ATLAS SALTA N

0
1076

ATLAS SALTA N

ATLAS SALTA NATLAS SALTA N elewacyjna farba silikonowa, najwyższej jakości produkt na bazie żywicy silikonowej, dyspersji polimerowej, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących.

Najważniejsze cechy  ATLAS SALTA N

 • zapewnia wieloletnią trwałość i ochronę fasady
 • posiada zdolność samooczyszczen

Właściwości

Farba ATLAS SALTA N to najwyższej jakości produkt na bazie żywicy silikonowej, dyspersji polimerowej, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących.

 • Zdolność samoczyszczenia – dzięki zawartości żywicy silikonowej oraz hydrofobizatorów siloksanowych, malowana powierzchnia oczyszcza się wraz ze spływającymi po fasadzie opadami atmosferycznymi.
 • Niska nasiąkliwość – wysoka zawartość spoiw polimerowych i hydrofobizatorów zapewnia wysoki stopień ochrony przed spływającą wodą i wilgocią.
 • Wysoka paroprzepuszczalność – zapewnia swobodny transport pary wodnej i dyfuzję wilgoci przez podłoże, na którym farba została zastosowana.
 • Doskonała aplikacja i rozlewność – kombinacja zagęstników nadaje farbie doskonałe właściwości robocze, eliminuje chlapanie podczas aplikacji wałkiem oraz zapewnia pełne wypełnianie przestrzeni międzyziarnowych, nawet tynków o grubej strukturze (już przy pierwszym malowaniu).
 • Wysoka elastyczność – farba nie łuszczy się i nie pęka, pracuje wraz z podłożem i kompensuje naprężenia termiczne elewacji.
 • Wczesna odporność na deszcz – optymalnie zaprojektowany czas wiązania ATLAS SALTY N zapewnia jej całkowitą odporność na deszcz już po 2 godzinach od nałożenia.
 • Swoboda aranżacji – farba jest dostępna w 400 kolorach – zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH; możliwość zamówienia kolorów indywidualnych wg wzorca.
 • Wysoka siła krycia i trwałość kolorów – dzięki zastosowanym pigmentom organicznym i nieorganicznym (w tym bieli tytanowej) o podwyższonej odporności na działanie promieni UV, zapewnia doskonały i trwały efekt już po jednej warstwie.
 • Chroniona systemem BIO OCHRONA – dzięki wysokiemu stopniu hydrofobizacji, oraz wysokiej zawartości biocydów kapsułkowanych tworzy aktywną barierę ochronną a tym samym niesprzyjające warunki dla rozwoju alg i porostów, zapewniając wieloletnią estetykę malowanych powierzchni.
 • Aplikacja w obniżonych temperaturach – po dodaniu środka ATLAS ESKIMO możliwe jest użycie farby w obniżonych temperaturach (do 0°C) i przy podwyższonej wilgotności (do ok. 80%).
 • Zalecana na świeże tynki – można ją aplikować na świeże tynki mineralne już po 5 dniach od ich nałożenia.

Dane techniczne ATLAS SALTA N

Gęstość 1,44 g/cm³ Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Nakładanie kolejnej warstwy* po ok. 6 h
Czas schnięcia* po ok. 2 h
Połysk G3 – mat
Grubość powłoki 100 < E3 < 200 µm
Wielkość ziarna S1 – drobne < 100 µm
Współczynnik przenikania pary wodnej średni 15 < V2 < 150 g/m2d
Przepuszczalność wody mała W3< 0,1 [kg/m2h0,5]
Równoważny opór dyfuzyjny Sd 0,14 – 1,4
Siła krycia klasa 1 / wydajność 8 m²
pH 8
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1
Odporność na szorowanie (wg PN 81913) min. 10000 cykli
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 700-7000 (1140)
Przepuszczalność dwutlenku węgla C C1

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować.

Przygotowanie farby ATLAS SALTA N

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji, w przypadku niebarwionej bazy farby należy uprzednio usunąć przekładkę foliową.

Rozcieńczanie farby

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25 °C). Do rozcieńczania należy używać wody w ilości max. 5 % (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe można dodać maksymalnie 0,5 litra wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Zużycie ATLAS SALTA N

Zużycie zależy m.in. od chłonności podłoża i faktury malowanej powierzchni, dlatego zalecane jest określenie dokładnego zużycia na podstawie próby. Orientacyjne normy zużycia przy jednokrotnym malowaniu wypraw tynkarskich podane są w tabeli.

Opakowania

Wiadra plastikowe po 10 l.
Paleta: 300 l w wiadrach 10 l.

Ważne informacje dodatkowe

Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur, poniżej +5 °C (po dodaniu środka ATLAS

ESKIMO poniżej 0 °C). Malowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i w okresie wysychania farby, przed nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. W niekorzystnych warunkach pogodowych może zajść konieczność naniesienia trzeciej warstwy w celu ujednolicenia powierzchni.

W przypadku malowania świeżego tynku elewacja musi być chroniona siatkami od chwili rozpoczęcia tynkowania, aż do momentu, w którym upłyną 24 h od zakończenia malowania. Świeże tynki mineralne w sprzyjających warunkach (temperatura powyżej +5 °C, wilgotność poniżej 65%) dojrzewają w ciągu minimum 5 dni. W niekorzystnych warunkach ich wysychanie wydłuża się.
Malując stare tynki należy zapewnić im minimum 48 h schnięcia od momentu zakończenia opadów atmosferycznych (im większa wilgotność powietrza, tym okres ten powinien być dłuższy).

Niezastosowanie się do wymagań producenta w zakresie przygotowania podłoża, sposobu użycia i ochrony elewacji może doprowadzić do naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwień i wykwitów solnych.
Jednorodność kolorystyczna wymalowanej powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia wyschnięcia podłoża.

Aby uniknąć różnic w odcieniach należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni koloru farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych przez uprawnioną firmę. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C, Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj