CR 166

0
1593

Ceresit CR 166

CR 166Ceresit CR 166 elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

  • wodoszczelna
  • elastyczna
  • mrozoodporna
  • kryjąca rysy w podłożu
  • zwiększa ochronę powierzchniową
  • współpracuje z taśmą uszczelniającą
  • zabezpiecza konstrukcje żelbetowe
  • nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienie Ceresit CR 166 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych, konstrukcji zagłębionych w gruncie, zbiorników w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnętrz basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną) o głębokości do 50 m.

Powłoka CR 166 jest odporna na parcie negatywne. Elastyczność CR 166 zapewnia krycie rys o szerokości ok. 1 mm. Bezpośrednio na niej można wykonywać posadzki na warstwie rozdzielczej, tynki niezawierające gipsu albo mocować płytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM. W przypadku wykonywania izolacji poziomych pod stropami oraz izolacji poziomych ław fundamentowych zaleca się, aby między warstwy CR 166 wtopić fizelinę techniczną o gramaturze 60 g/m2. Na podłożach nieodkształcalnych oraz na zawilgoconych murach fundamentowych od strony piwnic można stosować paroprzepuszczalną powłokę uszczelniającą Ceresit CR 90. Na podłożach gipsowych i anhydrytowych należy wykonywać wodoszczelne powłoki stosując materiały Ceresit: CL 50, CL 51. Powierzchnie, na których występują wykwity solne, zaleca się pokrywać tynkiem z dodatkiem preparatu Ceresit CO 84. Do tamowania lokalnych sączeń wody można zastosować Ceresit CX 5.

Powłoka CR 166 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Ochrona betonu CR 166 opóźnia proces karbonatyzacji oraz stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed warunkami atmosferycznymi. Izolacja CR 166 przeszła testy zgodnie z normą PN-EN 1504-2. Może być stosowana do wykonywania ochrony powierzchniowej betonu na różnego rodzaju obiektach i elementach takich jak wewnętrzne mokre pomieszczenia, garaże, filary, mosty, it

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CR 166 może być stosowana na nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— beton (wiek powyżej 28 dni),
— jastrychy i tynki cementowe (wiek powyżej 28 dni),
— szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87 (wiek minimum 3 dni)
— mury z cegieł, pustaków i bloczków wykonane na pełną spoinę (wiek powyżej 28 dni).

Podłoża te muszą być równe, nasiąkliwe i porowate. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz wszelkie powłoki malarskie i substancje antyadhezyjne należy usunąć. Zaleca się czyszczenie podłoża metodą piaskowania lub mycia wodą pod wysokim ciśnieniem.

Ustabilizowane rysy należy poszerzyć i wypełnić zaprawą szybkowiążącą CX 5 lub żywicą epoksydową. Zagłębienia i podłoża o nieregularnej powierzchni należy wyrównać zaprawą cementową. Ostre wypukłości, np. powstałe na styku elementów deskowań, wymagają skucia lub zeszlifowania. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić (zaprawą cementową lub CX 5 zmieszaną z piaskiem), nadając im promień ok. 4 cm. W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Przed nakładaniem CR 166 podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie tworząc kałuż.

WYKONANIE

Konsystencję zaprawy należy dobrać w zależności od sposobu nanoszenia:
— do nanoszenia pędzlem – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika, dolać 2l wody i wsypując składnik A (proszek) ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem.
— do nanoszenia pacą lub natryskowo – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika i wsypując składnik A (proszek) ciągle mieszać.

Zaprawę należy mieszać, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i ponownie, krótko zamieszać. W przypadku aplikacji natryskiem zaprawę należy nakładać w dwóch warstwach do uzyskania pożądanej grubości. W zależności od typu agregatu, warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża do zaprawy można dodać wodę nie przekraczając jednak 2 l na całe opakowanie izolacji. Ostatnią warstwę izolacji należy zagładzić pacą.

Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę CR 166 należy zawsze obficie nanosić pędzlem (najlepiej „ławkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podłoże, następne zaś pacą lub pędzlem. Naniesioną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami słonecznymi. Drugą warstwę nanosić wtedy, gdy pierwsza stwardniała na tyle, aby jej nie uszkodzić. Podobnie nanosić trzecią warstwę, jeśli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. W przeciętnych warunkach warstwy CR 166 można nanosić, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie można nakładać CR 166 grubiej niż 1,5 mm.

Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą. Stwardniałą zaprawę można usunąć mechanicznie. Jeśli zaprawa ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie prętów zbrojeniowych konstrukcji żelbetowej, to obszar stosowania CR 166 powinien wychodzić minimum 0,5 m poza narażoną strefę. W miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć i tam, gdzie wyokrąglanie naroży promieniem 4 cm jest kłopotliwe – między warstwami zaprawy CR 166 należy umieścić odpowiednio taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152. Po 3 dniach po warstwie CR 166 można już chodzić, lecz materiał ten nawet po całkowitym wyschnięciu nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne.

UWAGA

Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość CR 166. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Składnik A ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że materiał ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon chroniących przed silnym nasłonecznieniem, przeciągami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielęgnować zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie wodą. Płytki ceramiczne mocować po 3 dniach od wykonania CR 166, a powłoki malarskie nakładać nie wcześniej niż po 5 dniach.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Składnik B chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Worek 24 kg (składnik A) i kanister 8 l (składnik B).

DANE TECHNICZNE

Baza:
–składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
–składnik B: wodna dyspersja polimerów
Gęstość:
–nasypowa składnika A:
-w stanie nieutrzęsionym: ok. 1,2 kg/dm3
-w stanie utrzęsionym: ok. 1,48 kg/dm3
–objętościowa składnika B: ok. 1,0 kg/dm3
Proporcje mieszania:
–do nakładania pędzlem: 24 kg składnika A na 8 l składnika B i 2l wody
–do nakładania pacą lub natryskowo: 24 kg składnika A na 8 l składnika B
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 90 min Ruch pieszy: po 3 dniach
Wodoszczelność powłoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/IV.13/2002
Odporność na powstawanie rys podłoża: około 1 mm
Przepuszczalność CO2: Sd CO2 ≥ 50 m wg PN-EN 1504-2
Emisja lotnych związków organicznych:
CR 166 można stosować w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.
Czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń – 14 dni.
Parametry do nakładania natryskowego:
–ciśnienie 180-230 bar
–nr dyszy: 461

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Certyfikat
ZKP

Karta
techniczna

AT
Aneks

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!