FOLBIT 800

0
1771

FOLBIT 800 folia płynna

Parametry

FOLBIT 800FOLBIT 800 to jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa uszczelniająca na bazie dyspersji żywicy akrylowej. Do wykonywania izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach na takich podłożach jak betony, tynki cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, jastrychy, także z ogrzewaniem podłogowym i inne.
Po wyschnięciu tworzy bezszwową, trwałą, elastyczną powłokę izolacyjną.

Cechy produktu FOLBIT 800

 • Całkowita wodoszczelność
 • Wysoka przyczepność
 • Wysoka elastyczność
 • Zdolność mostkowania rys
 • Jednoskładnikowa
 • Łatwa w stosowaniu

Skład

 • Wodna dyspersja polimeru akrylowego
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302

Przygotowanie podłoża

 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • W narożach i miejscach przejścia rur itp zastosować między warstwami masy taśmę lub kołnierze uszczelniające

Rodzaje podłoża

 • Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Betony, żelbety: Stosować bezpośrednio
 • Tynk gipsowy: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302
 • Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302
 • Jastrych: w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301

Przygotowanie produktu

 • Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.
 • Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania

Sposób użycia FOLBIT 800

Masę nakładać pędzlem lub wałkiem, co najmniej dwuwarstwowo w odstępie 3 godzin.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Uwagi wykonawcze

 • Łączna grubość powłoki powinna wynosić 1-1,5mm
 • Na izolacji z FOLBITU 800 stosować kleje do płytek elastyczne.
 • W miejscach szczelin dylatacyjnych stosować taśmę izolacyjną pomiędzy warstwami masy.
 • Dalsze prace prowadzić po 18-24 godzinach od wykonania izolacji

Parametry techniczne

 • Zużycie 1.5 – 1.7 kg/m2/mm
 • Zużycie ok.1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
 • Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5MPa brak przecieku
 • Maksymalne naprężenie rozciągające ≥ 0,23 MPa
 • Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥1200%
 • Przyczepność do betonu ≥ 1,2 MPa
 • Przyczepność międzywarstwowa ≥ 0,95 MPa

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj