ATLAS WODER W

0
1775

ATLAS WODER W

ATLAS WODER WATLAS WODER W elastyczna masa uszczelniająca to składnik zestawu wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych. Zalecany do uszczelniania powierzchni pod płytkami, na które woda nie działa pod ciśnieniem (przepływa w sposób swobodny) – w łazienkach, kuchniach itp. Tworzy izolację typu lekkiego. Uszczelnia powierzchnie ścian i podłóg, powierzchnie wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w niej PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI LUB ŚCIENNYMI. Służy do uszczelniania tynków cementowych, cemwap i gipsowych, cementowych i anhydrytowych podkładów podłogowych, betonu, żelbetu i oraz murów z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp., wewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy ATLAS WODER W 

 • idealny pod płytki w łazienkach, kuchniach
 • wyskoelastyczny, mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia
 • jednoskładnikowy, wygodny w użyciu

Główne właściwości ATLAS WODER W 

 • posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych min. 2,2 MPa
 • jest wysokoelastyczny – może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych powierzchniach podlegających odkształceniom

Główne parametry ATLAS WODER W 

 • maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm
 • wykonanie drugiej warstwy: po 2 godzinach
 • klejenie płytek: po 24 godzinach

Przeznaczenie ATLAS WODER W 

 • Chroni podłoża pod płytkami przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń – wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.
 • Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią – wyrobów gipsowych (płyt i tynków) i anhydrytowych, betonu komórkowego.
 • Tworzy izolację typu lekkiego – uszczelnia miejsca, na które woda nie działa pod ciśnieniem (przepływa w sposób swobodny).
 • Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą
  i narożnikami ATLAS HYDROBAND chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.
 • Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI LUB ŚCIENNYMI ATLAS lub pierścieniami ściennymi ATLAS HYDROBAND.

Rodzaj uszczelnianych podłoży – tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k i OSB itp.

Właściwości ATLAS WODER W 

 • Jest wysokoelastyczny – może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych powierzchniach podlegających odkształceniom.
 • Posiada wysoką przyczepność do typowych podłoży budowlanych – np. do betonu min. 2,2 MPa.
 • Stanowi uszczelnienie powłokowe – tworzy powłokę o grubości kilku mm (musi być chroniony przed mechanicznym uszkodzeniem, np. w wyniku ruchu pieszego – konieczne jest wykonanie na nim wylewki, tynku lub okładziny z płytek).
 • Jest odporny na powstawanie rys w podłożu – maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki wynosi 2,5 mm.
  Przed użyciem wymaga jedynie przemieszania zawartości opakowania – jest folią jednoskładnikową.
 • Umożliwia stopniowe zużycie w czasie 12 miesięcy – pomimo otwarcia wiaderka i częściowego wykorzystania, daje możliwość aplikacji pozostałej części przez cały okres przydatności, czyli 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Jest wygodny w aplikacji bez względu na charakter podłoża – łatwo nakłada się go zarówno na płyty g-k, płyty OSB, jak i na tynki cementowe czy gipsowe, elementy z metalu i PVC.
 • Pozwala łatwo kontrolować grubość nakładanej warstwy – zarówno przy nakładaniu pędzlem, wałkiem, jak i pacą stalową.
 • Zapewnia doskonałe krycie już po naniesieniu pierwszej warstwy.
 • Pozwala łatwo – wzrokowo – ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy – dzięki intensywności koloru oraz strukturze po wyschnięciu.

Dane techniczne ATLAS WODER W 

ATLAS WODER W produkowany jest w postaci gotowej do użycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących.

Gęstość wyrobu ok. 1,4 g/cm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5 °C do +30 °C
Min. / max. grubość powłoki
uszczelniającej 1 mm/5 mm
Przyczepność do podłoża betonowego min. 2,2 MPa
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ok. 600
Czas schnięcia ok. 60 minut
Nakładanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
Wchodzenie po ok. 12 godzinach
Przyklejanie płytek po ok. 24 godzinach

Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • równe i nośne – tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów
  solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić.
 • suche – powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy po-twierdzić „testem folii”. Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego
  na powierzchni ok. 1m2. Jeżeli po około kilkunastu godzinach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia ATLASA WODER W. Świeżo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania.
 • zagruntowane – powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. W celu polepszenia przyczepności folii do pod-łoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć je masą ATLAS GRUNTO-PLAST.

Przygotowanie masy 

ATLAS WODER W produkowany jest jako gotowa do użycia jednorodna pasta. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Uszczelnianie

Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji Pierwszą nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI I PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub akcesoria ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie WODER W. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową.

Prace wykończeniowe

Powstałą po związaniu powłokę uszczelniającą (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.

Ważne informacje dodatkowe

 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki masy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po wyrobach
  opartych na dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP 2000.
 • Produkt może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów
  wodnych. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działa-niem promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Wiaderka plastikowe: 4,5 kg, 10 kg

 

Atest
techniczny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Certyfikat
jakości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!