ATLAS WODER E

0
1812

ATLAS WODER E

ATLAS WODER EATLAS WODER E tworzy izolację typu lekkiego – uszczelnia miejsca, na które woda nie działa pod ciśnieniem (przepływa w sposób swobodny). Stanowi główny element systemu uszczelnień ATLAS WODER E – wraz z emulsją ATLAS UNIGRUNT, taśmą i innymi akcesoriami uszczelniającymi. Łatwy do użycia – jednoskładnikowy – przed użyciem wymaga jedynie przemieszania zawartości opakowania. Pomimo otwarcia wiaderka i częściowego zużycia daje możliwość wykorzystania pozostałej części przez cały okres przydatności, czyli 12 miesięcy od daty produkcji.

Najważniejsze cechy ATLAS WODER E 

 • idealny pod płytki w łazienkach, kuchniach, a także na balkonach i trasach
 • wysokoelastyczny, mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia
 • jednoskładnikowy, wygodny w użyciu

Główne właściwości  ATLAS WODER E 

 • posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych min. 1,3 MPa
 • jest wysokoelastyczny – może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych powierzchniach podlegających odkształceniom

Główne parametry ATLAS WODER E 

 • maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm
 • wykonanie drugiej warstwy: po 3 godzinach
 • klejenie płytek: po 24 godzinach

Przeznaczenie ATLAS WODER E 

 • Tworzy izolację typu lekkiego – uszczelnia miejsca, na które woda nie działa pod ciśnieniem (przepływa w sposób swobodny).
 • Stanowi główny element systemu uszczelnień ATLAS WODER E – wraz z UNIGRUNTEM, taśmą i innymi akcesoriami uszczelniającymi.
 • Chroni podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wy-lewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń – wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.
 • Chroni podłoża wyeksponowane na działanie opadów – balkony, tarasy itp. Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią – wyrobów gipsowych (płyt i tynków) i anhydrytowych, betonu komórkowego.
 • Można nim pokrywać płyty OSB oraz blachę ocynkowaną – po wykonaniu na nich warstwy kontaktowej z masy ATLAS GRUNTOPLAST.
 • Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą
  i narożnikami ATLAS HYDROBAND, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.
 • Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI LUB ŚCIENNYMI ATLAS lub pierścieniami ściennymi ATLAS HYDROBAND.

Rodzaj uszczelnianych podłoży – wymienione powyżej oraz tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp.

Właściwości ATLAS WODER E 

 • Jest wysokoelastyczny – może być stosowany na podłożach wykonanych w sys-temach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych powierzchniach podlegających odkształceniom.
 • Jest odporny na powstawanie rys w podłożu – maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki wynosi 2,5 mm.
 • Posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych min. 1,3 MPa.
 • Stanowi uszczelnienie powłokowe – tworzy powłokę o grubości kilku mm (musi być chroniony przed mechanicznym uszkodzeniem, np. w wyniku ruchu pieszego
  – konieczne jest wykonanie na nim wylewki, tynku lub okładziny z płytek).
 • Może być stosowany bezpośrednio pod płytki – zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie wylewki przed przyklejeniem płytek.
 • Łatwy do użycia – jednoskładnikowy – przed użyciem wymaga jedynie przemieszania zawartości opakowania; pomimo otwarcia wiaderka i częściowego zużycia daje możliwość wykorzystania pozostałej części przez cały okres przydatności, czyli 12 miesięcy od daty produkcji.

Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • równe i nośne – tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów
  solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić.
 • suche – powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy po-twierdzić „testem folii”. Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego
  na powierzchni ok. 1m². Jeżeli po ok. kilkunastu godzinach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia ATLASA WODER E. Świeżo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania.
 •  zagruntowane – powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. W celu polepszenia przyczepności folii do pod-łoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć je masą ATLAS GRUNTO-PLAST.

Przygotowanie masy

ATLAS WODER E produkowany jest jako gotowa do użycia jednorodna pasta. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Uszczelnianie

Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji. Pierwszą nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI I PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub akcesoria ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie WODER E. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową.

Prace wykończeniowe

Powstałą po związaniu powłokę uszczelniającą (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.

Dane techniczne

ATLAS WODER E produkowany jest w postaci gotowej do użycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących.

Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia od +5 °C do +30 °C
Min / max grubość powłoki uszczelniającej 1 mm / 5 mm
Przyczepność min. 1,3 MPa
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ok. 1000
Czas schnięcia ok. 3 h
Nakładanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
Wchodzenie po koło 12 h
Wykonanie warstwy ochronnej po ok. 24 godzinach

Ważne informacje dodatkowe

 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usu-nięcia resztki wyschniętej masy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP 2000.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki. Chro-nić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do
  środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opako-waniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Wiaderka plastikowe: 5 kg, 25 k

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Świadectwo
higieny

Deklaracja
zgodności

Certyfikat
jakości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj