EPOJET LV MAPEI

0
1527

EPOJET LV MAPEI

EPOJET LVEPOJET LV MAPEI to dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, do iniekcji drobnych rys.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Monolityczne uszczelnianie pęknięć.
  • Mocowanie blach stalowych (béton plaqué) do betonu z zastosowaniem iniekcji niskociśnieniowej.

Przykłady zastosowania

  • Konstrukcyjna naprawa belek, filarów i spękanych posadzek przez iniekcję niskociśnieniową.
  • Wzmacnianie belek i posadzek blachami stalowymi mocowanymi przez wtryskiwanie metodą béton plaqué, gdy blachy mają mieć podłużne nakładki do mocowania i nie jest możliwe zastosowanie Adesilex PG1 lub Adesilex PG2.
  • Naprawa elementów fasad, okładzin ściennych i słabo przymocowanych lub kruchych elementów architektonicznych.
  • Strukturalna konsolidacja i naprawa elementów konstrukcji drogowych, podziemnych, budynków użyteczności publicznej i przemysłowych wykazujących obecność mikropęknięć.
  • Uszczelnianie pęknięć w podkładach cementowych.
  • Scalanie przez iniekcję konstrukcji betonowych uszkodzonych w wyniku wstrząsów sejsmicznych, osiadania gruntu lub uderzeń.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Epojet LV jest klejem epoksydowym, składającym się z dwóch wcześniej odmierzonych składników (składnik A = żywica i składnik B = utwardzacz), które należy wymieszać przed zastosowaniem. Po wymieszaniu uzyskuje konsystencję bardzo płynnej cieczy, która bez trudu wnika nawet w mikropęknięcia. Polimeryzuje bez skurczu, a po utwardzeniu staje się wodoodporny i odporny na działanie występujących w atmosferze substancji chemicznych.
Ma bardzo dobre właściwości izolacyjne i wysoką odporność mechaniczną

Dane techniczne

Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 4:1.
Maksymalny czas użytkowania w +23°C: 70 min.
Nakładanie: przez wlewanie lub iniekcje.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie:
– wypełnienia rys: 1,1 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni;
– klejenie beton-stal: 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości.
Opakowania: pojemniki 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

ZALECENIA

 Nie należy przeprowadzać prac z zastosowaniem Epojet LV w temperaturze niższej od +5°C.
• Nie aplikować Epojet LV na mokre powierzchnie.
• Nie należy aplikować Epojet LV na zakurzone, kruszące się lub słabe podłoża.
• Nie stosować Epojet LV do uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia betonu przeznaczona do naprawy metodą iniekcji powinna być mocna i całkowicie czysta.

Mocowanie stalowych płyt wzmacniających i pakerów iniekcyjnych

Blachy należy oczyścić do czystego metalu (stopień czystości stali SA 21/2) metodą piaskowania, usuwając z ich powierzchni wszelkie ślady rdzy lub smaru. Po zakończeniu tych prac przygotowawczych, blachy należy przymocować do betonu, przy pomocy kołków rozporowych. Między blachę wzmacniającą i podłoże włożyć pakery iniekcyjne (iniektory), a następnie uszczelnić je klejem Adesilex PG1 lub Adesilex PG2. Drugi z wymienionych klejów ma dłuższy czas przerabiania. Po stwardnieniu Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 należy rozpocząć wtłaczanie Epojet LV przez iniektory.

Uszczelnianie pęknięć metodą iniekcji

Po obydwu stronach szczeliny należy wywiercić szereg otworów o średnicy 8-9 mm, skierowanych pod kątem 45° tak, aby przecinały tę szczelinę. Przedmuchać szczeliny sprężonym powietrzem, aby usunąć z nich pył jaki nagromadził się podczas wiercenia. Do wywierconych otworów włożyć odpowiednie pakery iniekcyjne i w razie potrzeby uszczelnić całą tę przestrzeń roboczą klejem Adesilex PG1 lub Adesilex PG2. Gdy z braku miejsca nie da się wywiercić otworów, należy użyć pakerów naklejanych, mocując je do betonu kołkami rozporowymi lub przyklejając klejem Adesilex PG1 lub Adesilex PG2. Odczekać, aż Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 stwardnieje (co najmniej 12 godzin), a następnie przedmuchać cały ten układ iniekcyjny sprężonym powietrzem, aby mieć pewność, że jest drożny.

Przygotowanie produktu

Oba składniki Epojet LV należy zmieszać ze sobą. Składnik B należy wlać do składnika A. Przy małych ilościach wymieszać ręcznie przy pomocy szpachli, lub przy większych ilościach wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym, unikając napowietrzenia mieszanki. Mieszać do momentu uzyskania całkowicie jednorodnej mieszanki. Nie należy stosować części opakowań poszczególnych składników preparatu, gdyż mogłoby to spowodować brak równowagi w proporcjach i prowadzić do niepełnego stwardnienia Epojet LV. Gdy istnieje potrzeba wykorzystania tylko części opakowań, do odważenia należy użyć precyzyjnej wagi elektronicznej.

Aplikacja produktu

Epojet LV należy iniekować zaraz po przygotowaniu, używając do tego odpowiedniej pompy, zaczynając od rurki położonej najniżej. Wtłaczać aż do momentu kiedy żywica zacznie wypływać następną rurką. Zamknąć niższą rurkę i kontynuować iniekcję, aż wypełni się całą szczelinę. Szczeliny poziome można po prostu zalać, wlewając Epojet LV bezpośrednio do nich.
W temperaturze +23°C Epojet LV należy zużyć w ciągu 70 minut od przygotowania. Należy unikać stosowania Epojet LV, gdy temperatura otoczenia i temperatura podłoża są niższe niż +5°C.

Środki ostrożności przy przygotowaniu i stosowaniu

Epojet LV może powodować podrażnienie skóry. Podczas przygotowywania i aplikacji preparatu zaleca się noszenie okularów i rękawic ochronnych. Gdy produkt używany jest w pomieszczeniach zamkniętych lub słabo wentylowanych, należy zapewnić dobrą wentylację. W przypadku kontaktu preparatu z oczami, należy je dokładnie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.

ZUŻYCIE

– Uszczelnianie pęknięć: 1,1 kg/dm3 wypełnianej szczeliny.
– Mocowanie blachy do betonu: 1,1kg/m2 na mm grubości.

CZYSZCZENIE

Ze względu na dużą przyczepność Epojet LV zaleca się mycie narzędzi rozpuszczalnikiem (alkoholem etylowym, toluenem itp.) przed wyschnięciem preparatu.

OPAKOWANIA

Zestawy:
– 2,5 kg (wiadro 2 kg, butelka 0,5 kg);
– 4 kg (wiadro 3,2 kg, butelka po 0,8 kg).

PRZECHOWYWANIE

Preparat należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze nie niższej niż +10°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A preparatu przy bezpośrednim kontakcie jest drażniący dla oczu i skóry. Składnik B zawiera silnie żrące i szkodliwe substancje. Przy powtarzalnym lub długotrwałym kontakcie może ponadto wystąpić uczulenie skóry. Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą należy ją umyć dużą ilością wody z mydłem, a w przypadku pojawienia się objawów uczulenia, należy skonsultować się z lekarzem. Gdy preparat dostanie się do oczu, należy je przemyć pod czystą bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. Stosować w wentylowanych pomieszczeniach. Składnik A jest niebezpieczny dla organizmów wodnych: należy zapobiegać przedostawaniu się preparatu do środowiska

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

składnik A Karta
charakterystyki

składnik B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj