ATLAS WODER S

0
1734

ATLAS WODER S

ATLAS WODER SATLAS WODER S wodoszczelna zaprawa cementowa chroni podłoża przed wodą pod ciśnieniem – może stanowić wewnętrzną i zewnętrzną warstwę uszczelniającą ścian i posadzek, fundamentów. Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną. Polecany na stare, zawilgocone budynki – paroprzepuszczalność w połączeniu z wodoszczelnością sprawia, że zaprawa nadaje się doskonale do izolacji przegród budowlanych obiektów zabytkowych.

Najważniejsze cechy ATLAS WODER S

 • elastyczny, paroprzepuszczalny
 • chroni przed wodą pod ciśnieniem do 5 MPa
 • wysoka przyczepność do podłoży mineralnych – beton, pustaki ceramiczne, tynki cementowe

Główne właściwości ATLAS WODER S

 • odporny na wodę o ciśnieniu 5 bar (50 metrów słupa wody)
 • przywiera do podłoża bez gruntowania
 • wiąże praktycznie bezskurczowo – skurcz liniowy zaprawy jest ograniczony do minimum, w trakcie wiązania nie pojawiają się charakterystyczne dla zapraw cementowych rysy i pęknięcia skurczowe

Główne parametry ATLAS WODER S 

 • maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm
 • przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,2 MPa
 • czas gotowości do pracy: ok. 2 h
 • wchodzenie i układanie kolejnej warstwy: po 5 h

Przeznaczenie ATLAS WODER S 

 • Chroni podłoża przed wodą pod ciśnieniem – może stanowić wewnętrzną i zewnętrzną warstwę uszczelniającą ścian i posadzek, zbiorników p.poż. lub wody użytkowej, plaż basenów itp..
 • Chroni podłoża wyeksponowane na działanie opadów i wody gruntowej – balkony, tarasy, elewacje, ściany piwnic, fundamenty, schody, cokoły (np. przed przyklejaniem płytek lub nakładanie tynku dekoracyjnego typu ATLAS DEKO M).
 • Chroni podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń – wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp. Jest szczególnie zalecany w systemach bezbrodzikowych.
 • Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy).
 • Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą i narożnikami ATLAS HYDROBAND, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.
 • Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁO-GOWYMI LUB ŚCIENNYMI.
 • Polecany na stare, zawilgocone budynki – paroprzepuszczalność w połączeniu z wodoszczelnością sprawia, że zaprawa nadaje się doskonale do izolacji przegród budowlanych obiektów zabytkowych.
 • Rodzaj uszczelnianych podłoży – mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane, a także płyty gipsowo-kartonowe.

Właściwości ATLAS WODER S 

Odporny na wodę o ciśnieniu 5 bar (50 metrów słupa wody).
Posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych min. 1,2 MPa. Odporny na UV, mróz i starzenie.
Przywiera do podłoża bez gruntowania.
Wiąże praktycznie bezskurczowo – skurcz liniowy zaprawy jest ograniczony do minimum – w trakcie wiązania nie pojawiają się charakterystyczne dla zapraw cementowych rysy i pęknięcia skurczowe.
Stanowi uszczelnienie powłokowe – tworzy warstwę o grubości kilku milimetrów, która powinna być chroniona przed mechanicznym uszkodzeniem. Można na nią nakładać zaprawy tynkarskie lub okładziny z płytek, konglomeratów lub kamieni naturalnych.
Może być stosowany bezpośrednio pod płytki – zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie wylewki przed przyklejeniem płytek.

Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
równe i nośne – tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów
solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLAS TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić.
wysezonowane w warunkach normowych:
– beton – 1 dzień po rozszalowaniu (przyklejanie płytek po 28 dniach)
– podkłady cementowe – 3 dni (przyklejanie płytek po 14 dniach)
– podkład ATLAS POSTAR 80 – 1 dzień (przyklejanie płytek po 1 dniu)
zagruntowane – podłoże powinno być wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania matowo-wilgotne.

Przygotowanie masy

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Uszczelnianie

Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji. Pierwszą nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI I PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub taśmą ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie WODER S. Zakład taśm powinien być większy niż 5 cm. Zaleca się nakładanie izolacji zarówno na podłoże, jak i na spodnią część taśmy. Taśmy po ułożeniu nie mogą być pofałdowane. Do nałożenia drugiej warstwy hydroizolacji można przystąpić w momencie kiedy pierwsza jest już odpowiednio związana. Nakłada się ją przy pomocy pędzla, wałkiem lub pacą stalową.

Prace wykończeniowe

Powstałą po związaniu powłokę uszczelniającą (po około 24 godzinach) zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.

 • Ważne informacje dodatkowe
 • Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają czas wiązania zaprawy.
 • Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia.
 • Wszelkie przepusty poddane parciu należy zabezpieczyć skręcanymi uszczelnieniami pierścieniowymi.
 • Powierzchnie nie obrabiane chronić przed zanieczyszczeniem.
 • Przed nakładaniem zaprawy na metale: cynk, miedź, aluminium lub obróbki
  blacharskie należy je uprzednio pokryć żywicą poliuretanową.
 • W przypadku izolowania zbiorników wodnych dopuszcza się wykonanie w narożach ścian wyobleń z zaprawy ATLAS TEN-10 lub ATLAS FILER.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po cemencie ATLAS SZOP.
 • Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
 • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg.

Atest
techniczny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Świadectwo
higieny

Deklaracja
zgodności

Certyfikat
jakości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!