EXPRESS 106

0
1158

EXPRESS 106  Szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejąca do płytek

Parametry

EXPRESS 106EXPRESS 106 to zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do przyklejania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), także wielkoformatowych, zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym.
Zaprawą tą można przyklejać płytki także w basenach oraz saunach. Można nią mocować płytki do warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Nadaje się także na tak trudne podłoża jak płyty pilśniowe i wiórowe.

Cechy produktu EXPRESS 106

 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Szybkowiążąca
 • Elastyczna
 • Spoinowanie po 3-4h od nałożenia
 • klasy C2FT

Skład

 • Cement portlandzki
 • Polimery
 • Cement glinowy
 • Kruszywo kwarcowe
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301

Przygotowanie podłoża pod EXPRESS 106

 • Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie.
 • Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe 6 miesięcy.
  Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu Zaprawy Wyrównującą 428 lub Szybkiej Zaprawy 425.
 • Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopo- ziomującą RENOGRUNT 410, RENOGRUNT 411 lub RENOGRUNT 412.
 • Jastrychy anhydrytowe zaleca się wyrównać WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ 201.
 • Stare, dobrze przyczepne płytki ceramiczne i lamperie olejne należy oczyścić oraz wykonać warstwę kontaktową z kleju klasy C2, S1 lub S2 lub ze środka gruntującego GRUNTOBET 310. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: zagruntować środkiem GRUNTOBET 310
 • Tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych anhydrytowy: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Stare płytki ceramiczne i lamperie olejne: Oczyścić oraz wykonać warstwę kontaktową z kleju klasy C2, S1 lub S2 lub ze środka gruntującego GRUNTOBET 310
 • Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające.: Nie gruntować

Przygotowanie produktu EXPRESS 106

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący do pół minuty i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia EXPRESS 106

 • Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej
 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia bloczków, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
 • Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30×30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
 • Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się:
  minimum 2 mm – przy długości boku płytki do 10 cm,
  2-6 mm – przy płytkach 10-25 cm,
  4-8 mm – przy płytkach 25-30 cm.
  Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Uwagi wykonawcze

 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.
 • Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne EXPRESS 106

 • Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C2FT
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą do 20 minut
 • Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże do 5 minut
 • Czas korekty ułożenia płytki do 5 minut
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną okładzinę po 3-4 godzinach
 • Możliwość spoinowania po 4 godzinach
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 6,0 litra wody na 25 kg suchej mieszanki
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 5mm
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj