DURSILITE MAPEI

0
919

DURSILITE MAPEI

DURSILITEDURSILITE MAPEI to wodorozcieńczalna, lateksowa farba dekoracyjna do ścian i sufitów wewnętrznych. Zmywalna, o wysokiej sile krycia i obniżonej przyczepności brudu.

ZAKRES STOSOWANIA

Farba Dursilite jest przeznaczona do dekoracyjnego malowania uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych. Nadaje powierzchni aksamitnie gładkie, matowe wykończenie oraz zapewnia trwałość bieli, dzięki obniżonej przyczepności brudu.
Dursilite służy również do malowania osłoniętych ścian zewnętrznych, chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczu.
Dzięki specjalnej formule, która zapewnia długotrwałą ochronę, paroprzepuszczalność i doskonałą zmywalność, farbę Dursilite można stosować do malowania wszystkich podłoży cementowych oraz na bazie gipsu i wapna.

Przykłady zastosowania

  • Malowanie wewnątrz wszystkich typów tynków cementowych, wapiennych i gipsowych, zarówno nowych, o ile są odpowiednio wysezonowane, jak i już eksploatowanych, pod warunkiem, że są mocne i mają dobrą przyczepność do podłoża.
  • Malowanie na zewnątrz osłoniętych (nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych) podłoży cementowych, nowych i już eksploatowanych, również pokrytych powłokami malarskimi, dobrze związanych z podłożem, np. osłoniętych ścian, balkonów, słupów, sufitów, zadaszeń, itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Dursilite to wodorozcieńczalna, matowa, dobrze kryjąca, zmywalna farba do wnętrz, zapewniająca trwałość koloru, na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej. Farbę tę stosowaną wewnątrz cechuje doskonała przyczepność do wszystkich typów  podłoży, tynków, starych powłok malarskich, o ile są mocne i związane z podłożem. Chroni podłoże, nadając powierzchni aksamitne w dotyku, matowe i jednorodne wykończenie estetyczne. Jest dostępna w szerokiej gamie kolorów, dzięki barwieniu systemem ColorMap®.

DANE TECHNICZNE

Postać: gęsta ciecz.
Gęstość (EN ISO 2811-1): około 1,5 g/cm³.
Zawartość suchej substancji: (EN ISO 3251): około 65%.
Stopień rozcieńczenia: 15-20% wody.
Czas oczekiwania przed aplikacją następnej warstwy: 24 godz.
Temperatura nakładania: od +5°C do +35°C.
Czyszczenie: wodą.
Nakładanie: ręczne za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem.
Kolor: biały oraz szeroka gama kolorystyczna dostępna dzięki systemowi barwienia ColorMap®.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,3-0,4 kg/m² przy dwóch warstwach.
Opakowania: wiaderka 20 i 5 kg.

ZALECENIA

  • Nie stosować w temperaturze poniżej +5ºC;
  • Nie stosować przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 85%.
  • Nie stosować na powierzchnie zewnętrzne narażone na działanie deszczu lub promieni słonecznych.
  • Nie stosować na wilgotne lub niewysezonowane.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie powinny być dobrze wysezonowane, w dobrym stanie, suche i idealnie czyste. Należy usunąć z powierzchni wszelkie ślady oleju i smaru oraz części luźno związane z podłożem. Rysy i pęknięcia należy zespolić oraz naprawić części, które są w złym stanie. Wypełnić szczeliny i wolne przestrzenie, wygładzić wszelkie nierówności odpowiednimi zaprawami naprawczymi MAPEI. Podłoże zagruntować preparatem Malech, gotowym do użycia, który jednak dla uniknięcia szklistej powierzchni na podłożu o słabej chłonności może zostać rozcieńczony wodą. Proporcje zależą od rodzaju podłoża (cementowe, na bazie gipsu lub wapna); odpowiednio zaleca się rozcieńczyć Malech wodą w stosunku 2:1 dla podłoży bardziej chłonnych lub 1:1 dla podłoży mniej chłonnych. W szczególności, w przypadku żywych kolorów, zwykle słabo kryjących (np. błyszczące odcienie czerwonego, żółtego lub zielonego), zamiast preparatu gruntującego Malech można zastosować barwiony Dursilite Base Coat. Jednak w przypadku gdy jako preparat gruntujący stosowany będzie Malech (bezbarwny) zaleca się, po rozcieńczeniu go według powyższych wskazań, wymieszać go z około 20-30% farby Dursilite w wybranym kolorze tak, aby łatwiej było rozpoznać część powierzchni, na której go zastosowano, uzyskując jednocześnie warstwę podkładową o właściwościach częściowo kryjących. Po 12-24 godzinach od naniesienia preparatu gruntującego Malech lub Dursilite Base Coat należy przystąpić do nakładania Dursilite.

Przygotowanie produktu

Farbę Dursilite należy rozcieńczyć z 15-20% zimnej wody, upewniając się że całość została dokładnie wymieszana. Jeśli jest to możliwe, należy użyć mieszadła wolnoobrotowego. Jeżeli tylko część produktu jest przygotowywana do użycia, przed odlaniem wymaganej ilości farby należy ją dokładnie wymieszać w oryginalnym pojemniku.

Nanoszenie produktu

Nakładać farbę pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku na zagruntowaną, wyschniętą powierzchnię Malech lub Dursilite Base Coat. Na cykl roboczy składają się dwie warstwy farby Dursilite, naniesione w odstępie 24 godzin w normalnych warunkach temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE

Zużycie jest uzależnione od chłonności i porowatości podłoża, wybranego koloru i narzędzia aplikacji. W normalnych warunkach wynosi ono ok. 0,3 – 0,4 kg/m2 (na dwie warstwy farby).

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy myć przed zaschnięciem pod bieżącą wodą.

OPAKOWANIA

Dostępna w 5 i 20 kg plastikowych wiaderkach.

KOLORY

biały; szeroka gama kolorów, dzięki barwieniu systemem ColorMap®

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu w temperaturach od +5°C do + 30°C z dala od źródeł ciepła. CHRONIĆ PRZED MROZEM.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest produktem niebezpiecznym z punktu widzenia obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji mieszanin. Należy stosować rękawice i okulary ochronne oraz zachować środki ostrożności, jakie są zwykle zalecane podczas pracy z mieszaninami chemicznymi. Jeśli produkt jest nakładany w pomieszczeniu zamkniętym, należy się upewnić, że miejsce jest odpowiednio wentylowane. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki MAPEI.

Aplikacja
mechaniczna

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ