CP 41

0
1896

Ceresit CP 41

Ceresit CP 41 emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych

WŁAŚCIWOŚCI

  • uszczelniająca pory
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • zwiększa przyczepność
  • koncentrat do rozcieńczania wodą

ZASTOSOWANIE

Ceresit CP 41 wchodzi w skład zestawu wyrobów Ceresit CP 41, Ceresit CP 44, Ceresit CP 48 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. Emulsja Ceresit CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków, jastrychów, betonów i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych np. Ceresit CP 48, CP 44, CP 43 lub pap bitumicznych.

Emulsja CP 41 może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą do picia i żywnością. Nie stosować do uszczelniania zbiorników.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CP 41 można nakładać tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, suche lub lekko wilgotne podłoża mineralne. Krawędzie trzeba „sfazować”, a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając im promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach oraz raki w betonie i duże pory podłoża. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem cementowym

WYKONANIE

Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. CP 41 może być nakładana na podłoże pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję CP 41 należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy podłoże gruntowane jest przed nakładaniem pap bitumicznych, emulsję CP 41 należy wymieszać z 25% dodatkiem wody. Warstwę CP 48, CP 44 lub CP 43 można nakładać wtedy, gdy CP 41 całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz. Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą.

UWAGA

Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiadania gruntu, należy zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Osłony te należy tak zamocować, aby nie nastąpiło ich obsunięcie podczas zagęszczania gruntu. Nie wolno dopuszczać do punktowego lub pasmowego obciążania zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczynać zasypywania wykopu zanim warstwa izolacyjna nie będzie wystarczająco twarda. Do zasypywania wykopów nie stosować gruntów spoistych. W czasie pracy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materiał, wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Świeże zabrudzenia zmywać wodą. Stwardniały materiał można usunąć za pomocą rozpuszczalnika np. benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem!

OPAKOWANIA

Wiadro 10 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: niezawierająca smoły emulsja bitumiczna
Gęstość: 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnięcia: ok. 24 godz.
Odporność na deszcz: po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i magazynowania: od 0°C do +40 °C.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem!
Liczba warstw składowania: : 2
Liczba warstw ładowania: 2
Odporna na działanie środowisk agresywnych: klasy XA1, XA2, XA3 oraz środowiska w których występuje narażenie na działanie wody morskiej
Parametry do nakładania natryskowego: –ciśnienie 180–230 bar –nr dyszy: 461

Broszura
fundamentowa

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Certyfikat
ZKP

Ceresit CP44
broszura

Aprobata
Techniczna

 A T
Aneks

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj