EXPERT 4

0
1483

EXPERT 4 Biały, wysoce odkształcalny klej płytek

Parametry

EXPERT 4EXPERT 4 to profesjonalna zaprawa przeznaczona do przyklejania wszystkich rodzajów płytek i płyt kamiennych z marmuru, granitu, trawertynu, piaskowca, bazaltu, łupka, andezytu i innych oraz do przyklejania płytek: ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, gresowych, w tym wielkoformatowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym.
Zaprawą tą można przyklejać płytki także w basenach oraz saunach. Można nią mocować płytki do warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Nadaje się także na tak trudne podłoża jak płyty pilśniowe, wiórowe i OSB.
Idealna do przyklejania płytek mozaikowych.

Cechy produktu EXPERT 4

 • Wysoce odkształcalny
 • Tiksotropowy
 • Mrozoodporny
 • Wodoodporny
 • Na balkony i tarasy
 • Na ogrzewanie podłogowe
 • Na lastryko i farby olejne
 • Na płyty OSB i wiórowe Biały
 • klasy C2TE S2

Skład

 • Biały cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące
 • Mikrowłókna
 • Mączka gumowa

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6.
 • Podłoża pylaste zaleca się zagruntować gruntem GRUNTOLIT-SG 302 lub EXPERT 5.

Przygotowanie podłoża pod EXPERT 4

 • Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe 6 miesięcy.
 • Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującą 428.
 • Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT 410, RENOGRUNT 411 lub RENOGRUNT 412. Jastrychy anhydrytowe zaleca się wyrównać SAMO- POZIOMUJĄCYM PODKŁADEM PODŁOGOWYM 201.
 • Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć.
 • Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, następnie pokryć cienką warstwą kleju (warstwa sczepna) i odczekać do wyschnięcia. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301lub EXPERT 6. W przypadku gładkich powierzchni GRUNTOBETEM 310.
 • Tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Płyta gipsowo- kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Jastrych anhydrytowy: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
 • Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające.: Nie gruntować
 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Nie gruntować
 • Płyty OSB, wiórowe, pilśniowe: przeszlifować, oczyścić, nie gruntować

Przygotowanie produktu EXPERT 4

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wy- mieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia EXPERT 4

 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
 • Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości.
 • Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem!
 • Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki.
 • Płytki bardzo duże, większe niż 30×30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki.
 • Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
 • Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się:
  minimum 2 mm – przy długości boku płytki do 10 cm,
  2-6 mm – przy płytkach 10-25 cm,
  4-8 mm – przy płytkach 25-30 cm.
  Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.
 • W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.
 • W przypadku płytek klinkierowych, nie wcześniej niż 4 dni po wyspoinowaniu okładzinę należy powlec środkiem HYDROMUR-W 1010. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji chronić przed działaniem deszczu.
 • Sposób stosowania jako klej do płyt izolacyjnych i dekoracyjnych: W zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami.
 • Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Uwagi wykonawcze

 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.
 • Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne EXPERT 4

 • Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C2TES2
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże do 30 minut
 • Czas korekty ułożenia płytki do 30 minut
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po 24 godzinach
 • Możliwość spoinowania po 48 godzinach
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 7,5 litrów wody na 25kg suchej mieszanki
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 10mm
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
 • Średnie zużycie na 1m2 ok. 4,5 kg
 • Wydajność dla średniego zużycia ok. 5,5 m2 z opakowania

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj