CT 180

0
1294

CT 180 MW STRONG FIX

CT 180Ceresit CT 180  to zaprawa klejąca do wełny mineralnej, do mocowania płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą oraz przy ocieplaniu stropów (od strony sufitów)

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa klejąca Ceresit CT 180 służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem wełny mineralnej oraz do ocieplania stropów (od strony sufitów) z zastosowaniem wełny mineralnej lamelowej. Jest składnikiem złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) budynków Ceresit Ceretherm Wool. Jest odpowiednia zarówno do ocieplania budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejąca Ceresit CT 180 służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem wełny mineralnej oraz do ocieplania stropów (od strony sufitów) z zastosowaniem wełny mineralnej lamelowej. Jest składnikiem złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) budynków Ceresit Ceretherm Wool. Jest odpowiednia zarówno do ocieplania budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa klejąca CT 180 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić zaprawą Ceresit CT 29 lub pokryć tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki substancji zmniejszających przyczepność, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98 i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny.

WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm, wcześniej „gruntując” płytę cienką warstwą zaprawy CT 180 o grubości do 1 mm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku stosowania wełny lamelowej zaprawę należy nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy CT 180 (po ok. 3 dniach) płyty należy dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi, tj. kołkami rozporowymi z trzpieniem metalowym. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830 lub SPG Baumaschinen PG20 wyposażone w pistolet do nakładania kleju.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Sypka zaprawa CT 180 ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że wyrób zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

ZALECENIA

Należy stosować wełnę mineralną, spełniającą wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13162. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,75–5,25 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 90 min
Przyczepność:–do betonu ≥ 0,25 MPa –do wełny ≥ 0,08 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV (≥ 20 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymałość na zginanie:≥ 5,5 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogień:
–klasa A1 w systemie:
Ceresit Ceretherm Wool Garage
–klasa A2–s1, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Wool
Classic Ceresit Ceretherm Universal MW
wg PN-EN 13501-1
Współczynnik pochłaniania dzwięku w systemie Ceresit Ceretherm Wool Garage:
Ȼw = 0,85(L) klasa pochłaniania B

Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Orientacyjne zużycie:
–mocowanie płyt: ok. 4,5 kg/m2
–warstwa gruntująca: ok. 1,0 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj