STYRBITUM 832

0
1053

STYRBITUM 832 asfaltowo-kauczukowa masa hydroizolacyjno-klejąca

Parametry

STYRBITUM 832STYRBITUM 832 jest wodorozcieńczalną, nie zawierającą rozpuszczalników masą do klejenia płyt styropianowych i XPS oraz do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty, bezpieczny i wygodny w użyciu, wymaga minimalnego nakładu pracy.
Przeznaczony do przyklejania płyt izolacyjnych EPS i XPS przede wszystkim do podziemnych części budynków. Także do wykonywania bezspoinowej hydroizolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.
Oraz do wykonywania izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach w obiektach budowlanych, takich jak fundamenty, ławy fundamentowe, stropy, mury, itp

Cechy produktu STYRBITUM 832

 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Nie wchodzi w reakcję z polistyrenem (EPS, XPS, itp)
 • Gotowy do stosowania
 • Tiksotropowa
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Prosty w użyciu – wymagany minimalny nakład pracy

Skład

 • Asfalt
 • Lateks
 • Wypełniacze mineralne
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Nie stosować w czasie opadów.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża muszą być nośne, zwarte i dokładnie oczyszczone.
 • Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu
 • Powierzchnie betonowe, ceramiczne, otynkowane należy uprzednio zagruntować DYPSERBITUM 830 rozcieńczonym z wodą 1:1.
 • Świeże powłoki bitumiczne powinny być wyschnięte

Rodzaje podłoża

 • Płyty styropianowe lub XPS: Stosować bezpośrednio
 • Powłoki izolacyjne bitumiczne: Stosować bezpośrednio
 • Betony, żelbety: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1
 • Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1
 • Tynki cementowo-wapienne: Zagruntować roztworem DYSPERBITUM 830 z wodą – 1:1

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia, należy jedynie wymieszać bezpośrednio przed stosowaniem

Sposób użycia STYRBITUM 832

 • Stosować na zimno; przy klejeniu izolacji masę nakładać szpachelką, kielnia lub pacą ze stali nierdzewnej; stosując jako izolację nakładać szczotką dekarską lub pędzlem.
 • Jeżeli stosujemy jako izolację nakładać od 2 do 3 warstw szczotką, pędzlem lub pacą na zagruntowaną powierzchnię lub starą izolację.
 • Kolejną warstwę nakładać w kierunku prostopadłym i po wyschnięciu poprzedniej: po ok 3 godz. Izolacja staje się odporna na działanie wody po ok. 6 godz. Używając jako kleju do izolacji nakładać szpachelką, kielnią lub pacą punktowo lub pasmowo-punktowo (min. 6 placków) na płytę i dociskać ruchem kolistym.
 • Klejenie rozpoczynać rzędami poziomymi od dołu.

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • Stosować przepisy, zasady i wymogi BHP oraz przepisy P – POŻ obowiązujące przy tego typu pracach. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • W przypadku kontaktu ze skórą : Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • W przypadku kontaktu masy z oczami przemywać obfitą ilością wody, skorzystać z pomocy medycznej.
 • Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Parametry techniczne

 • Zużycie jako izolacja od 0,6 do 1,0kg/m2 jako klej od 0,8 do 1,2kg/m2
 • Ilość warstw 2 -3
 • Czas schnięcia ok.6 godzin
 • Kolor czarny

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj