CT 22

0
1473

Ceresit CT 22

CT 22Ceresit CT 22 tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

  • paroprzepuszczalny
  • odporny na warunki atmosferyczne
  • o dobrej przyczepności
  • łatwy w stosowaniu
  • do wewnątrz i na zewnątrz również
  • do wilgotnych pomieszczeń

ZASTOSOWANIE

Tynk cementowo-wapienny Ceresit CT 22 służy do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw, podkładów tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, budynków nowopowstałych jak i remontowanych. Materiał znajduje również zastosowanie w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, takich jak np. łazienki, kuchnie, pralnie, piwnice itp.

Przeznaczony jest szczególnie do stosowania na podłożach chłonnych takich jak: beton komórkowy, gazobeton. Może być również stosowany na surowych murach wykonanych z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz na betonach, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Tynk Ceresit CT 22 może być nakładany na podłoże ręcznie lub maszynowo. Dzięki dobrej przyczepności materiał może być użyty do wykonywania jednowarstwowych tynków o grubości do 40 mm w jednej czynności roboczej. Tynk Ceresit CT 22 zatarty na gładko może stanowić warstwę ostateczną pod malowanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CT 22 może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Można w tym celu zastosować CT 22.

WYKONANIE

Ceresit CT 22 może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Można w tym celu zastosować CT 22.

Po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu tynku (po min. 2–3 tygodniach) można go malować farbami akrylowymi CT 42, CT 44, farbami silikonowymi CT 48, CT 49 lub farbą silikatową CT 54.

UWAGA

Zbyt duża ilość wody dodana do tynku spowoduje obniżenie jego wytrzymałości. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Ceresit CT 22 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Wykonany tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go wodą, zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury pomieszczeń itp. Na zewnątrz budynków nie należy nakładać CT 22 na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 30 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,5–5,4 l wody na 30 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Przyczepność: > 0,1 N/m2– FP: B
Czas zużycia: do 2 godz.
Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym: kategoria W0 wg PN-EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: < 15 wg PN-EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ10,dry : 0,67 W/mK (wartość tab.) wg PN-EN 998-1:2010
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II wg PN-EN 998-1:2010
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):
–Ubytek masy: ≤ 9%
–Zmiana wytrzymałości na ściskanie: ≤ 6%
Reakcja na ogień: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010
Orientacyjne zużycie: ok. 1,3 kg/m2 na każdy mm grubości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!