DYSPERBITUM 830

0
1783

DYSPERBITUM 830 dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Parametry

DYSPERBITUM 830DYSPERBITUM 830 jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty i wygodny w użyciu, wymaga minimalnego nakładu pracy. Przeznaczony przede wszystkim do renowacji i konserwacji pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych. Także do wykonywania bezspoinowej hydroizolacji na powierzchniach pionowych i poziomych. Oraz do wykonywania izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach w obiektach budowlanych, takich jak fundamenty, ławy fundamentowe, stropy, mury, itp.

Cechy produktu DYSPERBITUM 830

 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Gotowy do stosowania
 • Nie wchodzi w reakcję z polistyrenem (EPS, XPS, itp)
 • Tiksotropowa
 • Prosty w użyciu – wymagany minimalny nakład pracy
 • Możliwość nakładania natryskowego

Skład

 • Asfalt
 • Lateks
 • Wypełniacze mineralne
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Nie stosować w czasie opadów.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża muszą być nośne, zwarte i dokładnie oczyszczone.
 • Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu
 • Powierzchnie betonowe, ceramiczne, otynkowane należy uprzednio zagruntować DYPSERBITUM 830 rozcieńczonym z wodą 1:1.
 • W przypadku starych pokryć papowych uprzednio usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, pęcherze i wybrzuszenia rozciąć krzyżowo i podkleić lepikiem.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1
 • Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1
 • Tynki cementowo-wapienne: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1

Przygotowanie produktu

 • Produkt jest gotowy do użycia, należy jedynie wymieszać bezpośrednio przed stosowaniem
 • Przy użyciu jako grunt bezpośrednio przed stosowaniem wymieszać z wodą w stosunku 1:1. Nie przechowywać w formie roztworu.

Sposób użycia DYSPERBITUM 830

 • Stosować na zimno, masę nakładać szczotką dekarską , pędzlem lub natryskowo z użyciem odpowiedniego agregatu.
 • W zależności od potrzeb należy wykonać od 2 do 3 warstw. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Cz
 • as schnięcia pojedynczej powłoki wynosi ok. 6 godz, po tym czasie staje się odporna na działanie wody.
 • Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy : na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy.
 • W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.
 • Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków: na zagruntowaną powierzchnię masę nałożyć w 2 – 3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą.
 • Można stosować na lekko zawilgocone podłoże, co może wydłużyć czas wysychania.

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • Stosować przepisy, zasady i wymogi BHP oraz przepisy P – POŻ obowiązujące przy tego typu pracach. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • W przypadku kontaktu ze skórą : Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • W przypadku kontaktu masy z oczami przemywać obfitą ilością wody, skorzystać z pomocy medycznej.
 • Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Parametry techniczne

 • Zużycie od 0,6 do 1,2kg/m2/warstwę
 • Ilość warstw 2 -3
 • Grubość warstwy 1mm
 • Czas schnięcia warstwy ok.6 godzin
 • Kolor czarny

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj