, gresowych przygotowaną zaprawę można wprowadzać w szczeliny między płytkami przy użyciu packi lub szpachelki gumowej.  Szczeliny należy wypełniać najpierw ruchami ukośnymi, a następnie prostopadłymi w stosunku do krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania. Spoiny przeznaczone do uszczelnienia masą silikonową, pozostawić nie wypełnione zaprawą. Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin. Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką szmatką, unikając wcierania pyłu w wilgotne spoiny.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Uwagi wykonawcze

 • Ze względu na naturalne surowce użyte do produkcji zaprawy kolor różnych partii produkcyjnych może się nieznacznie różnić od siebie, z tego powodu zaleca się na jednej elewacji, powierzchni, polu roboczym używać wyrobu z jednej partii produkcyjnej.
 • Świeżo wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą użytkową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem przez min. 7 dni.
 • Ostateczny kolor spoiny ustala się po jej całkowitym wyschnięciu i jest zależny od sposobu pielęgnacji świeżej zaprawy, wilgotności znajdujących się pod płytkami elementów budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe warunki schnięcia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podłoży pod płytkami, niepłukane kruszywa zapraw budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki mogą powodować różnice kolorystyczne spoin.
 • Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (mgła, wysoka wilgotność powietrza, deszcz, niskie temperatury) może być powodem powstania wykwitów solnych na powierzchni fugi. Zaleca się, aby wyspoinowane okładziny ścienne i wykładziny podłogowe, w okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji myć wyłącznie czystą
  wodą.
 • Po odpowiednim wyschnięciu elementy klinkierowe zaleca się pokryć preparatami impregnującymi np.: FRONTA 1001, HYDROMUR-W 1010
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne FUGA 701

 • Zużycie > 0.5 – < 5 kg/m²
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą Do 60 minut
 • Możliwość ruchu pieszego po 24 godzinach
 • Odporność na działanie wody po 4 dniach
 • Szerokość spoiny 5-20mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 0,15 wody na 1 kg suchej mieszanki
 • Kolor szary, grafit, czarny, brązowy, ceglasty, piaskowy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 N/mm2
 • Wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 N/mm2
 • Orientacyjne zużycie Dla płytek i cegieł klinkierowych od 2,5 do 5,0kg/m2; w zależności od wielkości płytek klinkierowych i szerokości spoiny. Pozostałe płytki od 0,5kg/m2

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!