CN 69

0
1490

Ceresit CN 69

CN 69Ceresit CN 69 to zaprawa samoczynnie wygładzająca się do wyrównywania podłoży w zakresie od 1–10 mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • pod płytki i wykładziny
  • pod panele oraz dwu- i trójwarstwowe deski podłogowe
  • odporna na obciążenia skupione
  • nadaje się na jastrychy ogrzewane
  • ruch pieszy po 6 godzinach
  • może być wylewana maszynowo
  • ekonomiczna w użyciu

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CN 69 służy do wykonywania warstw wyrównawczych bezpośrednio związanych z podłożem. Jest odpowiednia do wyrównywania i wygładzania stropów betonowych oraz podkładów cementowych (także grzejnych) i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe np. dywanowe, korkowe, PCW. Ceresit CN 69 należy stosować wewnątrz budynków, w miejscach nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Może być użyta do wyrównywania podłoża pod panele podłogowe oraz dwu- lub trójwarstwowe deski podłogowe. W przypadku klejenia desek podłogowych do podłoża zaleca się używanie elastycznych klejów. Pod parkiety z drewna litego należy stosować posadzkę Ceresit CN 72. Do wykonywania podkładów „pływających”, grzejnych oraz podkładów na warstwie oddzielającej (folii, papie) zaleca się stosowanie szybko twardniejącej masy posadzkowej CN 87 lub CN 82. W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków można zastosować Ceresit CN 76, CN 82, CN 83 oraz CN 87.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CN 69 może być wylewany na podłoża nośne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
— jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 2% dla jastrychów bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 1,8% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym),
— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 2%),
— podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% dla podłoży bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 0,3 % dla podłoży z ogrzewaniem podłogowym) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Przed wykonaniem posadzki konieczne jest zbadanie wilgotności strukturalnej podłoża metodą CM. W przypadku wykonywania posadzki na podkładach związanych z podłożem lub bezpośrednio na podłożach betonowych konieczne jest określenie wilgoci resztkowej w całym przekroju podłogi. Do blokowania wilgoci resztkowej w betonach i jastrychach cementowych można użyć Ceresit CF 39. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą Ceresit CX 5. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybko twardniejącą Ceresit CN 83. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować CT 17 lub CN 94 i pozostawić do wyschnięcia przez min. 2 godziny. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ CN 69, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z odmierzoną ilością 6,0 l czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 1–2 minuty i ponownie, krótko zamieszać materiał. Gotową porcję CN 69 w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji.

Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Podkład CN 69 można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania materiału. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. W przypadku szlifowania posadzki CN 69 przed montażem warstwy ostatecznej, powierzchnię należy odkurzyć i następnie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94

UWAGA

Mieszanie materiału z większą ilością wody spowoduje spadek wytrzymałości i rozwarstwienie CN 69. Na połączeniu zapraw cementowych modyfikowanych polimerami oraz zapraw na bazie gipsu może występować alkaliczna reakcja z wodą. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Sypki CN 69 ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że wyrób zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Wylany podkład chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami lub silnym nasłonecznieniem pomieszczenia. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu. W posadzce należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe.

Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać 36 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń. Wokół lub wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów należy wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmy dylatacyjne. Po 6 godzinach od wylania po podkładzie można już chodzić.

Płytki ceramiczne można mocować zaprawami Ceresit CM po min. 24 godz., a inne wykładziny układać po wyschnięciu zaprawy – nie wcześniej jednak niż po 48 do 72 godz. Przed przystąpieniem do układania szczelnych wykładzin np. PCW oraz paneli lub warstwowych desek podłogowych należy wykonać badania wilgotności strukturalnej posadzki i podłoża metodą CM. Wilgotność w powyższym przypadku nie może przekraczać 2%. Przy wylewaniu materiału na pękniętych, odkształcających się podłożach nie można wykluczyć powstania rys na powierzchni posadzek.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 6 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 2 min
Czas zużycia: ok. 20 min Ruch pieszy: po ok. 6 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C20 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F5 wg PN-EN 13813
Skurcz: –0,1% wg PN-EN 13813
Odporność na nacisk koła z wykładziną: RWFC 550 wg PN-EN 13813
Reakcja na ogień: klasa A2fl–s1 wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania, patrz Karta Charakterystyki
Orientacyjne zużycie: ok. 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj