CN 72

0
1762

Ceresit CN 72

CN 72Ceresit CN 72 to samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 1 do 20 mm oraz do wylewania posadzek

WŁAŚCIWOŚCI

  • pod wszelkiego rodzaju parkiety oraz inne podłogi drewniane
  • pod płytki i wykładziny
  • odporna na obciążenia skupione i ścieranie
  • nadaje się na jastrychy ogrzewane
  • ruch pieszy już po 3 godzinach
  • może być wylewana maszynowo
  • łatwa w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CN 72 służy do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych, wszelkiego rodzaju podłogi drewniane (parkiety, deski z drewna klejonego, mozaikę) oraz pod panele podłogowe i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCW. Może być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie: w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, garażach, na poddaszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp. Z zaprawy CN 72 można także wylewać posadzki użytkowe grubości od 6 do 20 mm. W przypadku podłoży narażonych na duże obciążenia eksploatacyjne: mechaniczne i chemiczne, na posadzkę CN 72 należy nałożyć, w zależności od rodzaju i wielkości obciążeń, farbę posadzkową do betonu Ceresit CF 43 lub posadzkę żywiczną Ceresit CF 37. CN 72 można stosować na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym. W szczególnych przypadkach możliwe jest użycie CN 72 w grubości od 1 mm do wygładzenia porowatych powierzchni jastrychów. Takie zastosowanie możliwe jest tylko wtedy gdy posadzka nie będzie podlegała dużym obciążeniom oraz jeśli nie będą na nią aplikowane powłoki o dużych wytrzymałościach np. posadzki żywiczne. W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, można zastosować masę posadzkową Ceresit CN 76, CN82, CN 83, CN 87

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CN 72 może być wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%),
— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
— podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą Ceresit CX 5. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybkotwardniejącą Ceresit CN 83. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować CT 17 lub CN 94 i pozostawić do wyschnięcia na min. 2 godz. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć.
Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ CN 72, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

WYKONANIE

Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 2 minuty i ponownie, krótko zamieszać zaprawę. Gotową porcję CN 72 w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Zaprawę CN 72 można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania zaprawy. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agregat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Mieszanie materiału z większą ilością wody spowoduje spadek wytrzymałości i rozwarstwienie CN 72. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

CN 72 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

ZALECENIA

Wylaną zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami czy silnym nasłonecznieniem pomieszczenia. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie CN 72. W posadzce CN 72 należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać 36 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń. Wokół lub wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów należy wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmy dylatacyjne. Po 3 godzinach od wylania po posadzce można już chodzić. Płytki ceramiczne można mocować zaprawami Ceresit CM po min. 24 godz., a inne wykładziny układać po wyschnięciu zaprawy – nie wcześniej jednak niż po 48 godz. Przed przystąpieniem do układania szczelnych wykładzin np. PCW oraz posadzek drewnianych należy wykonać badania wilgotności strukturalnej posadzki i podłoża metodą CM. Wilgotność w powyższym przypadku nie może przekraczać 2%. Przy wylewaniu zaprawy na pękniętych, odkształcających się podłożach nie można wykluczyć powstania rys w posadzce i na powierzchni sztywnych wykładzin.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

Baza:mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 6 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zużycia: do 25 min Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Skurcz: –0,8 mm/m wg PN-EN 13813
Ścieralność na tarczy Bohmego: A22 wg PN-EN 13813
Reakcja na ogień: klasa A2fl–s1 wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania, patrz Karta Charakterystyki
Orientacyjne zużycie: ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm grubości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj