CT 177

0
1424

CT 177

CT 177Ceresit CT 177 to tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0–1,6 mm, dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • bogata paleta kolorystyczna
  • wysokie walory dekoracyjne
  • gotowy do użycia
  • odporny na warunki atmosferyczne
  • odporny na szorowanie o dużej wytrzymałości udarowej
  • łatwy w utrzymaniu w czystości
  • mostkujący drobne rysy i pęknięcia

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 177 służy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0–1,6 mm. Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. CT 177 zalecany jest do stosowania na narażonych na wycieranie i zabrudzenia ścianach wewnątrz budynkow, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnątrz budynkow, CT 177 zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorow, stosowanie CT 177 jako warstwy elewacyjnej w systemie ociepleń budynkow Ceresit Ceretherm powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 177 może być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit ZU, CT 85, CT 190, CT 100 (wiek powyżej 3 dni) lub zaprawy CT 87 (wiek powyżej 2 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty wiórowe (grubość > 19 mm), gipsowo-kartonowe i włóknisto-gipsowe: tylko wewnątrz budynków, mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 16. Podłoże musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione środków pogarszających przyczepność kolejnych warstw.

Nierówności i ubytki w podłożach mineralnych należy wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy szpachlówki CT 29. Stare powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości, tapety lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku mozaikowego. CT 177 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające

WYKONANIE

Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość czystej wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić. Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk CT 177 ma mleczną barwę, która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego wyschnięcia powierzchni. Należy unikać stosowania tynku CT 177 w miejscach narażonych na długotrwałe zawilgocenie. W trakcie aplikacji oraz po zakończeniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić optymalną wentylację do momentu zaniku zapachu. Chronić oczy i skórę. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Nie nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić tynk przed opadami deszczu. Należy wtedy stosować osłony na rusztowaniach oraz cokołach budynków. Należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość zużyć możliwie w najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Bezwzględnie chronić przed składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniem. Składowanie i transport materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces wiązania materiału.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 i 10 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009
Przepuszczalność pary wodnej:–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła:Ʌ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
Odporność na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004

Reakcja na ogień:
– klasa B–s1, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Visage
– klasa B–s2; d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
wg PN-EN 13501-1
Orientacyjne zużycie: żwirki kwarcowe 1,0–1,6 mm ok. 4,0 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj