CF 42

0
1410

Ceresit CF 42

CF 42Ceresit CF 42 to epoksydowy bezbarwny preparat do impregnowania i gruntowania podłoży cementowych i betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • szczelny dla cieczy
  • do nakładania pędzlem lub wałkiem
  • o bardzo małej lepkości
  • możliwość stosowania jako impregnat

ZASTOSOWANIE

Ceresit CF 42 to dwuskładnikowa kompozycja epoksydowa o niskiej lepkości. Służy do gruntowania mocnych jastrychów cementowych i podłoży betonowych przed nakładaniem posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 oraz zapraw i betonu żywicznego na bazie Ceresit CF 39, a także pod różnego rodzaju powłoki epoksydowe, laminaty, szpachlówki, posadzki bezspoinowe. Ceresit CF 42 można również użyć do impregnowania jastrychów cementowych, podłoży betonowych, itp. Nie stosować gruntu w miejscach, gdzie może dojść do zawilgocenia podłoża od spodu. CF 42 można stosować wewnątrz budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CF 42 ma przyczepność do wszelkich mocnych, nośnych, czystych, suchych, nasiąkliwych, porowatych podłoży betonowych i cementowych jastrychów, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, oleje, pyły, bitumy, mleczko cementowe itp. Wytrzymałość na ściskanie podłoża powinna wynosić minimum 20 MPa.

Podłoże musi mieć minimum 28 dni, a jego wilgotność nie może przekraczać 4%. Trzeba nadać szorstkość gładkim podłożom. Istniejące zabrudzenia i powierzchniową warstewkę mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie. Zaleca się stosowanie frezarek lub śrutownic, itp. Podłoże musi być dokładnie odpylone i odkurzone. Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa. Uzupełnianie ubytków na powierzchniach pionowych i poziomych oraz wykonywanie faset należy wykonać za pomocą Ceresit CF 39 wymieszanego z suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm w proporcji wagowej od 1:4 do 1:8 (w zależności od żądanej konsystencji) lub za pomocą materiałów na bazie mineralnej Ceresit CN 83 lub RS 88. W razie potrzeby nierówności podłoża wyrównać zaprawami samopoziomującymi Ceresit CN 72 lub Ceresit CN 76.

WYKONANIE

Ceresit CF 42 dostarczana jest w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B. Składniki A i B należy uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych. Następnie żywicę (składnik A) należy przelać do naczynia roboczego. Utwardzacz (składnik B) dodać do żywicy i wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej kolorystyczne mieszaniny. Czas mieszania wynosi około 3 minuty.

Przy częściowym wykorzystaniu opakowania, na 20 części wagowych składnika B przypada 100 części wagowych składnika A. Przestrzegać zależnego od temperatury czasu zużycia. Gotowy materiał nanosić za pomocą pędzla lub wałka na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru gruntu w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże, operację gruntowania należy powtórzyć. Następną warstwę nanosić po minimum 8 godzinach. Zagruntowaną powierzchnię, przed wylaniem kolejnych warstw, bezwzględnie chronić przed zabrudzeniem i zapyleniem. Świeże zabrudzenia materiałem można zmyć np. acetonem, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia myć za pomocą acetonu.

UWAGA

Podłoże musi przenieść oczekiwane obciążenia. Dlatego należy sprawdzić wytrzymałość podłoża i w razie potrzeby dokonać jego wymiany. Podczas impregnowania podłoży mineralnych, ze względu na różnorodną chłonność podłoża, mogą wystąpić zmiany w kolorystyce powierzchni i nierównomierne zabarwienie podłoża. Materiał można stosować tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +15°C do +25°C oraz wilgotności względnej powietrza poniżej 70%. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Zwiększenie wilgotności podłoża zmniejsza przyczepność materiału.

Materiał przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Grunt Ceresit CF 42 po utwardzeniu jest fizjologicznie obojętny dla organizmu ludzkiego. Nieutwardzony materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i może powodować odczyny alergiczne. Stosować rękawice, ubranie i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych. W pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację. W przypadku wystąpienia mdłości należy skontaktować się z lekarzem. Skórę zabrudzoną gruntem zmyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

Do 9 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do 25°C oraz w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Wiadro 15 kg (składnik A+B)

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa Gęstość (A+B): 0,94 ± 5% g/cm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 20 części wagowe składnika B
Temperatura stosowania: od +15°C do +25°C
Czas zużycia: nie mniej niż 120 min
Przerwa pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: 8–48 godz. w temp. od +18°C do +20°C Ruch pieszy: po 8 godz.
Możliwość obciążania: po ok. 2 dniach
Pełne parametry użytkowe: po 7 dniach
Zawartość części lotnych: max 65%
Orientacyjne zużycie:
–gruntowanie: ok. 0,3 kg/m2
–impregnowanie: 0,2–0,5 kg/m2

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj